ICS: 13.060.45 - Preiskava vode na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8199:2018
angleško: Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
slovensko: Kakovost vode - Splošne zahteve in navodilo za mikrobiološke preiskave v kulturi (ISO 8199:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11352:2012
angleško: Water quality - Estimation of measurement uncertainty based on validation and quality control data
slovensko: Kakovost vode - Ocena merilne negotovosti na osnovi podatkov, dobljenih z validacijo in kontrolo kakovosti
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 13530:2009
angleško: Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis
slovensko: Kakovost vode - Navodilo za kontrolo kakovosti za kemijske in fizikalno-kemijske analize vode
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15839:2006
angleško: Water quality - On-line sensors/analysing equipment for water - Specifications and performance tests (ISO 15839:2003)
slovensko: Kakovost vode - On-line senzorji/oprema za analizo voda - Specifikacije in preskusi delovanja (ISO 15839:2003)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15843:2010
angleško: Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology
slovensko: Kakovost vode - Smerni standard za določanje stopnje spreminjanja hidromorfoloških značilnosti vodotokov
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16101:2012
angleško: Water quality - Guidance standard on the design and analysis of interlaboratory comparison studies for ecological assessment
slovensko: Kakovost vode - Navodilo za načrtovanje in analizo medlaboratorijskih primerjalnih študij za ekološko oceno
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16151:2011
angleško: Water quality - Guidance standard on the design of Multimetric Indices
slovensko: Kakovost vode - Navodilo za načrtovanje multimetrijskih indeksov
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16260:2012
angleško: Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and towed observation gear for collection of environmental data
slovensko: Kakovost vode - Vizualni pregledi morskega dna z uporabo daljinsko vodene vlečne naprave za zbiranje ekoloških podatkov
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.10 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16479:2014
angleško: Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 1: Automated sampling devices (samplers) for water and waste water
slovensko: Kakovost vode - Zahteve za zmogljivost in postopki preskušanja skladnosti opreme za monitoring vode - 1. del: Avtomatski vzorčevalniki za vodo in odpadno vodo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 16489:2006
angleško: Water quality - Guidance for establishing the equivalency of results
slovensko: Kakovost vode - Navodilo za ugotavljanje primerljivosti rezultatov
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17075:2018
angleško: Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Measuring devices
slovensko: Kakovost vode - Splošne zahteve in postopki preskušanja zmogljivosti opreme za monitoring vode - Merilniki
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 17381:2003
angleško: Water quality - Selection and application of ready-to-use test kit methods in water analysis
slovensko: Kakovost vode - Izbira in uporaba že pripravljenih hitrih preskusnih metod za analizo vode
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19458:2006
angleško: Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje za mikrobiološke analize (ISO 19458:2006)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 20612:2007
angleško: Water quality - Interlaboratory comparisons for proficiency testing of analytical chemistry laboratories
slovensko: Kakovost vode - Medlaboratorijske primerjave za ugotavljanje usposobljenosti analiznih kemijskih laboratorijev
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5667-1:2006
angleško: Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006)
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 1. del: Navodilo za načrtovanje programov in tehnik vzorčenja (ISO 5667-1:2006)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5667-3:2018
angleško: Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2018)
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 3. del: Konzerviranje in ravnanje z vzorci vode (ISO 5667-3:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-4:2016
angleško: Water quality - Sampling - Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 4. del: Navodilo za vzorčenje naravnih in umetnih jezer
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-5:2006
angleško: Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 5. del: Navodilo za vzorčenje pitne vode iz sistemov oskrbe z vodo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-6:2014
angleško: Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 6. del: Navodilo za vzorčenje rek in potokov
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5667-6:2016
angleško: Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 6. del: Navodilo za vzorčenje rek in potokov (ISO 5667-6:2014)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.10 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-7:1993
angleško: Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 7. del: Navodilo za vzorčenje vode in pare v hladilnih in toplovodnih sistemih in v proizvodnji vodne pare
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-8:1993
angleško: Water quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 8. del: Navodilo za vzorčenje mokrih usedlin
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-9:1992
angleško: Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 9. del: Navodilo za vzorčenje morskih vod
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14395-1:2004
angleško: Influence of organic materials on water intended for human consumption - Organoleptic assessment of water in storage systems - Part 1: Test method
slovensko: Vpliv organskih snovi na pitno vodo – Ocenjevanje organoleptičnih lastnosti vode v sistemih za hranjenje – 1. del: Preskusna metoda
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.45 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5667-10:2020
angleško: Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste waters
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje - 10. del: Navodilo za vzorčenje odpadne vode
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.45 13.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi