ICS: 13.060.50 - Preiskava vode na kemične snovi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 903:1993
angleško: Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index MBAS (ISO 7875-1:1984 modified)
slovensko: Kakovost vode - Določanje anionskih površinsko aktivnih snovi z metilen modrim MBAS (ISO 7875-1:1984, modificiran)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1233:1996
angleško: Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods
slovensko: Kakovost vode - Določanje kroma - Atomska absorpcijska spektrofotometrijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1484:1997
angleško: Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)
slovensko: Kakovost vode - Navodila za določevanje celotnega organskega ogljika (TOC) in raztopljenega organskega ogljika (DOC)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5664:1984
angleško: Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration method
slovensko: Kakovost vode - Določanje amonija - Destilacijska in titracijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5814:2012
angleško: Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method (ISO 5814:2012)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje raztopljenega kisika - Elektrokemijska metoda (ISO 5814:2012)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5961:1995
angleško: Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry (ISO 5961:1994)
slovensko: Kakovost vode - Določanje kadmija z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 5961:1994)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6058:1984
angleško: Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje vsebnosti kalcija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6059:1984
angleško: Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje vsote kalcija in magnezija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6060:1989
angleško: Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand
slovensko: Kakovost vode - Določanje kemijske potrebe po kisiku
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6332:1988
angleško: Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10-phenanthroline
slovensko: Kakovost vode - Določanje železa - Spektrofotometrijska metoda z uporabo 1,10 fenantrolina
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6439:1990
angleško: Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation
slovensko: Kakovost vode - Določanje fenolnega indeksa - Spektrofotometrijske metode s 4-aminoantipirinom s predhodno destilacijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6468:1996
angleško: Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction (ISO 6468:1996)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje nekaterih organoklornih insekticidov, polikloriranih bifenilov in klorobenzenov - Plinska kromatografska metoda po tekočinski ekstrakciji (ISO 6468:1996)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6778:1984
angleško: Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method
slovensko: Kakovost vode - Določanje amonija - Potenciometrijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6878:2004
angleško: Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method (ISO 6878:2004)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje fosforja - Spektrometrijska metoda z amonijevim molibdatom (ISO 6878:2004)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7980:2000
angleško: Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic absorption spectrometric method (ISO 7980:1986)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje kalcija in magnezija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda (ISO 7980:1986)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8245:1999
angleško: Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)
slovensko: Kakovost vode - Smernice za določevanje celotnega organskega ogljika (TOC) in raztopljenega organskega ogljika (DOC)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8288:1986
angleško: Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods
slovensko: Kakovost vode - Določanje kobalta, niklja, bakra, cinka, kadmija in svinca - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8467:1995
angleško: Water quality - Determination of permanganate index (ISO 8467:1993)
slovensko: Kakovost vode - Določanje permaganatnega indeksa (ISO 8467:1993)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9174:1998
angleško: Water quality -- Determination of chromium -- Atomic absorption spectrometric methods
slovensko: Kakovost vode - Določevanje kroma - Metode z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9297:1989
angleško: Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)
slovensko: Kakovost vode - Določanje klorida - Titracija s srebrovim nitratom s kromatnim indikatorjem (metoda po Mohru)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9390:1990
angleško: Water quality -- Determination of borate -- Spectrometric method using azomethine-H
slovensko: Kakovost vode - Določanje borata - Spektrofotometrijska metoda z uporabo azometina-H
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9562:2004
angleško: Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) (ISO 9562:2004)
slovensko: Kakovost vode - Določanje organsko vezanih halogenov, sposobnih adsorpcije (AOX) (ISO 9562:2004)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10260:1992
angleško: Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration
slovensko: Kakovost vode - Merjenje biokemijskih parametrov - Spektrometrično določevanje koncentracije klorofila
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10301:1997
angleško: Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods (ISO 10301:1997)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje lahko hlapnih halogeniranih ogljikovodikov - Metoda plinske kromatografije (ISO 10301:1997)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10523:2008
angleško: Water quality - Determination of pH
slovensko: Kakovost vode - Določevanje pH
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi