ICS: 13.060.70 - Preiskava bioloških lastnosti vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 152
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6341:2012
angleško : Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO 6341:2012)
slovensko : Kakovost vode - Določanje zaviranja gibanja Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Akutni preskus strupenosti (ISO 6341:2012)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7827:2012
angleško : Water quality - Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:2010)
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje "lahke", "končne" aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Metoda določevanja raztopljenega organskega ogljika (DOC) (ISO 7827:2010)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8192:2007
angleško : Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge for carbonaceous and ammonium oxidation (ISO 8192:2007)
slovensko : Kakovost vode - Preskus inhibicije porabe kisika z aktivnim blatom za oksidacijo ogljika in amonija (ISO 8192:2007)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8692:2012
angleško : Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO 8692:2012)
slovensko : Kakovost vode - Preskus zaviranja rasti sladkovodnih alg z enoceličnimi zelenimi algami (ISO 8692:2012)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9408:1999
angleško : Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer (ISO 9408:1999)
slovensko : Kakovost vode – Vrednotenje “končne” aerobne biorazgradljivosti organskih spojin v vodi z določevanjem porabe kisika v zaprtem raspirometru (ISO 9408:1999)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9439:2000
angleško : Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium - Carbon dioxide evolution test (ISO 9439:1999)
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje popolne aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodi - Preskus z merjenjem spoščenega ogljikovega dioksida (ISO 9439:1999)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9509:2006
angleško : Water quality - Toxicity test for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms (ISO 9509:2006)
slovensko : Kakovost vode - Preskus toksičnosti za ocenjevanje zaviranja mikrobne nitrifikacije v aktivnem blatu (ISO 9509:2006)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9887:1994
angleško : Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Semi-continuous activated sludge method (SCAS) (ISO 9887:1992)
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Semi kontinuirna metoda aktivnega blata (SCAS) (ISO 9887:1992)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9888:1999
angleško : Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium - Static test (Zahn-Wellens method) (ISO 9888:1999)
slovensko : Kakovost vode – Vrednotenje aerobne biorazgradljivosti organskih spojin v vodi – Statični preskus – (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888:1999)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10229:1994
angleško : Water quality -- Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish -- Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae))
slovensko : Kakovost vode - Ugotavljanje strupenosti snovi s sladkovodnimi ribami v podaljšanem testu - Metoda za vrednotenje vplivov snovi na hitrost rasti šarenke (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10253:2016
angleško : Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema sp. and Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2016)
slovensko : Kakovost vode - Preskus zaviranja rasti morskih alg s Skeletonema sp. in Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2016)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10634:2018
angleško : Water quality - Preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium (ISO 10634: 2018)
slovensko : Kakovost vode - Priprava in obdelava v vodi slabo topnih organskih spojin za nadaljnje vrednotenje njihove biorazgradljivosti v vodi (ISO 10634:2018)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10695:2000
angleško : Water quality - Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds - Gas chromatographic methods (ISO 10695:2000)
slovensko : Kakovost vode - Določevanje izbranih organskih dušikovih in fosfornih spojin - Metoda plinske kromatografije (ISO 10695:2000)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10706:2000
angleško : Water quality - Determination of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
slovensko : Kakovost vode - Določevanje dolgotrajne strupenosti snovi z Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10707:1997
angleško : Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds - Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test) (ISO 10707:1994)
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje “končne” aerobne razgradljivosti organskih snovi v vodi - Določanje biokemijske potrebe po kisiku (preskus v zaprtih steklenicah) (ISO 10707:1994)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10708:1997
angleško : Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds -- Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje popolne aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Določanje biokemijske potrebe po kisiku z dvofaznim preskusom v zaprtih steklenicah
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10710:2010
angleško : Water quality - Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne
slovensko : Kakovost vode - Preskus zaviranja rasti z morsko in brakično makroalgo Ceramium tenuicorne
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10710:2013
angleško : Water quality - Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne (ISO 10710:2010)
slovensko : Kakovost vode - Preskus zaviranja rasti z morsko in brakično makroalgo Ceramium tenuicorne (ISO 10710:2010)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10712:1995
angleško : Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test (pseudomonas cell multiplication inhibition test)(ISO 10712:1995)
slovensko : Kakovost vode - Preskus z zaviranjem rasti bakterije Pseudomonas putida (Preskušanje z zaviranjem razmnoževanja bakterije Pseudomonas) (ISO 10712:1995)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10870:2012
angleško : Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters (ISO 10870:2012)
slovensko : Kakovost vode - Navodila za izbiro metod in opreme za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v celinskih vodah (ISO 10870:2012)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.10 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10872:2021
angleško : Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
slovensko : Kakovost vode in tal - Določanje učinkov strupenosti vzorcev usedlin in tal na rast, plodnost in razmnoževanje Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.080.30 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 11044:2008
angleško : Water quality - Scientific and technical aspects of batch algae growth inhibition tests
slovensko : Kakovost vode - Znanstveni in tehnični vidiki šaržnih preskusov z določevanjem zaviranja rasti alg
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11350:2012
angleško : Water quality - Determination of the genotoxicity of water and waste water - Salmonella/microsome fluctuation test (Ames fluctuation test)
slovensko : Kakovost vode - Določevanje genotoksičnosti za vodo in odpadno vodo - Salmonella/mikrosomski fluktuacijski preskus (Amesov fluktuacijski preskus)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11733:2004
angleško : Water quality - Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Activated sludge simulation test (ISO 11733:2004)
slovensko : Kakovost vode - Ugotavljanje odstranjevanja in biorazgradljivosti organskih snovi v vodi - Simulacijski preskus z aktivnim blatom (ISO 11733:2004)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11734:1998
angleško : Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production (ISO 11734:1995)
slovensko : Kakovost vode - Vrednotenje "končne" anaerobne biorazgradljivosti organskih spojin v presnovljenem blatu - Metoda z merjenjem nastalega bioplina (ISO 11734:1995)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.030.20 13.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi