ICS: 13.060.99 - Drugi standardi v zvezi s kakovostjo vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 858-1:2002
angleško : Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
slovensko : Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 858-2:2003
angleško : Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
slovensko : Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17233:2021
angleško : Water quality - Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using telemetry
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje učinkovitosti sistemov ribjih prehodov in s tem povezanih metrik s telemetrijo
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1825-1:2004
angleško : Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control
slovensko : Ločevalnik maščob - 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60734:2003
angleško : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 13.060.99 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60734:2012
angleško : Household electrical appliances - Performance - Hard water for testing
slovensko : Gospodinjski električni aparati - Lastnosti - Trda voda za preskušanje
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 13.060.99 97.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15522-1:2006
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 1: Sampling
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 1. del: Vzorčenje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15522-2:2012
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 2. del: Analizne metode in podajanje rezultatov, izhajajočih iz GC-FID in GC-MS nizke ločljivosti
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1825-1:2004/AC:2006
angleško : Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control
slovensko : Ločevalnik maščob – 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 858-1:2002/A1:2004
angleško : Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
slovensko : Ločevalni sistemi za lahke tekočine (npr. olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60734:1993
angleško : Hard water to be used for testing the performance of some household electrical appliances
slovensko : Hard water to be used for testing the performance of some household electrical appliances (IEC 734:1993)
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 13.060.99 97.030
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15522-2:2006
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 2. del: Analitske metode in podajanje rezultatov
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
Razveljavitev : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15522-1
angleško : Oil spill identification Petroleum and petroleum related products Part 1: Sampling
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in sorodni naftni proizvodi - 1. del: Vzorčenje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 13.060.99 75.080 13.020.40
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15522-2
angleško : Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
slovensko : Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 2. del: Analizne metode in podajanje rezultatov, izhajajočih iz GC-FID in GC-MS nizke ločljivosti
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 13.060.99 13.020.40
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi