ICS: 13.080.01 - Kakovost tal in pedologija na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)
slovensko : Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 8800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11074:2015
angleško : Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)
slovensko : Kakovost tal - Slovar (ISO 11074:2015)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14507:2003
angleško : Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants
slovensko : Kakovost tal - Priprava vzorcev za določevanje organskih onesnaževal
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15903:2002
angleško : Soil quality -- Format for recording soil and site information
slovensko : Kakovost tal – Protokol za zapise o tleh in lokaciji
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21365:2020
angleško : Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites (ISO 21365:2019)
slovensko : Kakovost tal - Konceptualni modeli območij za domnevno onesnažena območja (ISO 21365:2019)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28258:2013
angleško : Soil quality - Digital exchange of soil-related data (ISO 28258:2013)
slovensko : Kakovost tal - Digitalna izmenjava podatkov o tleh (ISO 28258:2013)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 35.240.70 13.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11074:2015/A1:2020
angleško : Soil quality - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
slovensko : Kakovost tal - Slovar - Dopolnilo A1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28258:2013/A1:2019
angleško : Soil quality - Digital exchange of soil-related data - Amendment 1 (ISO 28258:2013/Amd 1:2019)
slovensko : Kakovost tal - Digitalna izmenjava podatkov o tleh - Dopolnilo A1 (ISO 28258:2013/Amd 1:2019)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 35.240.70 13.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11074:2005
angleško : Soil quality -- Vocabulary
slovensko : Kakovost tal – Slovar
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Sep-2015
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11259:1998
angleško : Soil quality -- Simplified soil description
slovensko : Kakovost tal - Osnovni opis tal
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14614:2004
angleško : Water Quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
slovensko : Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokov
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.080.01 13.060.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16133:2004
angleško : Soil quality -- Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes
slovensko : Kakovost tal – Navodilo za vzpostavitev in vzdrževanje programov monitoringa
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 25177:2008
angleško : Soil quality - Field soil description
slovensko : Kakovost tal - Terenski opis tal
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
Razveljavitev : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11074-1:1996
angleško : Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil
slovensko : Kakovost tal - Slovar - 1. del: Izrazi in definicije v zvezi z varovanjem in onesnaževanjem tal
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2006
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11074:2005/Cor 1:2006
angleško : ISO 11074:2005/Cor 1:2006
slovensko : Kakovost tal – Slovar – Popravek 1
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi