ICS: 13.080.05 - Preiskava tal na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10930:2013
angleško: Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water (ISO 10930:2012)
slovensko: Kakovost tal - Merjenje obstojnosti talnih agregatov v vodi (ISO 10930:2012)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11464:2006
angleško: Soil quality -- Pretreatment of samples for physico-chemical analysis
slovensko: Kakovost tal – Priprava vzorcev za fizikalno-kemijske analize
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 9000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16133:2018
angleško: Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes (ISO 16133:2018)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za vzpostavitev in vzdrževanje programov monitoringa (ISO 16133:2018)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16179:2012
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Guidance for sample pretreatment
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Navodilo za pripravo vzorcev
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17402:2011
angleško: Soil quality - Requirements and guidance for the selection and application of methods for the assessment of bioavailability of contaminants in soil and soil materials (ISO 17402:2008)
slovensko: Kakovost tal - Zahteve in navodilo za izbiro in uporabo metod za ocenjevanje biološke razpoložljivosti onesnaževal v tleh in talnih (zemeljskih) materialih (ISO 17402:2008)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18512:2007
angleško: Soil quality - Guidance on long and short term storage of soil samples
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za dolgoročno in kratkoročno shranjevanje vzorcev tal
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22892:2011
angleško: Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by gas chromatography and mass spectrometry (ISO 22892:2006)
slovensko: Kakovost tal - Smernice za identifikacijo ciljnih spojin s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (ISO 22892:2006)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25177:2019
angleško: Soil quality - Field soil description (ISO 25177:2019)
slovensko: Kakovost tal - Terenski opis tal (ISO 25177:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14688-1:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 1. del: Prepoznavanje in opisovanje (ISO 14688-1:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 13.080.05 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14688-2:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 2. del: Načela za razvrščanje (ISO 14688-2:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-4:2020
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers (ISO 18674-4:2020)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 4. del: Meritve tlaka porne vode: piezometri (ISO 18674-4:2020)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 13.080.05 17.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21268-1:2019
angleško: Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO 21268-1:2019)
slovensko: Kakovost tal - Postopki izluževanja za nadaljnje kemijsko in ekotoksikološko preskušanje tal in tlem podobnih materialov - 1. del: Šaržni preskus z razmerjem tekoče/trdno 2 l/kg suhe snovi (ISO 21268-1:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21268-2:2019
angleško: Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like material - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO 21268-2:2019)
slovensko: Kakovost tal - Postopki izluževanja za nadaljnje kemijsko in ekotoksikološko preskušanje tal in tlem podobnih materialov - 2. del: Šaržni preskus z razmerjem tekoče/trdno 10 l/kg suhe snovi (ISO 21268-2:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21268-3:2019
angleško: Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO 21268-3:2019)
slovensko: Kakovost tal - Postopki izluževanja za nadaljnje kemijsko in ekotoksikološko preskušanje tal in tlem podobnih materialov - 3. del: Preskus v koloni s tokom navzgor (ISO 21268-3:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21268-4:2019
angleško: Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition (ISO 21268-4:2019)
slovensko: Kakovost tal - Postopki izluževanja za nadaljnje kemijsko in ekotoksikološko preskušanje tal in tlem podobnih materialov - 4. del: Vpliv pH na izluževanje z začetnim dodatkom kisline ali baze (ISO 21268-4:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-100:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 100: Guidance on the selection of sampling standards
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 100. del: Navodilo za izbiro standardov za vzorčenje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-101:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 101: Framework for the preparation and application of a sampling plan
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 101. del: Okvirno navodilo za pripravo in uporabo načrta vzorčenja
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-102:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 102: Selection and application of sampling techniques
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 102. del: Izbira in uporaba tehnik vzorčenja
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-103:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 103: Safety
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 103. del: Varnost
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-104:2018
angleško: Soil quality - Sampling - Part 104: Strategies
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 104. del: Strategije
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-105:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 105: Packaging, transport, storage and preservation of samples
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 105. del: Pakiranje, prenos, shranjevanje in konzerviranje vzorcev
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-106:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 106: Quality control and quality assurance
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 106. del: Kontrola in zagotavljanje kakovosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-107:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 107: Recording and reporting
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 107. del: Zapisovanje in poročanje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-201:2017
angleško: Soil quality - Sampling - Part 201: Physical pretreatment in the field
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 201. del: Fizikalna priprava vzorca na terenu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18400-202:2018
angleško: Soil quality - Sampling - Part 202: Preliminary investigations
slovensko: Kakovost tal - Vzorčenje - 202. del: Predhodne preiskave
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 




• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi