ICS: 13.080.20 - Fizikalne lastnosti tal

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 61
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11265:1994
angleško : Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje specifične električne prevodnosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11271:2002
angleško : Soil quality -- Determination of redox potential -- Field method
slovensko : Kakovost tal – Določevanje redoks potenciala – Terenska metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11272:2017
angleško : Soil quality - Determination of dry bulk density (ISO 11272:2017)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje prostorninske gostote suhih vzorcev (ISO 11272:2017)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 17.060 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11276:2014
angleško : Soil quality - Determination of pore water pressure - Tensiometer method (ISO 11276:1995)
slovensko : Kakovost tal - Določanje tlaka vode v porah - Tenziometrijska metoda (ISO 11276:1995)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11277:2020
angleško : Soil quality - Determination of particle size distribution in mineral soil material - Method by sieving and sedimentation
slovensko : Kakovost tal - Določanje porazdelitve velikosti delcev v mineralnem delu tal - Metoda s sejanjem in usedanjem
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11465:1993
angleško : Soil quality -- Determination of dry matter and water content on a mass basis -- Gravimetric method
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje suhe snovi in vsebnosti vode na osnovi mase - Gravimetrijska metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11508:2017
angleško : Soil quality - Determination of particle density (ISO 11508:2017)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje gostote delcev (ISO 11508:2017)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15937:2013
angleško : Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity
slovensko : Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje specifične električne prevodnosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20 13.030.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16202:2013
angleško : Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones
slovensko : Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje nečistoč in kamnov
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20 13.030.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16720:2007
angleško : Soil quality - Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis (ISO 16720:2005)
slovensko : Kakovost tal - Priprava vzorcev za analizo z liofilizacijo (ISO 16720:2005)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-1:2014
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnosti (ISO 17892-1:2014)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-2:2014
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO 17892-2:2014)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 2. del: Ugotavljanje prostorninske gostote (ISO 17892-2:2014)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-3:2015
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 3. del: Ugotavljanje gostote zrn (ISO 17892-3:2015)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-4:2016
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution (ISO 17892-4:2016)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 4. del: Ugotavljanje zrnavostne sestave (ISO 17892-4:2016)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-5:2017
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 5: Incremental loading oedometer test (ISO 17892-5:2017)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 5. del: Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem (ISO 17892-5:2017)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-6:2017
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO 17892-6:2017)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 6. del: Preskus s konusom (ISO 17892-6:2017)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-7:2018
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO 17892-7:2017)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 7. del: Enoosni tlačni preskus (ISO 17892-7:2017)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-8:2018
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test (ISO 17892-8:2018)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 8. del: Nekonsolidirani nedrenirani triosni preskus (ISO 17892-8:2018)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-9:2018
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO 17892-9:2018)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 9. del: Konsolidiran triosni tlačni preskus na z vodo zasičenih zemljinah (ISO 17892-9:2018)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18674-2:2016
angleško : Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 2: Measurement of displacements along a line: Extensometers (ISO 18674-2:2016)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 2. del: Meritve pomikov vzdolž merilne linije: ekstenzometer (ISO 18674-2:2016)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 17.040.30 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18674-5:2019
angleško : Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC) (ISO 18674-5:2019)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 5. del: Merjenje sprememb napetosti s tlačnimi merskimi celicami (ISO 18674-5:2019)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-10:2018
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 10: Direct shear tests (ISO 17892-10:2018)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 10. del: Neposredni strižni preskus (ISO 17892-10:2018)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-11:2019
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 11: Permeability tests (ISO 17892-11:2019)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 11. del: Ugotavljanje prepustnosti (ISO 17892-11:2019)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17892-12:2018
angleško : Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits (ISO 17892-12:2018)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 12. del: Ugotavljanje meje tekočine in plastičnosti (ISO 17892-12:2018)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 93.020 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11265:1994/Cor 1:1996
angleško : Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity
slovensko : Kakovost tal – Ugotavljanje specifične električne prevodnosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi