ICS: 13.080.30 - Biološke lastnosti tal

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10872:2021
angleško: Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
slovensko: Kakovost vode in tal - Določanje učinkov strupenosti vzorcev usedlin in tal na rast, plodnost in razmnoževanje Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.080.30 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11063:2020
angleško: Soil quality - Direct extraction of soil DNA (ISO 11063:2020)
slovensko: Kakovost tal - Neposredna ekstrakcija DNK iz vzorcev tal (ISO 11063:2020)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11266:1994
angleško: Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11266:2020
angleško: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 11266:1994)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih (ISO 11266:1994)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11267:2014
angleško: Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014)
slovensko: Kakovost tal - Zaviranje razmnoževanja vrste Folsomia candida iz rodu skakačev (Collembola) zaradi onesnaževal v tleh (ISO 11267:2014)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14238:2013
angleško: Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes (ISO 14238:2012)
slovensko: Kakovost tal - Biološke metode - Določevanje mineralizacije dušika in nitrifikacije v tleh ter vpliv kemikalij na te procese (ISO 14238:2012)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30 13.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14239:2020
angleško: Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 14239:2017)
slovensko: Kakovost tal - Laboratorijski inkubacijski sistemi za merjenje mineralizacije organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih (ISO 14239:2017)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15473:2020
angleško: Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions (ISO 15473:2002)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri anaerobnih pogojih (ISO 15473:2002)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15685:2020
angleško: Soil quality - Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification - Rapid test by ammonium oxidation (ISO 15685:2012)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje potencialne nitrifikacije in zaviranja nitrifikacije - Hitri preskus z oksidacijo amonija (ISO 15685:2012)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15952:2018
angleško: Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination (ISO 15952:2018)
slovensko: Kakovost tal - Vpliv onesnaževal na juvenilne (mladostniške) stadije kopenskih polžev (Helicidae) - Ugotavljanje vplivov na rast zaradi onesnaženja tal (ISO 15952:2018)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16072:2011
angleško: Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (ISO 16072:2002)
slovensko: Kakovost tal - Laboratorijske metode za določevanje mikrobnega dihanja v tleh (ISO 16072:2002)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16193:2013
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Ugotavljanje prisotnosti in števila Escherichia coli
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16198:2015
angleško: Soil quality - A plant based-based biotest to assess the environmental bioavailability of trace elements to plants (ISO 16198:2015)
slovensko: Kakovost tal - Rastlinski biološki preskus za ocenjevanje okoljske biološke razpoložljivosti elementov v sledovih za rastline (ISO 16198:2015)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16201:2013
angleško: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds and propagules
slovensko: Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje kalivosti rastlinskih semen in preživetvene sposobnosti vegetativnih razmnoževalnih organov
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16387:2014
angleško: Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction (ISO 16387:2014)
slovensko: Kakovost tal - Vpliv onesnaževal na enhitreje (Enchytraeus sp.) - Ugotavljanje vplivov na razmnoževanje (ISO 16387:2014)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16712:2006
angleško: Water quality - Determination of acute toxicity of marine or estuarine sediment to amphipods (ISO 16712:2005)
slovensko: Kakovost vode - Določanje akutne toksičnosti morskih sedimentov ali sedimentov iz rečnih ustij na rake (Amphipoda) (ISO 16712:2005)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.10 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17155:2020
angleško: Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves (ISO 17155:2012)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje številčnosti in aktivnosti mikroflore tal z dihalnimi krivuljami (ISO 17155:2012)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17601:2018
angleško: Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil (ISO 17601:2016)
slovensko: Kakovost tal - Ocena številčnosti izbranih sekvenc mikrobnih genov s kvantitativnim PCR analizatorjem v talnih ekstraktih DNK (ISO 17601:2016)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18187:2018
angleško: Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)
slovensko: Kakovost tal - Kontaktni preskus za trdne vzorce z dehidrogenazno aktivnostjo Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18311:2018
angleško: Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test (ISO 18311:2016)
slovensko: Kakovost tal - Metoda za preskušanje vplivov onesnaževal v tleh na aktivnost hranjenja v tleh živečih organizmov - Preskus z vabami na traku (ISO 18311:2016)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18763:2020
angleško: Soil quality - Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants (ISO 18763:2016)
slovensko: Kakovost tal - Določanje toksičnih učinkov onesnaževal na kalivost in zgodnjo rast višjih rastlin (ISO 18763:2016)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20130:2020
angleško: Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using colorimetric substrates in micro-well plates (ISO 20130:2018)
slovensko: Kakovost tal - Merjenje encimske aktivnosti v vzorcih tal s kolorometričnimi substrati na mikrotitrskih ploščah (ISO 20130:2018)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20963:2005
angleško: Soil quality -- Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) -- Determination of acute toxicity
slovensko: Kakovost tal – Vpliv onesnaževal na ličinke žuželk (Oxythyrea funesta) – Določanje akutne toksičnosti
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20963:2011
angleško: Soil quality - Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) - Determination of acute toxicity (ISO 20963:2005)
slovensko: Kakovost tal - Vpliv onesnaževal na ličinke žuželk (Oxythyrea funesta) - Določevanje akutne strupenosti (ISO 20963:2005)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21285:2020
angleško: Soil quality - Inhibition of reproduction of the soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil contaminants (ISO 21285:2019)
slovensko: Kakovost tal - Zaviranje razmnoževanja pršice (Hypoaspis aculeifer) zaradi onesnaževal v tleh (ISO 21285:2019)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi