ICS: 13.080.99 - Drugi standardi v zvezi s kakovostjo tal

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 11 od 11


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13983:2003
angleško: Characterizataion of sludges - Good practice for sludge utilisation in land reclamation
slovensko: Karakterizacija blata – Dobra praksa uporabe blata za pridobivanje zemlje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15176:2002
angleško: Soil quality -- Characterization of excavated soil and other soil materials intended for re-use
slovensko: Kakovost tal – Karakterizacija izkopov in drugih talnih materialov, namenjenih ponovni uporabi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15799:2003
angleško: Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials
slovensko: Kakovost tal – Navodilo za ekotoksikološko karakterizacijo tal in talnih materialov
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15800:2003
angleško: Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure
slovensko: Kakovost tal – Karakterizacija tal v zvezi z izpostavljenostjo ljudi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19258:2018
angleško: Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2018)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za določanje vrednosti naravnega ozadja (ISO 19258:2018)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-2:2018
angleško: Earthworks - Part 2: Classification of materials
slovensko: Zemeljska dela - 2. del: Klasifikacija materialov
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18589-2:2017
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples (ISO 18589-2:2015)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Tla - 2. del: Navodilo za izbiro strategije vzorčenja, vzorčenje in pripravo vzorcev (ISO 18589-2:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18589-3:2017
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry (ISO 18589-3:2015)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Tla - 3. del: Preskusna metoda za radionuklide, ki sevajo žarke gama, s spektrometrijo gama (ISO 18589-3:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.080.99 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18589-7:2016
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides (ISO 18589-7:2013)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Tla - 7. del: Meritve radionuklidov, ki sevajo žarke gama, na kraju samem (ISO 18589-7:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.080.99 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19258:2005
angleško: Soil quality -- Guidance on the determination of background values
slovensko: Kakovost tal – Navodilo za določanje vrednosti naravnega ozadja
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2006
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19258:2011
angleško: Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2005)
slovensko: Kakovost tal - Navodilo za določanje vrednosti naravnega ozadja (ISO 19258:2005)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi