ICS: 13.100 - Varnost pri delu. Industrijska higiena

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost (panožna oznaka TS-Z a3.121)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 13.100 33.060.20 45.020
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 33.060.20 45.020 13.100
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12894:2001
angleško: Ergonomics of the thermal environment - Medical supervision of individuals exposed to extreme hot or cold environments (ISO 12894:2001)
slovensko: Ergonomija toplotnega okolja - Zdravstveni nadzor oseb, ki so izpostavljene izjemno vročim ali hladnim okoljem (ISO 12894:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15278:2006
angleško: Workplace exposure - Strategy for the evaluation of dermal exposure
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu – Strategija vrednotenja dermalne izpostavljenosti kože
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15279:2006
angleško: Workplace exposure - Measurement of dermal exposure - Principles and methods
slovensko: Izpostavljenost na delovnem mestu – Merjenje dermalne izpostavljenosti kože – Načela in metode
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15441:2006
angleško: Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health aspects
slovensko: Trdno alternativno gorivo - Smernice za varovanje zdravja na delovnem mestu
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15563:2007
angleško: Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety
slovensko: Oprema za začasna dela - Priporočila za varovanje zdravja in varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16736:2015
angleško: Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training
slovensko: Ocenjevanje tveganja za zdravje zaradi kemikalij - Zahteve za zagotavljanje usposabljanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.100 71.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 19664:2018
angleško: Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)
slovensko: Odzivanje človeka na vibracije - Navodilo in terminologija za instrumente in opremo za ocenjevanje dnevne izpostavljenosti vibracijam na delovnem mestu v skladu z zahtevami glede varnosti in zdravja (ISO/TR 19664:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.100 17.160 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20553:2017
angleško: Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material (ISO 20553:2006)
slovensko: Radiološka zaščita - Spremljanje stanja delavcev, ki so poklicno izpostavljeni tveganju notranje kontaminacije z radioaktivnim materialom (ISO 20553:2006)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.100 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25980:2014
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih (ISO 25980:2014)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100 13.340.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 45001:2018
angleško: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use
slovensko: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 13.100
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50647:2017
angleško: Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
slovensko: Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem, ki jih oddajajo oprema in inštalacije za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.220.01 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14122-1:2016
angleško: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)
slovensko: Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 1. del: Izbira stalnega dostopa in splošne zahteve za dostop (ISO 14122-1:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14122-2:2016
angleško: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2016)
slovensko: Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 2. del: Delovne ploščadi in podesti (ISO 14122-2:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14122-3:2016
angleško: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2016)
slovensko: Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 3. del: Stopnice, stopničaste lestve in varovalne ograje (ISO 14122-3:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14122-4:2016
angleško: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
slovensko: Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 97.145 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14123-1:2015
angleško: Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers (ISO 14123-1:2015)
slovensko: Varnost strojev - Zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi nevarnih snovi, ki jih oddajajo stroji - 1. del: Načela in specifikacije za proizvajalce strojev (ISO 14123-1:2015)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.100 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15011-1:2009
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 1: Determination of fume emission rate during arc welding and collection of fume for analysis (ISO 15011-1:2009)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 1. del: Določevanje emisij prahu in vzorčenje za analizo prahu (ISO 15011-1:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 13.100 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15011-2:2009
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging (ISO 15011-2:2009)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijski postopek za vzorčenje dima in plinov - 2. del: Določevanje ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2), dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2) (ISO 15011-2:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15011-3:2009
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 3: Determination of ozone emission rate during arc welding (ISO 15011-3:2009)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 3. del: Določevanje emisije ozona pri obločnem varjenju (ISO 15011-3:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15011-4:2018
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih tehnikah - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 4. del: Prikaz podatkov o dimu (ISO 15011-4:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15011-5:2011
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 5: Identification of thermal-degradation products generated when welding or cutting through products composed wholly or partly of organic materials using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (ISO 15011-5:2011)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 5. del: Določevanje produktov termičnega razkroja, ki nastanejo pri varjenju in rezanju izdelkov, ki so v celoti ali delno iz organskih snovi z metodo pirolize in plinske kromatografije z masno spektrometrijo (ISO 15011-5:2011)
TC: VAR - Varjenje ICS: 13.100 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 15011-6:2012
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/TS 15011-6:2012)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov - 6. del: Postopek količinskega ugotavljanja dima in plinov pri uporovnem točkastem varjenju (ISO/TS 15011-6:2012)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21904-1:2020
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO 21904-1:2020)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih postopkih - Oprema za zajem in ločevanje varilnega dima - 1. del: Splošne zahteve (ISO 21904-1:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30 13.100 13.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi