ICS: 13.110 - Varnost strojev

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 322
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN Guide 414:2017
angleško: Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Pravila za načrtovanje in predstavljanje varnostnih standardov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.120 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1746:1998
angleško: Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Smernica za oblikovanje poglavij o hrupu v varnostnih standardih
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1837:2020
angleško: Safety of machinery - Integral lighting of machines
slovensko: Varnost strojev - Integralna razsvetljava strojev
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.10 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 614-3:2010
angleško: Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery
slovensko: Varnost strojev - 3. del: Ergonomska načela za načrtovanje mobilnih strojev
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 894-4:2010
angleško: Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators
slovensko: Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1005-5:2007
angleško: Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency
slovensko: Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 5. del: Ocena tveganja rokovanja z veliko pogostostjo ponavljanja
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-1:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve za stroje in predelovalne obrate
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-2:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za nakladalne stroje in opremo za kontinuirni transport
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-3:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za drobljenje in rezkanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-4:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za presejalne stroje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1009-5:2020
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 5. del: Posebne zahteve za stroje za čiščenje, recikliranje, sortiranje in obdelavo blata
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-1:2021
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev in naprav za izdelavo in dodelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 21.020 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-3:2011
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 3: Rereelers and winders
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 3. del: Stroji za rezanje in navijanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 21.020 13.110 85.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-4:2021
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev in naprav za izdelavo in dodelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 13.110 85.100 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-8:2012
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 8: Refining plants
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 8. del: Naprave za mletje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 13.110 21.020 85.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1093-1:2008
angleško: Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods
slovensko: Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110 13.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11161:2007
angleško: Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
slovensko: Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12100:2010
angleško: Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
slovensko: Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12786:2013
angleško: Safety of machinery - Rules for the drafting of the vibration clauses of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.160 13.110 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13020:2015
angleško: Road surface treatment machines - Safety requirements
slovensko: Stroji za obdelovanje cestišč - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 93.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13850:2015
angleško: Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2015)
slovensko: Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela načrtovanja (ISO 13850:2015)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13851:2019
angleško: Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection (ISO 13851:2019)
slovensko: Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in izbiro (ISO 13851:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13854:2019
angleško: Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017)
slovensko: Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa (ISO 13854:2017)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13855:2010
angleško: Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
slovensko: Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13857:2019
angleško: Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019)
slovensko: Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi (ISO 13857:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi