ICS: 13.140 - Vpliv hrupa na ljudi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 61
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1996-1:2016
angleško : Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures
slovensko : Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1996-2:2017
angleško : Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
slovensko : Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 2. del: Določanje ravni zvočnega tlaka
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1999:2013
angleško : Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss
slovensko : Akustika - Ugotavljanje izgube sluha zaradi hrupa
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-1:2018
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:2017)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 1. del: Referenčni ekvivalentni prag ravni zvočnega tlaka za čiste tone in delne (supraauralne) naušnike (ISO 389-1:2017)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-2:1996
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 2. del: Referenčne ekvivalentne ravni zvočnega praga za čiste tone in slušalke za v oho (ISO 389-2:1994)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-3:2016
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:2016)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 3. del: Referenčne ekvivalentne ravni za prag vibracijske sile za čiste tone in za kostne vibratorje (vzbujevalnike kostnih vibracij) (ISO 389-3:2016)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-4:1998
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 4. del: Referenčne ravni za ozkopasovni maskirni hrup (ISO 389-4:1994)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-5:2006
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz (ISO 389-5:2006)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 5. del: Referenčni ekvivalentni prag ravni zvočnega tlaka za čiste tone v frekvenčnem območju 8 kHz do 16 kHz (ISO 389-5:2006)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-6:2007
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short duration (ISO 389-6:2007)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 6. del: Ravni referenčnega praga slišnosti za kratkotrajne preskusne signale (ISO 389-6:2007)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-7:2019
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389-7:2019)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2019)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-8:2004
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones (ISO 389-8:2004)
slovensko : Akustika – Referenca nič za umerjanje avdiometrične opreme – 8. del: Referenčni ekvivalentni prag ravni zvočnega tlaka za čiste tone in slušalke (ISO 389-8:2004)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-9:2009
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels (ISO 389-9:2009)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 9. del: Preferenčni preskus za določanje ravni praga slišnosti (ISO 389-9:2009)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7029:2017
angleško : Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender (ISO 7029:2017)
slovensko : Akustika - Statistična porazdelitev praga slišnosti v odvisnosti od starosti in spola (ISO 7029:2017)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.99 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9612:2009
angleško : Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)
slovensko : Akustika - Določanje izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju - Inženirska metoda (ISO 9612:2009)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17624:2004
angleško : Acoustics - Guidelines for noise control in offices and workrooms by means of acoustical screens (ISO 17624:2004)
slovensko : Akustika – Smernice za obvladovanje hrupa v delovnih prostorih s pomočjo akustičnih zaslonov (ISO 17624:2004)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22868:2021
angleško : Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2021)
slovensko : Gozdarski in vrtnarski stroji - Standard za meritev hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem - Postopek meritve (razred natančnosti 2) (ISO 22868:2021)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.80 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61252:1995
angleško : Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
slovensko : Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters (IEC 61252:1993)
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8253-1:2010
angleško : Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry (ISO 8253-1:2010)
slovensko : Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 1. del: Avdiometrija s čistimi toni za zračno in kostno prevodnost (ISO 8253-1:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8253-2:2009
angleško : Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals (ISO 8253-2:2009)
slovensko : Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 2. del: Avdiometrija v zvočnem polju s čistimi toni in ozkopasovnimi preskusnimi signali (ISO 8253-2:2009)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8253-3:2012
angleško : Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry (ISO 8253-3:2012)
slovensko : Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 3. del: Govorna avdiometrija (ISO 8253-3:2012)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
Razveljavitev : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11690-1:2020
angleško : Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:2020)
slovensko : Akustika - Priporočena praksa za oblikovanje tihih delovnih mest - 1. del: Strategija obvladovanja hrupa (ISO 11690-1:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11690-2:2020
angleško : Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:2020)
slovensko : Akustika - Priporočena praksa za oblikovanje tihih delovnih mest - 2. del: Ukrepi za obvladovanje hrupa (ISO 11690-2:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11690-3:1998
angleško : Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)
slovensko : Akustika - Priporočila za načrtovanje tihih delovnih prostorov, v katerih so stroji - 3. del: Širjenje zvoka in napoved hrupa v delovnih prostorih (ISO/TR 11690-3:1998)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60318-1:2009
angleško : Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 1: Ear simulator for the calibration of supra-aural and circumaural earphones (IEC 60318-1:2009)
slovensko : Elektroakustika - Simulatorji človeške glave in ušesa - 1. del: Simulator ušesa za kalibriranje nadušesnih in obušesnih slušalk (IEC 60318-1:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60318-2:1998
angleško : Electroacoustics - Simulators of human head and ear -- Part 2: An interim acoustic coupler for the calibration of audiometric earphones in the extended high-frequency range
slovensko : Electroacoustics - Simulator of human head and ear - Part 2: An interim acoustic coupler for the calibration of audiometric earphones in the extended high-frequency range (IEC 60318-2:1998)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi