ICS: 13.160 - Vpliv vibracij in udarcev na ljudi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 114
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5007:2003
angleško : Agricultural wheeled tractors - Operator's seat - Laboratory measurement of transmitted vibration
slovensko : Kmetijski kolesni traktorji - Sedež voznika - Laboratorijske meritve prenosa tresljajev
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.10 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5008:2002
angleško : Agricultural wheeled tractors and field machinery - Measurement of whole-body vibration of the operator
slovensko : Kmetijski kolesni traktorji in poljski stroji - Merjenje tresljajev celega telesa voznika
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7096:2020
angleško : Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2020)
slovensko : Stroji za zemeljska dela - Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 53.100 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 1030-1:1995
angleško : Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery
slovensko : Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 1030-2:2016
angleško : Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace
slovensko : Vibracije dlan-roka - Smernice za zmanjšanje tveganja zaradi vibracij - 2. del: Organizacijski ukrepi na delovnem mestu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10819:2013
angleško : Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO 10819:2013)
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Merjenje in vrednotenje prenosov vibracij z rokavice na dlan roke (ISO 10819:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.340.40 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12299:2009
angleško : Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation
slovensko : Železniške naprave - Udobnost vožnje potnikov - Meritve in vrednotenje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 13.160 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12349:1996
angleško : Mechanical vibration - Guide to the health effects of vibration on the human body
slovensko : Mechanical vibration - Guide to the health effects of vibration on the human body
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13753:2008
angleško : Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998)
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Metoda za merjenje prenosov vibracij pri elastičnih materialih ob obremenitvi s sistemom dlan-roka (ISO 13753:1998)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15350:2020
angleško : Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery
slovensko : Mehanske vibracije - Smernice za ocenjevanje izpostavljenosti vibracijam preko rok z uporabo podatkov o stroju, vključno s podatki proizvajalca
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 15694:2004
angleško : Mechanical vibration and shock - Measurement and evaluation of single shocks transmitted from hand-held and hand-guided machines to the hand-arm system (ISO/TS 15694:2004)
slovensko : Mehanične vibracije in udarci - Merjenje in ocena posamičnih udarcev, ki se prenašajo z ročnih in ročno vodenih strojev na sistem dlan-roka (ISO/TS 15694:2004)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15730:2008
angleško : Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006)
slovensko : Stroji za zemeljska dela - Smernice za ocenjevanje izpostavljenosti (celotnega) telesa vibracijam - Uporaba harmoniziranih podatkov, ki so jih izmerili mednarodni inštituti, organizacije in proizvajalci (ISO/TR 25398:2006)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 53.100 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16391:2012
angleško : Mechanical vibration and shock - Hand-transmitted vibration - Influence of coupling forces at the hand-machine interface on exposure evaluation
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Prenos vibracij na roke - Vpliv sklopnih sil pri vmesniku ročnega stroja na ocenjevanje izpostavljenosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17506:2020
angleško : Guidance on data bases for human vibration
slovensko : Navodilo za podatkovne baze o človeških vibracijah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 19664:2018
angleško : Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)
slovensko : Odzivanje človeka na vibracije - Navodilo in terminologija za instrumente in opremo za ocenjevanje dnevne izpostavljenosti vibracijam na delovnem mestu v skladu z zahtevami glede varnosti in zdravja (ISO/TR 19664:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.100 17.160 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20643:2008
angleško : Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)
slovensko : Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.140.01 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22867:2021
angleško : Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2021)
slovensko : Gozdarski in vrtnarski stroji - Standard za meritev tresenja ročno vodenih strojev, gnanih z motorjem z notranjim zgorevanjem - Tresenje na ročajih (ISO 22867:2021)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.80 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2631-1:1997
angleško : Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Vrednotenje izpostavljenosti človeka vibracijam celotnega telesa - 1. del: Splošne zahteve
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2631-2:2003
angleško : Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Vrednotenje izpostavljenosti človeka vibracijam celotnega telesa - 2. del: Vibracije v zgradbah (1 Hz do 80 Hz)
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5349-1:2001
angleško : Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements (ISO 5349-1:2001)
slovensko : Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements (ISO 5349-1:2001)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5349-2:2001
angleško : Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace (ISO 5349-2:2001)
slovensko : Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace (ISO 5349-2:2001)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8041-1:2017
angleško : Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters (ISO 8041-1:2017)
slovensko : Odzivanje človeka na vibracije - Merilni instrumentarij - 1. del: Splošna uporaba vibracijskih merilnikov (ISO 8041-1:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8041-2:2021
angleško : Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters (ISO 8041-2:2021)
slovensko : Odzivanje človeka na vibracije - Merilni instrumentarij - 2. del: Osebni merilnik izpostavljenosti vibracijam (ISO 8041-2:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10326-1:2016
angleško : Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02)
slovensko : Mehanske vibracije - Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil - 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:2016, popravljena razlićica 2017-02)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.020 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13090-1:1998
angleško : Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests and experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock (ISO 13090-1:1998)
slovensko : Mechanical vibration and shock - Guidance on safety aspects of tests and experiments with people - Part 1: Exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock (ISO 13090-1:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi