ICS: 13.180 - Ergonomija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 29:2007
angleško : Temperatures of hot surfaces likely to be touched -- Guidance document for Technical Committees and manufacturers
slovensko : Temperature vročih površin, kjer lahko pride do dotika - Vodila za tehnične odbore in proizvajalce
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 13.180 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 614-3:2010
angleško : Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery
slovensko : Varnost strojev - 3. del: Ergonomska načela za načrtovanje mobilnih strojev
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6385:2016
angleško : Ergonomics principles in the design of work systems (ISO 6385:2016)
slovensko : Ergonomska načela za načrtovanje delovnih sistemov (ISO 6385:2016)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7243:2017
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index (ISO 7243:2017)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ocenitev toplotnega stresa na podlagi kazalnika WBGT (ISO 7243:2017)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7726:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities (ISO 7726:1998)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 17.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7730:2005
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730:2005)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Analitično ugotavljanje in interpretacija toplotnega ugodja z izračunom PMV in PPD vrednosti ter merili za lokalno toplotno ugodje (ISO 7730:2005)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7731:2008
angleško : Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003)
slovensko : Ergonomija - Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih - Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.320 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7933:2004
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain (ISO 7933:2004)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Analitično ugotavljanje in razlaga toplotnega stresa z izračunom predvidene toplotne obremenitve (ISO 7933:2004)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 894-4:2010
angleško : Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators
slovensko : Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8996:2021
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic rate (ISO 8996:2021)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ugotavljanje presnovne toplote (ISO 8996:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9886:2004
angleško : Ergonomics - Evaluation of thermal strain by physiological measurements (ISO 9886:2004)
slovensko : Ergonomija – Vrednotenje toplotnih obremenitev s pomočjo fizioloških meritev (ISO 9886:2004)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9920:2009
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ocenitev toplotne izolativnosti in odpornosti oblačil proti vodni pari (ISO 9920:2007, popravljena različica 2008-11-01)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 61.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9921:2003
angleško : Ergonomics - Assessment of speech communication (ISO 9921:2003)
slovensko : Ergonomija – Ocena govorne komunikacije (ISO 9921:2003)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1005-5:2007
angleško : Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency
slovensko : Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 5. del: Ocena tveganja rokovanja z veliko pogostostjo ponavljanja
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10551:2019
angleško : Ergonomics of the physical environment - Subjective judgement scales for assessing physical environments (ISO 10551:2019)
slovensko : Ergonomija fizičnega okolja - Subjektivne lestvice za presojo fizičnih okolij (ISO 10551:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11079:2007
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects (ISO 11079:2007)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ugotavljanje in razlaga obremenitev zaradi mraza ob uporabi zahtevanih zaščitnih oblačil (IREQ) in zaradi učinkov lokalnega ohlajevanja (ISO 11079:2007)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11399:2000
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards (ISO 11399:1995)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Načela in uporaba mednarodnih standardov na tem področju (ISO 11399:1995)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 12296:2013
angleško : Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector (ISO/TR 12296:2012)
slovensko : Ergonomija - Ročno premeščanje ljudi v zdravstvu in negi (ISO/TR 12296:2012)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 11.020.10 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12894:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Medical supervision of individuals exposed to extreme hot or cold environments (ISO 12894:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Zdravstveni nadzor oseb, ki so izpostavljene izjemno vročim ali hladnim okoljem (ISO 12894:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.100 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13731:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13855:2010
angleško : Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
slovensko : Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13861:2011
angleško : Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery
slovensko : Varnost strojev - Navodila za uporabo ergonomskih standardov pri načrtovanju strojev
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13921:2007
angleško : Personal protective equipment - Ergonomic principles
slovensko : Osebna varovalna oprema – Ergonomska načela
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.340.01 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14434:2010
angleško : Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods
slovensko : Table za pisanje za vzgojno-izobraževalne ustanove - Ergonomske, tehnične in varnostne zahteve ter preskusne metode
TC : POH - Pohištvo ICS : 97.140 13.180 03.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14738:2008
angleško : Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005)
slovensko : Varnost strojev - Antropometrične zahteve za načrtovanje delovnih mest pri strojih (ISO 14738:2002, vključno s popravkoma Cor 1:2003 in Cor 2:2005)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi