ICS: 13.200 - Preprečevanje nesreč in katastrof

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 107
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
slovensko: Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.020 13.200
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
slovensko: Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.020 13.200
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7010:2020
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019, Corrected version 2020-06)
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2019, popravljena verzija 2020-06)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.10 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1317-2:2010
angleško: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
slovensko: Oprema cest - 2. del: Razredi uporabnosti, merila sprejemljivosti pri preskusnih trčenjih in preskusne metode za varnostne ograje
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1317-3:2010
angleško: Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
slovensko: Oprema cest - 3. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za blažilnike trkov
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1317-4:2001
angleško: Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
slovensko: Oprema cest - 4. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za zaključnice in prehodne elemente varnostnih ograj
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13637:2015
angleško: Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
slovensko: Stavbno okovje - Električno krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metode
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 13.200 91.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15722:2020
angleško: Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 13.200 03.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16072:2015
angleško: Intelligent transport systems - ESafety - Pan-European eCall operating requirements
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16102:2011
angleško: Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16280:2012
angleško: Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods
slovensko: Naprave za preskušanje alkoholiziranosti za splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.200 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16303:2020
angleško: Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system
slovensko: Oprema cest - Postopek validacije in verifikacije računalniške simulacije preskusnih trčenj v sisteme za zadrževanje vozil
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16454:2015
angleško: Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Preskušanje skladnosti e-klica v zvezi pošiljatelj-prejemnik
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16595:2013
angleško: CBRN - Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk
slovensko: CBRN (kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja) - Ocenjevanje ranljivosti in zaščita ogroženih ljudi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16831:2016
angleško: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents
slovensko: Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Varnost - Format za poročanje o nesrečah
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 35.240.68 65.060.10 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16949:2016
angleško: Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
slovensko: Oprema cest - Varnostne ograje za pešce - Ograje za pešce
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17342:2019
angleško: Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers
slovensko: Oprema cest - Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih v varnostno ograjo
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17363:2019
angleško: Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Izbirni dodatni podatki eKlica - Povezan koncept podatkov o mobilni telefonski številki
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18422:2017
angleško: Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons (ISO 18422:2014)
slovensko: Ladje in pomorska tehnologija - Plovila za celinske vode - Plošča z navodili za reševanje, oživljanje in prvo pomoč pri utopljencih (ISO 18422:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.200 47.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21110:2019
angleško: Information and documentation -- Emergency preparedness and response
slovensko: Informatika in dokumentacija - Pripravljenost in odziv na izredne razmere
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 13.200 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3864-1:2011
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 1. del: Načela načrtovanja varnostnih znakov in varnostnih oznak
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 13.200 01.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3864-2:2016
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 2. del: Načela načrtovanja varnostnih oznak
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 13.200 01.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3864-3:2012
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 3. del: Načela načrtovanja grafičnih simbolov za uporabo v varnostnih znakih
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.10 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3864-4:2011
angleško: Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials
slovensko: Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 4. del: Kolorimetrične in fotometrične lastnosti varnostnih znakov
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 13.200 01.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15975-2:2013
angleško: Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 2: Risk management
slovensko: Varnost preskrbe s pitno vodo - Smernice za obvladovanje tveganja in krizno vodenje - 2. del: Obvladovanje tveganja
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.200 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi