ICS: 13.200 - Preprečevanje nesreč in katastrof

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 115
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
slovensko : Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.020 13.200
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
slovensko : Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.020 13.200
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 (2001-05)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Lavinske žolne - Oddajno-sprejemni sistemi - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.060.20 33.100.01 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7010:2020
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019, Corrected version 2020-06)
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2019, popravljena verzija 2020-06)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.10 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-2:2010
angleško : Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
slovensko : Oprema cest - 2. del: Razredi uporabnosti, merila sprejemljivosti pri preskusnih trčenjih in preskusne metode za varnostne ograje
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1317-3:2010
angleško : Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
slovensko : Oprema cest - 3. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za blažilnike trkov
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1317-4:2001
angleško : Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
slovensko : Oprema cest - 4. del: Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskusne metode za zaključnice in prehodne elemente varnostnih ograj
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13637:2015
angleško : Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
slovensko : Stavbno okovje - Električno krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metode
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 13.200 91.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15722:2020
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 13.200 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16102:2011
angleško : Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16280:2012
angleško : Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods
slovensko : Naprave za preskušanje alkoholiziranosti za splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.200 71.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16303:2020
angleško : Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system
slovensko : Oprema cest - Postopek validacije in verifikacije računalniške simulacije preskusnih trčenj v sisteme za zadrževanje vozil
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16454:2015
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Preskušanje skladnosti e-klica v zvezi pošiljatelj-prejemnik
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16595:2013
angleško : CBRN - Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk
slovensko : CBRN (kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja) - Ocenjevanje ranljivosti in zaščita ogroženih ljudi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16831:2016
angleško : Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents
slovensko : Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Varnost - Format za poročanje o nesrečah
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 35.240.68 65.060.10 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16949:2016
angleško : Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets
slovensko : Oprema cest - Varnostne ograje za pešce - Ograje za pešce
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17342:2019
angleško : Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers
slovensko : Oprema cest - Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih v varnostno ograjo
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17363:2019
angleško : Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Izbirni dodatni podatki eKlica - Povezan koncept podatkov o mobilni telefonski številki
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17727:2022
angleško : City Resilience Development - Guide to combine disaster risk management and climate change adaptation - Historic areas
slovensko : Razvoj odpornosti mest - Vodnik za združevanje obvladovanja tveganja nesreč in prilagajanja podnebnim spremembam - Zgodovinska območja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.01 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18422:2017
angleško : Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons (ISO 18422:2014)
slovensko : Ladje in pomorska tehnologija - Plovila za celinske vode - Plošča z navodili za reševanje, oživljanje in prvo pomoč pri utopljencih (ISO 18422:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.200 47.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21110:2019
angleško : Information and documentation -- Emergency preparedness and response
slovensko : Informatika in dokumentacija - Pripravljenost in odziv na izredne razmere
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 13.200 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3864-1:2011
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 1. del: Načela načrtovanja varnostnih znakov in varnostnih oznak
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 13.200 01.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3864-2:2016
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 2. del: Načela načrtovanja varnostnih oznak
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 13.200 01.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3864-3:2012
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 3. del: Načela načrtovanja grafičnih simbolov za uporabo v varnostnih znakih
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.10 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3864-4:2011
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 4. del: Kolorimetrične in fotometrične lastnosti varnostnih znakov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 13.200 01.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi