ICS: 13.220.01 - Varstvo pred požarom na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 60
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2:1992
angleško : Classification of fires
slovensko : Klasifikacija požarov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3261:1975
angleško : Fire tests -- Vocabulary
slovensko : Požarni preskusi - Slovar
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13702:2015
angleško : Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines (ISO 13702:2015)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nadzor in zajezitev požarov in eksplozij na plavajočih proizvodnih objektih - Zahteve in smernice (ISO 13702:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.01 75.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13943:2017
angleško : Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)
slovensko : Požarna varnost - Slovar (ISO 13943:2017)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken
slovensko : Površine za gasilce na zemljišču
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 7100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15493:2019
angleško : Candles - Specification for fire safety
slovensko : Sveče - Specifikacija za požarno varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.180 13.120 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15650:2010
angleško : Ventilation for buildings - Duct mounted fire dampers
slovensko : Prezračevanje stavb - Požarne lopute v zračni napeljavi
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 13.220.01 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17524:2020
angleško : Fire safety engineering in Europe - Review of national requirements and application
slovensko : Požarno inženirstvo v Evropi - Pregled nacionalnih zahtev in uporaba
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17616:2021
angleško : Outdoor candles - Specification for fire safety
slovensko : Zunanje sveče - Specifikacija za požarno varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.01 97.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19353:2019
angleško : Safety of machinery - Fire prevention and fire protection (ISO 19353:2098)
slovensko : Varnost strojev - Požarna varnost (ISO 19353:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.220.01 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19706:2011
angleško : Guidelines for assessing the fire threat to people
slovensko : Smernice za presojo nevarnosti pred ognjem za ljudi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-1:1987
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire
slovensko : Požarna zaščita - Slovar - 1. del: Splošni izrazi in pojavi pri požaru
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-2:1987
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection
slovensko : Požarna zaščita - Slovar - 2. del: Požarna zaščita konstrukcij
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-3:1989
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 3: Fire detection and alarm
slovensko : Požarna zaščita – Slovar – 3. del: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-4:1990
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 4: Fire extinction equipment
slovensko : Požarna zaščita – Slovar – 4. del: Naprave in sredstva za gašenje požarov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-5:1988
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 5: Smoke control
slovensko : Požarna zaščita - Slovar - 5. del: Nadzor dima
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-6:1987
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape
slovensko : Požarna zaščita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-7:1987
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means
slovensko : Požarna zaščita – Slovar – 7. del: Sredstva za odkrivanje in dušenje eksplozij
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8421-8:1990
angleško : Fire protection -- Vocabulary -- Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials
slovensko : Požarna zaščita – Slovar – 8. del: Izrazi, ki so specifični za gašenje požara, reševalne službe in ravnanje z nevarnimi snovmi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13381-4:2013
angleško : Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
slovensko : Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.080.13 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 13387-1:1999
angleško : Fire safety engineering -- Part 1: Application of fire performance concepts to design objectives
slovensko : Požarno inženirstvo - 1. del: Uporaba performančnega načina projektiranja požarne varnosti
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 13387-2:1999
angleško : Fire safety engineering -- Part 2: Design fire scenarios and design fires
slovensko : Požarno inženirstvo - 2. del: Požarni scenariji
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 13387-3:1999
angleško : Fire safety engineering -- Part 3: Assessment and verification of mathematical fire models
slovensko : Požarno inženirstvo - 3. del: Ocenjevanje in preverjanje matematičnih požarnih modelov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 13387-4:1999
angleško : Fire safety engineering -- Part 4: Initiation and development of fire and generation of fire effluents
slovensko : Požarno inženirstvo - 4. del: Začetek in razvoj požara in dimnih plinov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi