ICS: 13.220.01 - Varstvo pred požarom na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 60
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2:1992
angleško: Classification of fires
slovensko: Klasifikacija požarov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3261:1975
angleško: Fire tests -- Vocabulary
slovensko: Požarni preskusi - Slovar
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13702:2015
angleško: Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines (ISO 13702:2015)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nadzor in zajezitev požarov in eksplozij na plavajočih proizvodnih objektih - Zahteve in smernice (ISO 13702:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.220.01 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13943:2017
angleško: Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)
slovensko: Požarna varnost - Slovar (ISO 13943:2017)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken
slovensko: Površine za gasilce na zemljišču
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15493:2019
angleško: Candles - Specification for fire safety
slovensko: Sveče - Specifikacija za požarno varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.180 13.120 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15650:2010
angleško: Ventilation for buildings - Duct mounted fire dampers
slovensko: Prezračevanje stavb - Požarne lopute v zračni napeljavi
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 13.220.01 91.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17524:2020
angleško: Fire safety engineering in Europe - Review of national requirements and application
slovensko: Požarno inženirstvo v Evropi - Pregled nacionalnih zahtev in uporaba
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19353:2019
angleško: Safety of machinery - Fire prevention and fire protection (ISO 19353:2098)
slovensko: Varnost strojev - Požarna varnost (ISO 19353:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.220.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19706:2011
angleško: Guidelines for assessing the fire threat to people
slovensko: Smernice za presojo nevarnosti pred ognjem za ljudi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-1:1987
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire
slovensko: Požarna zaščita - Slovar - 1. del: Splošni izrazi in pojavi pri požaru
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-2:1987
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection
slovensko: Požarna zaščita - Slovar - 2. del: Požarna zaščita konstrukcij
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-3:1989
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 3: Fire detection and alarm
slovensko: Požarna zaščita – Slovar – 3. del: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-4:1990
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 4: Fire extinction equipment
slovensko: Požarna zaščita – Slovar – 4. del: Naprave in sredstva za gašenje požarov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-5:1988
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 5: Smoke control
slovensko: Požarna zaščita - Slovar - 5. del: Nadzor dima
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-6:1987
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape
slovensko: Požarna zaščita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-7:1987
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means
slovensko: Požarna zaščita – Slovar – 7. del: Sredstva za odkrivanje in dušenje eksplozij
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8421-8:1990
angleško: Fire protection -- Vocabulary -- Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials
slovensko: Požarna zaščita – Slovar – 8. del: Izrazi, ki so specifični za gašenje požara, reševalne službe in ravnanje z nevarnimi snovmi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13381-4:2013
angleško: Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 4. del: Zaščita jeklenih elementov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.080.13 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 13387-1:1999
angleško: Fire safety engineering -- Part 1: Application of fire performance concepts to design objectives
slovensko: Požarno inženirstvo - 1. del: Uporaba performančnega načina projektiranja požarne varnosti
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 13387-2:1999
angleško: Fire safety engineering -- Part 2: Design fire scenarios and design fires
slovensko: Požarno inženirstvo - 2. del: Požarni scenariji
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 13387-3:1999
angleško: Fire safety engineering -- Part 3: Assessment and verification of mathematical fire models
slovensko: Požarno inženirstvo - 3. del: Ocenjevanje in preverjanje matematičnih požarnih modelov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 13387-4:1999
angleško: Fire safety engineering -- Part 4: Initiation and development of fire and generation of fire effluents
slovensko: Požarno inženirstvo - 4. del: Začetek in razvoj požara in dimnih plinov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 13387-5:1999
angleško: Fire safety engineering -- Part 5: Movement of fire effluents
slovensko: Požarno inženirstvo - 5. del: Širjenje dimnih plinov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi