ICS: 13.220.10 - Gašenje požara

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 313
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3-8:2021
angleško : Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7
slovensko : Prenosni gasilniki - 8. del: Zahteve za konstrukcijo, odpornost proti tlaku in mehanski preskusi za gasilnike z največjim dovoljenim tlakom, enakim ali nižjim od 30 bar, ki ustrezajo zahtevam EN 3-7
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3-9:2006
angleško : Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers
slovensko : Prenosni gasilniki - 9. del: Dodatne zahteve k EN 3-7 za odpornost proti tlaku za gasilnike s CO2
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3-10:2009
angleško : Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7
slovensko : Prenosni gasilniki - 10. del: Pravila za ugotavljanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3-7
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 443:2008
angleško : Helmets for fire fighting in buildings and other structures
slovensko : Gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.220.10 13.340.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 469:2020
angleško : Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities
slovensko : Zaščitna obleka za gasilce - Zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri gašenju požara
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.220.10 13.340.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 694:2014
angleško : Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems
slovensko : Gasilske cevi - Poltoge cevi za hidrante
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1147:2010
angleško : Portable ladders for fire service use
slovensko : Prenosne lestve za gasilce
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1486:2007
angleško : Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting
slovensko : Varovalna obleka za gasilce - Preskusne metode in zahteve za odsevno obleko za posebne načine gašenja požarov
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.220.10 13.340.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1777:2010
angleško : Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue vehicles - Safety requirements and testing
slovensko : Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1869:2019
angleško : Fire blankets
slovensko : Požarne odeje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1947:2014
angleško : Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles
slovensko : Gasilske cevi - Poltoge tlačne cevi, vgrajene k črpalkam in v vozila
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4649:2009
angleško : Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
slovensko : Aeronavtika - Ročni gasilniki s sintetičnimi plini za uporabo v aeronavtiki - Tehnična specifikacija in kvalifikacijski pogoji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6183:2009
angleško : Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design and installation
slovensko : Oprema za požarno zaščito - Vgrajeni gasilni sistemi z ogljikovim dioksidom - Načrtovanje in vgradnja
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 671-1:2012
angleško : Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
slovensko : Vgrajeni gasilni sistemi - Cevni sistemi - 1. del: Cevni koluti s poltogo cevjo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 671-2:2012
angleško : Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose
slovensko : Vgrajeni gasilni sistemi - Cevni sistemi - 2. del: Cevni koluti s plosko cevjo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 671-3:2009
angleško : Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose
slovensko : Vgrajeni gasilni sistemi - Cevni sistemi - 3. del: Vzdrževanje cevnih sistemov s poltogo cevjo in cevnih kolutov s plosko cevjo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.040.70 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-72:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne aplikacije za osebna in osebno-tovorna dvigala - 72. del: Dvigala za gasilce
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.220.10 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12065:1997
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje penil za srednjo in lahko peno ter gasilnih praškov, ki se uporabljajo za gašenje požarov utekočinjenega zemeljskega plina
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.180.01 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13204:2016
angleško : Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements
slovensko : Dvojno delujoče hidravlične reševalne naprave za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve za delovanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10 11.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13731:2007
angleško : Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and performance requirements
slovensko : Dvižne blazine in sistemi za gasilske in reševalne enote - Zahteve za delovanje in varnost v uporabi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10 11.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13911:2017
angleško : Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
slovensko : Zaščitna obleka za gasilce - Zahteve in preskusne metode za zaščitne kapuce za gasilce
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.220.10 13.340.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14043:2014
angleško : High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko : Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Zglobne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14044:2014
angleško : High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods
slovensko : Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Izvlečne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.145 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14339:2005
angleško : Underground fire hydrants
slovensko : Podzemni hidranti
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14384:2005
angleško : Pillar fire hydrants
slovensko : Nadzemni hidranti
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi