ICS: 13.220.20 - Požarna zaščita

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Fire protection - Safety signs - Emergency escape, fire fighting equipment and fire alarm call point
slovensko : Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.20
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-1:2021
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 1. del: Uvod
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-2:1997
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-4:1997
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 4. del: Oprema za napajanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-7:2018
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 7. del: Dimni javljalniki - Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 615:2009
angleško : Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders)
slovensko : Požarna zaščita - Gasila - Specifikacije za praške (razen za praške razreda D)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-10:2002
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
slovensko : Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 10. del: Plamenski javljalniki - Točkovni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-11:2001
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 11. del: Ročni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-12:2015
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 12. del: Dimni javljalniki - Linijski javljalniki z optičnim žarkom
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 54-14:2018
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 14. del: Smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrževanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-16:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-17:2005
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 17. del: Kratkostični ločilniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-18:2005
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 18. del: Vhodno/izhodne naprave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-20:2006
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-21:2006
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-23:2010
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 23. del: Naprave za alarmiranje - Vizualne alarmne naprave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-24:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara - Zvočniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-25:2008
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezave
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-26:2015
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 26. del: Javljalniki ogljikovega monoksida - Točkovni javljalniki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-27:2015
angleško : Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 27. del: Dimni javljalnik za prezračevalne kanale
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-28:2016
angleško : Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 28. del: Linijski toplotni javljalniki brez ponastavitve
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-29:2015
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 29. del: Večsenzorski javljalniki  požara - Točkovni javljalniki s senzorjema za zaznavanje dima in toplote
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 54-30:2015
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 30. del: Večsenzorski javljalniki požara - Točkovni javljalniki s senzorjema za zaznavanje ogljikovega monoksida in toplote
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 54-32:2015
angleško : Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
slovensko : Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 32. del: Načrtovanje, projektiranje, vgradnja, preverjanje, uporaba in vzdrževanje zvočnih sistemov za javljanje požara
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8846:2017
angleško : Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases (ISO 8846:1990)
slovensko : Mala plovila - Električne naprave - Varovanje pred vžigom gorljivih plinov v okolici (ISO 8846:1990)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.20 47.020.60 47.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi