ICS: 13.220.40 - Sposobnost vžiga in obnašanje materialov in proizvodov pri gorenju

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 429
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 340:2013
angleško : Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Laboratorijska lestvica lastnosti gorljivosti (vnetljivosti) - Zahteve in preskusna metoda (ISO 340:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 340:2022
angleško : Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2022)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Laboratorijska lestvica lastnosti gorljivosti (vnetljivosti) - Zahteve in preskusna metoda (ISO 340:2022)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 71-2:2020
angleško : Safety of toys - Part 2: Flammability
slovensko : Varnost igrač - 2. del: Vnetljivost
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.200.50 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1101:1995
angleško : Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens (small flame)
slovensko : Tekstilije - Gorljivost - Zavese in zastori - Podroben opis postopka za ugotavljanje vnetljivosti navpično nameščenih preskušancev (majhen plamen)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 13.220.40 97.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1102:2016
angleško : Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
slovensko : Tekstilije - Gorljivost - Zavese in zastori - Podroben opis postopka za ugotavljanje razširjanja plamena navpično nameščenih preskušancev
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 97.160 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1103:2005
angleško : Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour
slovensko : Tekstilije - Gorljivost - Oblačilne tekstilije - Podroben opis postopka za ugotavljanje gorljivosti oblačilnih tekstilij
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1399:1997
angleško : Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes
slovensko : Netekstilne talne obloge - Ugotavljanje odpornosti proti cigaretnim ogorkom in žarečim cigaretam
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 97.150 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1624:1999
angleško : Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
slovensko : Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehnicnih tekstilij - Postopek ugotavljanja razseznosti plamena na vertikalno orientirane vzorce
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1625:1999
angleško : Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
slovensko : Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehničnih tekstilij - Postopek za ugotavljanje gorljivosti navpično nameščenih preskušancev
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2310:1991
angleško : Aerospace series - Test methods for the flame resistance rating of non-metallic materials
slovensko : Aerospace series - Test methods for the flame resistance rating of non-metallic materials
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 49.025.99 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2824:2011
angleško : Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density and gas components in the smoke of materials - Test equipment apparatus and media
slovensko : Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov pod vplivom sevalne toplote in plamena - Določevanje gostote dima in plinskih komponent materialov - Naprave in sredstva za preskušanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.025.01 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2825:2011
angleško : Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density
slovensko : Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov zaradi žarčenja toplote in plamena - Ugotavljanje gostote dima
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.025.01 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2826:2011
angleško : Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of gas components in the smoke
slovensko : Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov zaradi žarčenja toplote in plamena - Ugotavljanje sestave dima
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.025.01 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3582:2000
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame (ISO 3582:2000)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Mehke pene - Laboratorijska metoda za ocenjevanje gorilnih lastnosti majhnih preskušancev pri vžigu z majhnim plamenom s horizontalno metodo (ISO 3582:2000)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3795:1989
angleško : Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko : Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4880:1997
angleško : Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary
slovensko : Obnašanje tekstilij in tekstilnih izdelkov pri gorenju - Slovar
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 13.220.40 01.040.59
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 597-1:2015
angleško : Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bedbases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette
slovensko : Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij - 1. del: Vir vžiga: tleča cigareta
TC : POH - Pohištvo ICS : 97.140 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 597-2:2015
angleško : Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed base - Part 2: Ignition source: match flame equivalent
slovensko : Pohištvo - Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij - 2. del: Vir vžiga: enakovreden plamenu vžigalice
TC : POH - Pohištvo ICS : 97.140 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 604 S1:1994
angleško : 0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for use in power stations
slovensko : Elektroenergetski kabli za napetosti 0,6/1 kV in 1,9/3,3 kV s posebnimi ognjevzdržnimi lastnostmi za uporabo v elektrarnah
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 13.220.40 29.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2023
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6925:1982
angleško : Textile floor coverings -- Burning behaviour -- Tablet test at ambient temperature
slovensko : Tekstilne talne obloge - Obnašanje pri gorenju - Preskus s tableto pri sobni temperaturi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 97.150 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6940:2004
angleško : Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens (ISO 6940:2004)
slovensko : Tekstilni izdelki - Obnašanje pri gorenju - Ugotavljanje nagnjenosti k vnetljivosti navpično vpetih preskušancev (ISO 6940:2004)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6941:2003
angleško : Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003)
slovensko : Tekstilije - Gorljivost - Meritve razširjanja plamena navpično nameščenih preskušancev (ISO 6941:2003)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.30 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7822:1999
angleško : Textile glass reinforced plastics - Determination of void content - Loss on ignition, mechanical disintegration and statistical counting methods (ISO 7822:1990)
slovensko : S stekleno tkanino ojačeni polimerni materiali - Določanje praznin v materialu - Žaroizguba, mehansko drobljenje in statistična števna metoda (ISO 7822:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.220.40 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7840:2021
angleško : Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2021)
slovensko : Mala plovila - Proti ognju odporne cevi za gorivo (ISO 7840:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.40 47.020.30 47.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8030:2014
angleško : Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO 8030:2014)
slovensko : Gumene in polimerne cevi - Metoda preskušanja vnetljivosti (ISO 8030:2014)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi