ICS: 13.220.50 - Požarna odpornost gradbenih materialov in elementov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 13.220.50 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1182:2020
angleško: Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test (ISO 1182:2020)
slovensko: Preskusi odziva proizvodov na ogenj - Preskus negorljivosti (ISO 1182:2020)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 1187:2012
angleško: Test methods for external fire exposure to roofs
slovensko: Preskusne metode za izpostavljenost streh požaru z zunanje strani
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.20 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1716:2018
angleško: Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018)
slovensko: Preskusi odziva proizvodov na ogenj - Ugotavljanje specifične toplote zgorevanja (kalorične vrednosti) (ISO 1716:2018)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.100.01 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2234:2018
angleško: Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification
slovensko: Aeronavtika - Električni ognjevzdržni kabli - Tehnična specifikacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.220.50 49.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5657:1997
angleško: Reaction to fire tests -- Ignitability of building products using a radiant heat source
slovensko: Preskusi odziva na ogenj – Sposobnost vžiga gradbenih proizvodov pri sevalnem viru vžiga
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-58:2018
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Pregled in preskusi - 58. del: Preskus odpornosti vrat proti požaru
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 13.220.50 91.140.90
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-73:2020
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: Obnašanje dvigal v primeru požara
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 834-1:1999
angleško: Fire-resistance tests - Elements of building construction
slovensko: Preskusi požarne odpornosti - Gradbeni elementi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.01 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 12470:1998
angleško: Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results
slovensko: Preskusi požarne odpornosti – Navodila za širšo uporabo rezultatov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13238:2010
angleško: Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
slovensko: Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Postopki kondicioniranja in splošna pravila za izbiro podlag
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1363-1:2020
angleško: Fire resistance tests - Part 1: General requirements
slovensko: Preskusi požarne odpornosti - 1. del: Splošne zahteve
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1363-2:1999
angleško: Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
slovensko: Preskusi požarne odpornosti – 2. del: Alternativni in dodatni postopki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1363-3:1998
angleško: Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance
slovensko: Preskusi požarne odpornosti – 3. del: Preverjanje lastnosti peči
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-1:2015
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 1. del: Stene
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-2:2018
angleško: Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 2. del: Stropovi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-3:2014
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 3. del: Obešene fasade - Celotna fasada
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-4:2014
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 4. del: Obešene fasade - Delna fasada
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-5:2017
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 5. del: Prezračevalne rešetke
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.99 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-1:2012
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: Stene
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-2:2014
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 2. del: Stropi in strehe
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 91.060.20 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-3:1999
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 3. del: Nosilci
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.99 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-4:1999
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 4. del: Stebri
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.99 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-5:2004
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 5. del: Balkoni in hodniki vzdolž fasade
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.99 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi