ICS: 13.220.50 - Požarna odpornost gradbenih materialov in elementov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 13.220.50 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1182:2020
angleško : Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test (ISO 1182:2020)
slovensko : Preskusi odziva proizvodov na ogenj - Preskus negorljivosti (ISO 1182:2020)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1187:2012
angleško : Test methods for external fire exposure to roofs
slovensko : Preskusne metode za izpostavljenost streh požaru z zunanje strani
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.20 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1716:2018
angleško : Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018)
slovensko : Preskusi odziva proizvodov na ogenj - Ugotavljanje specifične toplote zgorevanja (kalorične vrednosti) (ISO 1716:2018)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.100.01 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2234:2018
angleško : Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification
slovensko : Aeronavtika - Električni ognjevzdržni kabli - Tehnična specifikacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.50 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5657:1997
angleško : Reaction to fire tests -- Ignitability of building products using a radiant heat source
slovensko : Preskusi odziva na ogenj – Sposobnost vžiga gradbenih proizvodov pri sevalnem viru vžiga
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-58:2018
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Pregled in preskusi - 58. del: Preskus odpornosti vrat proti požaru
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.220.50 91.140.90
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-73:2020
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: Obnašanje dvigal v primeru požara
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 834-1:1999
angleško : Fire-resistance tests - Elements of building construction
slovensko : Preskusi požarne odpornosti - Gradbeni elementi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.01 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 12470:1998
angleško : Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results
slovensko : Preskusi požarne odpornosti – Navodila za širšo uporabo rezultatov
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13238:2010
angleško : Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
slovensko : Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Postopki kondicioniranja in splošna pravila za izbiro podlag
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1363-1:2020
angleško : Fire resistance tests - Part 1: General requirements
slovensko : Preskusi požarne odpornosti - 1. del: Splošne zahteve
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1363-2:1999
angleško : Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
slovensko : Preskusi požarne odpornosti – 2. del: Alternativni in dodatni postopki
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1363-3:1998
angleško : Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance
slovensko : Preskusi požarne odpornosti – 3. del: Preverjanje lastnosti peči
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-1:2015
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 1. del: Stene
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-2:2018
angleško : Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 2. del: Stropovi
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-3:2014
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 3. del: Obešene fasade - Celotna fasada
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-4:2014
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 4. del: Obešene fasade - Delna fasada
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-5:2017
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 5. del: Prezračevalne rešetke
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.99 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-1:2012
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: Stene
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-2:2014
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 2. del: Stropi in strehe
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 91.060.20 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-3:1999
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 3. del: Nosilci
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.99 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-4:1999
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 4. del: Stebri
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.99 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-5:2004
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov – 5. del: Balkoni in hodniki vzdolž fasade
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.99 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi