ICS: 13.230 - Varstvo pred eksplozijo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 117
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1755:2015
angleško : Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
slovensko : Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.230 53.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1839:2017
angleško : Determination of explosion limits of gases and vapours and determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours
slovensko : Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov ter ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in pare
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1127-1:2019
angleško : Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
slovensko : Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1127-2:2014
angleško : Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
slovensko : Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13237:2012
angleško : Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
slovensko : Potencialno eksplozivne atmosfere - Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13541:2012
angleško : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in razvrščanje odpornosti proti zvočnemu tlaku pri eksploziji
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14373:2021
angleško : Explosion suppression systems
slovensko : Sistemi za dušenje eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14460:2018
angleško : Explosion resistant equipment
slovensko : Eksplozijsko vzdržljiva oprema
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14491:2012
angleško : Dust explosion venting protective systems
slovensko : Zaščitni sistemi za razbremenitev tlaka eksplozije prahu
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14797:2006
angleško : Explosion venting devices
slovensko : Naprave za razbremenitev tlaka eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14983:2007
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega plina
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 73.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14994:2007
angleško : Gas explosion venting protective systems
slovensko : Sistemi za razbremenitev tlaka plinskih eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 13.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15089:2009
angleško : Explosion Isolation Systems
slovensko : Sistemi za ločitev eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15188:2020
angleško : Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
slovensko : Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.220.40 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15198:2007
angleško : Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
slovensko : Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15233:2007
angleško : Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres
slovensko : Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15281:2022
angleško : Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Guidance on inerting for the prevention of explosions
slovensko : Potencialno eksplozivna atmosfera - Preprečevanje eksplozij in zaščita - Vodilo o inertizaciji za preprečitev eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15794:2009
angleško : Determination of explosion points of flammable liquids
slovensko : Ugotavljanje točk eksplozije vnetljivih tekočin
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15967:2022
angleško : Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours
slovensko : Ugotavljanje največjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16009:2011
angleško : Flameless explosion venting devices
slovensko : Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16020:2011
angleško : Explosion diverters
slovensko : Preusmerjevalniki eksplozij
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16447:2014
angleško : Explosion isolation flap valves
slovensko : Eksplozijsko izolacijski ventili
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 23.060.50 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16829:2016
angleško : Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
slovensko : Preprečevanje in eksplozijska zaščita korčnih elevatorjev pred požarom in eksplozijo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.220.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC/TR 16832:2015
angleško : Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)
slovensko : Izbira, uporaba, nega in vzdrževanje osebne varovalne opreme za preprečevanje elektrostatičnih tveganj v nevarnih območjih (tveganja eksplozije)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.230 13.340.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17274:2018
angleško : Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage)
slovensko : Nanotehnologija - Smernice za določanje protokolov za eksplozivnost in vnetljivost praškov, ki vsebujejo nanomateriale (za transport, ravnanje z njimi in shranjevanje)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.220.40 13.230 07.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi