ICS: 13.260 - Varstvo pred električnim udarom. Delo pod napetostjo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 152
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50488:2021
angleško : Railway applications - Fixed Installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit
slovensko : Železniške naprave - Fiksni postroji - Električni zaščitni ukrepi za delo na nadzemnem vodu ali v njegovi bližini in/ali njegovem pripadajočem povratnem tokokrogu
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 13.260
Stopnja : 8100 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 651: Live working
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 651. del: Delo pod napetostjo
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.020 01.040.29 13.260
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017/A11:2017
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A11
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-4-41:2017/A12:2019
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A12
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 13.260
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50153:2014
angleško : Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Zaščitni ukrepi proti nevarnostim električne napetosti
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50274:2002
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Zaščita pred električnim udarom - Zaščita pred nenamernim neposrednim stikom z nevarnimi deli pod napetostjo (vsebuje popravek AC:2009)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 13.260 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50286:1999
angleško : Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
slovensko : Električno izolacijska zaščitna oblačila za delo na nizkonapetostnih inštalacijah
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.340.10 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50340:2010
angleško : Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical installations with nominal voltage up to AC 30 kV
slovensko : Hidravlične rezalne naprave za kable - Naprave za uporabo na električnih inštalacijah z nazivno vrednostjo izmenične napetosti do 30 kV
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50354:2003
angleško : Electrical arc test methods for material and garments, for use by workers at risk from exposure to an electrical arc
slovensko : Preskusne metode z električnim oblokom za materiale in oblačila, ki jih uporabljajo delavci, ogroženi zaradi izpostavljenosti električnemu obloku
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.340.10 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50365:2002
angleško : Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
slovensko : Elektroizolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih inštalacijah
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260 13.340.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50488:2006
angleško : Railway applications - Safety measures for the personnel working on or near overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Varnostni ukrepi za osebje, ki dela na nadzemnem vodu, ali v njegovi bližini
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50508:2009
angleško : Multi-purpose insulating sticks for electrical operations on high voltage installations
slovensko : Večnamenske izolacijske palice za električno delo na visokonapetostnih inštalacijah
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50528:2010
angleško : Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
slovensko : Izolirne lestve za uporabo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah ali v njihovi bližini
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260 97.145
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60529:1991
angleško : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
slovensko : Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) (IEC 60529:1989) (vsebuje popravek AC:1993)
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 13.260 29.100.99
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1997
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60743:2013
angleško : Live working - Terminology for tools, devices and equipment
slovensko : Delo pod napetostjo - Izrazje za orodje, naprave in opremo (IEC 60743:2013)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 01.040.13 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60895:2003
angleško : Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c.
slovensko : Delo pod napetostjo – Prevodne obleke za uporabo pri nazivni izmenični napetosti do 800 kV in enosmerni napetosti ±600 kV (IEC 60895:2002, spremenjen)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.340.10 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60895:2020
angleško : Live working - Conductive clothing
slovensko : Delo pod napetostjo - Prevodne obleke
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.340.10 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60900:2018
angleško : Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c
slovensko : Delo pod napetostjo - Ročna orodja za uporabo pri izmeničnih napetostih do največ 1000 V in enosmernih napetostih do 1500 V
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 25.140.01 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60903:2003
angleško : Live working - Gloves of insulating material
slovensko : Delo pod napetostjo – Rokavice iz izolacijskega materiala (IEC 60903:2002 (Spremenjen))
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.340.40 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60984:1992
angleško : Sleeves of insulating material for live working
slovensko : Rokavi iz izolacijskega materiala za delo pod napetostjo (IEC 60984:1990 (Spremenjen))
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260 13.340.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60990:2016
angleško : Methods of measurement of touch current and protective conductor current
slovensko : Metode merjenja toka dotika in in toka v zaščitnem vodniku
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 17.220.20 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61032:1998
angleško : Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
slovensko : Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 13.260 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61057:2017
angleško : Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis
slovensko : Delo pod napetostjo - Izolacijske naprave za montažo na ohišja
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 53.020.99 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61111:2009
angleško : Live working - Electrical insulating matting
slovensko : Delo pod napetostjo - Podloge iz izolacijskega materiala za uporabo v elektrotehniki (IEC 61111:2009)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi