ICS: 13.280 - Varstvo pred sevanjem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 159
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 361:2015
angleško: Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975)
slovensko: Osnovni simbol za ionizirno sevanje (ISO 361:1975)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 421:2010
angleško: Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2919:2014
angleško: Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification (ISO 2919:2012)
slovensko: Radiološka zaščita - Zaprti radioaktivni viri - Splošne zahteve in razvrstitev (ISO 2919:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3925:2015
angleško: Unsealed radioactive substances - Identification and documentation (ISO 3925:2014)
slovensko: Nezatesnjene radioaktivne snovi - Identifikacija in dokumentacija (ISO 3925:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9697:2018
angleško: Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source
slovensko: Kakovost vode - Skupna beta aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.280 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10704:2019
angleško: Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit (ISO 10704:2019)
slovensko: Kakovost vode - Skupna alfa in skupna beta aktivnost - Preskusna metoda z odlaganjem v tankem sloju (ISO 10704:2019)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.280 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1073-2:2002
angleško: Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
slovensko: Varovalna obleka pred radioaktivnostjo - 2. del: Zahteve in preskusne metode za neprezračevano varovalno obleko proti onesnaženju z radioaktivnimi delci
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12254:2010
angleško: Screens for laser working places - Safety requirements and testing
slovensko: Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 31.260 13.340.20 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13004:2014
angleško: Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
slovensko: Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - Utemeljitev izbrane doze sterilizacije: metoda VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14715:2004
angleško: Safety of machinery - Ionizing radiation emited by machinery - Guidance for the application of technical standards in the design of machinery in order to comply with legislative requirements
slovensko: Varnost strojev - Ionizirno sevanje, ki ga oddajajo stroji - Navodilo za uporabo tehničnih standardov pri oblikovanju strojev v skladu z zakonodajnimi zahtevami
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.280 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15382:2017
angleško: Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities (ISO 15382:2015)
slovensko: Radiološka zaščita - Postopki za nadzorovanje doze za očesne leče, kožo in okončine (ISO 15382:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15752:2010
angleško: Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety (ISO 15752:2010)
slovensko: Oftalmični instrumenti - Sonde za osvetljevanje - Temeljne zahteve in preskusne metode za varnost pred optičnim sevanjem (ISO 15752:2010)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 13.280 11.040.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15858:2016
angleško: UV-C Devices - Safety information - Permissible human exposure (ISO 15858:2016)
slovensko: UV-C-naprave - Varnostne zahteve - Dovoljena izpostavljenost ljudi (ISO 15858:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16637:2019
angleško: Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources (ISO 16637:2016)
slovensko: Radiološka zaščita - Nadzorovanje in notranja dozimetrija za člane osebja, izpostavljene medicinskim radionuklidom kot odprtemu viru sevanja (ISO 16637:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16639:2019
angleško: Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko: Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16645:2019
angleško: Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)
slovensko: Radiološka zaščita - Medicinski elektronski pospeševalniki - Zahteve in priporočila za snovanje in ocenjevanje zaščitnih zaslonov (ISO 16645:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 11.040.99 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17099:2017
angleško: Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry (ISO 17099:2014)
slovensko: Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki za biološko dozimetrijo uporabljajo analizo tvorjenja mikrojeder s citokinetskim blokom v perifernih krvnih limfocitih (ISO 17099:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17113:2017
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 13.280 13.020.99 91.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18417:2019
angleško: Iodine charcoal sorbents for nuclear facilities - Method for defining sorption capacity index (ISO 18417:2017)
slovensko: Jodni ogleni sorbenti za jedrske objekte - Metoda za določanje indeksa sorpcijske zmogljivosti (ISO 18417:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19238:2017
angleško: Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics (ISO 19238:2014)
slovensko: Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki izvajajo biološko dozimetrijo s citogenetiko (ISO 19238:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20553:2017
angleško: Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material (ISO 20553:2006)
slovensko: Radiološka zaščita - Spremljanje stanja delavcev, ki so poklicno izpostavljeni tveganju notranje kontaminacije z radioaktivnim materialom (ISO 20553:2006)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.100 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28057:2018
angleško: Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy (ISO 28057:2014)
slovensko: Dozimetrija s trdnimi termoluminiscenčnimi zaznavali pri fotonskih in elektronskih sevanjih v radioterapiji (ISO 28057:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29661:2017
angleško: Reference radiation fields for radiation protection - Definitions and fundamental concepts (ISO 29661:2012)
slovensko: Referenčna sevalna polja za zaščito pred sevanjem - Definicije in temeljni koncepti (ISO 29661:2012, vključno z dopolnilom Amd 1:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50360:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti brezžičnih komunikacijskih naprav z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem v frekvenčnem območju od 300 MHz do 6 GHz: naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 13.280 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50364:2010
angleško: Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
slovensko: Omejevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi