ICS: 13.280 - Varstvo pred sevanjem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 361:2015
angleško : Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975)
slovensko : Osnovni simbol za ionizirno sevanje (ISO 361:1975)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 421:2010
angleško : Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
slovensko : Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.40 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2919:2014
angleško : Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification (ISO 2919:2012)
slovensko : Radiološka zaščita - Zaprti radioaktivni viri - Splošne zahteve in razvrstitev (ISO 2919:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3925:2015
angleško : Unsealed radioactive substances - Identification and documentation (ISO 3925:2014)
slovensko : Nezatesnjene radioaktivne snovi - Identifikacija in dokumentacija (ISO 3925:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9697:2018
angleško : Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source
slovensko : Kakovost vode - Skupna beta aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.280 13.060.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10704:2019
angleško : Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit (ISO 10704:2019)
slovensko : Kakovost vode - Skupna alfa in skupna beta aktivnost - Preskusna metoda z odlaganjem v tankem sloju (ISO 10704:2019)
TC : KAV - Kakovost vode ICS : 13.280 13.060.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1073-2:2002
angleško : Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
slovensko : Varovalna obleka pred radioaktivnostjo - 2. del: Zahteve in preskusne metode za neprezračevano varovalno obleko proti onesnaženju z radioaktivnimi delci
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.10 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12254:2010
angleško : Screens for laser working places - Safety requirements and testing
slovensko : Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 31.260 13.340.20 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12807:2021
angleško : Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages (ISO 12807:2018)
slovensko : Varen prevoz radioaktivnih snovi - Preskušanje tesnjenja embalaže (ISO 12807:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 13004:2014
angleško : Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - Utemeljitev izbrane doze sterilizacije: metoda VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14146:2021
angleško : Radiological protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services (ISO 14146:2018)
slovensko : Radiološka zaščita - Merila in meje učinkovitosti za periodično ovrednotenje dozimetričnih storitev (ISO 14146:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14715:2004
angleško : Safety of machinery - Ionizing radiation emited by machinery - Guidance for the application of technical standards in the design of machinery in order to comply with legislative requirements
slovensko : Varnost strojev - Ionizirno sevanje, ki ga oddajajo stroji - Navodilo za uporabo tehničnih standardov pri oblikovanju strojev v skladu z zakonodajnimi zahtevami
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.280 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15382:2017
angleško : Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities (ISO 15382:2015)
slovensko : Radiološka zaščita - Postopki za nadzorovanje doze za očesne leče, kožo in okončine (ISO 15382:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15752:2010
angleško : Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety (ISO 15752:2010)
slovensko : Oftalmični instrumenti - Sonde za osvetljevanje - Temeljne zahteve in preskusne metode za varnost pred optičnim sevanjem (ISO 15752:2010)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 13.280 11.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15858:2016
angleško : UV-C Devices - Safety information - Permissible human exposure (ISO 15858:2016)
slovensko : UV-C-naprave - Varnostne zahteve - Dovoljena izpostavljenost ljudi (ISO 15858:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16637:2019
angleško : Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources (ISO 16637:2016)
slovensko : Radiološka zaščita - Nadzorovanje in notranja dozimetrija za člane osebja, izpostavljene medicinskim radionuklidom kot odprtemu viru sevanja (ISO 16637:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16639:2019
angleško : Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko : Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16645:2019
angleško : Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)
slovensko : Radiološka zaščita - Medicinski elektronski pospeševalniki - Zahteve in priporočila za snovanje in ocenjevanje zaščitnih zaslonov (ISO 16645:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 11.040.99 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17099:2017
angleško : Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry (ISO 17099:2014)
slovensko : Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki za biološko dozimetrijo uporabljajo analizo tvorjenja mikrojeder s citokinetskim blokom v perifernih krvnih limfocitih (ISO 17099:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 71.040.10 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17113:2017
angleško : Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
slovensko : Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
TC : NES - Nevarne snovi ICS : 13.280 13.020.99 91.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18417:2019
angleško : Iodine charcoal sorbents for nuclear facilities - Method for defining sorption capacity index (ISO 18417:2017)
slovensko : Jodni ogleni sorbenti za jedrske objekte - Metoda za določanje indeksa sorpcijske zmogljivosti (ISO 18417:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18557:2020
angleško : Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes (ISO 18557:2017)
slovensko : Načela za opisovanje lastnosti zemljin, zgradb in infrastruktur, kontaminiranih z radionuklidi, za potrebe sanacije (ISO 18557:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280 13.020.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19238:2017
angleško : Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics (ISO 19238:2014)
slovensko : Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki izvajajo biološko dozimetrijo s citogenetiko (ISO 19238:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.240 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20031:2022
angleško : Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides (ISO 20031:2020)
slovensko : Radiološka zaščita - Nadzorovanje in dozimetrija notranje izpostavljenosti zaradi kontaminacije rane z radionuklidi (ISO 20031:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20042:2021
angleško : Measurement of radioactivity - Gamma-ray emitting radionuclides - Generic test method using gamma-ray spectrometry (ISO 20042:2019)
slovensko : Merjenje radioaktivnosti - Radionuklidi, ki sevajo žarke gama - Splošna preskusna metoda z uporabo spektrometrije žarkov gama (ISO 20042:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi