ICS: 13.300 - Varstvo pred nevarnimi izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 127
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7225:2007
angleško : Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
slovensko : Plinske jeklenke - Nalepke o nevarnosti (ISO 7225:2005)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12798:2007
angleško : Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
slovensko : Sistem zagotavljanja kakovosti transportnih storitev - Cestni in železniški prevoz ter prevoz po notranjih vodah - Zahteve sistema zagotavljanja kakovosti prevoza kot dopolnitev EN ISO 9001 za prevoz nevarnih snovi glede na varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12972:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Preskušanje, pregled in označevanje kovinskih cistern
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13274:2013
angleško : Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing for packaging and IBCs (ISO 13274:2013)
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje združljivosti plastike za embalažo in IBC (ISO 13274:2013)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.180.99 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13308:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačno neizravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13314:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Fill hole cover
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Pokrov polnilne odprtine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13315:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Gravity discharge coupler
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Spojka za težnostno praznjenje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13316:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
slovensko : Posode za prevoz nevarnih snovi - Obratovalna oprema za posode - Tlačno izravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13317:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sklop pokrova vstopne odprtine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14025:2018
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14286:2008
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Varivi valjani izdelki za rezervoarje za shranjevanje in prevažanje nevarnih snovi
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 23.020.10 13.300 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14432:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema posode za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili in ventili za vstop plina pri praznjenju
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14433:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema cistern za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14564:2019
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14595:2016
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačni in vakuumski oddušniki
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14596:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v sili
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15120:2022
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Navodila in priporočila za polnjenje, prevoz in praznjenje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15178:2007
angleško : Elements for the identification of products in emergency enquiries
slovensko : Embalaža - Elementi za prepoznavanje proizvodov (nevarnih preparatov) v nujnih primerih s pomočjo označb
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.300 55.020 01.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15207:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Vtična zveza in napajalne karakteristike za opremo za obratovanje z nazivno napajalno napetostjo 24 V v eksplozijsko ogroženih območjih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15208:2014
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov - Načini delovanja in specifikacije za vmesnike
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15507:2017
angleško : Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje in primerjava kakovosti polietilena
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16103:2005
angleško : Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled plastics material (ISO 16103:2005)
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Reciklirani plastični materiali (ISO 16103:2005)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16106:2020
angleško : Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO 16106:2020)
slovensko : Transportna embalaža za nevarno blago - Embalaža za nevarno blago, vsebniki IBC in večja embalaža - Smernice za uporabo standarda ISO 9001 (ISO 16106:2020)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.180.99 03.120.10 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16249:2013
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom loading and unloading
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Kapa priključka za polnjenje in praznjenje s spodnje strani
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16495:2022
angleško : Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO 16495:2022)
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskusne metode (ISO 16495:2022)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi