ICS: 13.320 - Alarmni in opozorilni sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50134-1:2002
angleško: Alarm systems - Social alarm systems -- Part 1: System requirements
slovensko: Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 1. del: Sistemske zahteve
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 13.320
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2003
francoski jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50134-5:2004
angleško: Alarm systems - Social alarm systems -- Part 5: Interconnections and communications
slovensko: Alarmni sistemi – Socialni alarmni sistemi – 5. del: Povezave in komunikacije
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 13.320
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50134-7:2003
angleško: Alarm systems - Social alarm systems -- Part 7: Application guidelines
slovensko: Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 7. del: Navodila za uporabo
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 13.320
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-dec-2019
nemški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50291-1:2018
angleško: Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
slovensko: Javljalniki plina - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 13.120 13.320
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-1:2011
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 1. del: Uvod
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-2:1997
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-4:1997
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 4. del: Oprema za napajanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-7:2018
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 7. del: Dimni javljalniki - Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Električni alarmni sistemi – Terminologija
slovensko: Električni alarmni sistemi – Terminologija
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 01.040.13 13.320
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-10:2002
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
slovensko: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 10. del: Plamenski javljalniki - Točkovni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-11:2001
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 11. del: Ročni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2001
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-12:2015
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 12. del: Dimni javljalniki - Linijski javljalniki z optičnim žarkom
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-13:2017
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 13. del: Ocenjevanje združljivosti in povezljivosti sestavnih delov sistemov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 54-14:2018
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 14. del: Smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrževanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-16:2008
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-17:2005
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 17. del: Kratkostični ločilniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-18:2005
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 18. del: Vhodno/izhodne naprave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-20:2006
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-21:2006
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-22:2015
angleško: Fire detection and fire alarm system - Part 22 : Resettable line-type heat detectors
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 22. del: Linijski toplotni javljalniki z možnostjo ponastavitve
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-23:2010
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 23. del: Naprave za alarmiranje - Vizualne alarmne naprave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-24:2008
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara - Zvočniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-25:2008
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezave
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-26:2015
angleško: Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 26. del: Javljalniki ogljikovega monoksida - Točkovni javljalniki
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 54-27:2015
angleško: Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors
slovensko: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 27. del: Dimni javljalnik za prezračevalne kanale
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi