ICS: 13.340.10 - Varovalna obleka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 342:2017
angleško: Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold
slovensko: Varovalna obleka - Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 343:2019
angleško: Protective clothing - Protection against rain
slovensko: Varovalna obleka - Zaščita pred dežjem
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 348:1992
angleško: Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal
slovensko: Varovalna obleka - Preskusna metoda: Ugotavljanje obnašanja materialov, zadetih z brizgom staljene kovine
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 464:1994
angleško: Protective clothing - Protection against liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid particles - Test method: Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)
slovensko: Varovalna obleka za zaščito pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, vključno z aerosoli in trdnimi delci - Preskusna metoda: Določanje neprepustnosti plinotesnih oblek (notranji tlačni preskus)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 469:2020
angleško: Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities
slovensko: Zaščitna obleka za gasilce - Zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri gašenju požara
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.220.10 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 510:2019
angleško: Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts
slovensko: Opredelitev zahtev za varovalno oblačilo, kjer je nevarnost, da se oblačilo zaplete ob gibajoče dele
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 530:2010
angleško: Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
slovensko: Material za varovalno obleko, odporen proti obrabi - Preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 863:1995
angleško: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
slovensko: Varovalna obleka - Mehanske lastnosti - Preskusna metoda: odpornost proti prebadanju
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1486:2007
angleško: Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting
slovensko: Varovalna obleka za gasilce - Preskusne metode in zahteve za odsevno obleko za posebne načine gašenja požarov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.220.10 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6530:2005
angleško: Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005)
slovensko: Varovalna obleka – Varovanje pred tekočimi kemikalijami – Metoda za preskušanje odpornosti materialov proti prepuščanju tekočin (ISO 6530:2005)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6942:2002
angleško: Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)
slovensko: Varovalna obleka - Zaščita pred toploto in ognjem - Metoda preskušanja za vrednotenje materialov in izdelkov iz teh materialov, ki so izpostavljeni viru toplotnega sevanja (ISO 6942:2002)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9151:2016
angleško: Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO 9151:2016)
slovensko: Varovalna obleka pred učinki toplote in ognja - Določanje prenosa toplote pri izpostavljenosti plamenu (ISO 9151:2016)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9185:2007
angleško: Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash (ISO 9185:2007)
slovensko: Varovalna obleka - Ocenitev odpornosti materialov proti obrizgu staljene kovine (ISO 9185:2007)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 943-2:2019
angleško: Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
slovensko: Varovalna obleka pred nevarnimi trdnimi, tekočimi in plinskimi kemikalijami, vključno s tekočimi in trdnimi aerosoli - 2. del: Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, neprepustno za plin (tip 1), za intervencijske enote
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1073-2:2002
angleško: Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
slovensko: Varovalna obleka pred radioaktivnostjo - 2. del: Zahteve in preskusne metode za neprezračevano varovalno obleko proti onesnaženju z radioaktivnimi delci
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1149-1:2006
angleško: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity
slovensko: Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 1. del: Preskusna metoda za merjenje površinske upornosti
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1149-2:1997
angleško: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)
slovensko: Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 2. del: Preskusna metoda za merjenje električne upornosti skozi material (vertikalna upornost)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1149-3:2004
angleško: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay
slovensko: Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti – 3. del: Preskusne metode za merjenje razelektritve
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1149-5:2018
angleško: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
slovensko: Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 5. del: Lastnosti materialov in zahteve za načrtovanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 11610:2004
angleško: Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)
slovensko: Varovalna obleka – Slovar (ISO/TR 11610:2004)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11611:2015
angleško: Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2015)
slovensko: Varovalna obleka pri varjenju in sorodnih postopkih (ISO 11611:2015)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11612:2015
angleško: Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements (ISO 11612:2015)
slovensko: Varovalna obleka - Obleka za varovanje pred toploto in plamenom - Minimalne zahtevane lastnosti (ISO 11612:2015)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13158:2018
angleško: Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
slovensko: Varovalna obleka - Varovalni jopiči, ščitniki telesa in ramen za uporabo v konjeništvu, za jahače, voznike vpreg in vse, ki delajo s konji - Zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.40 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13688:2013
angleško: Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013)
slovensko: Varovalna obleka - Splošne zahteve (ISO 13688:2013)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13995:2000
angleško: Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials (ISO 13995:2000)
slovensko: Varovalna obleka - Mehanske lastnosti - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti prebadanju in dinamičnemu trganju materiala (ISO 13995:2000)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi