ICS: 13.340.50 - Varovanje nog in stopal

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 95
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13061:2009
angleško: Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods
slovensko: Varovalna obleka - Ščitniki goleni za nogometaše nogometnih zvez - Zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.40 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13287:2019
angleško: Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO 13287:2019)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Obutev - Preskusna metoda za ugotavljanje upornosti zdrsa (ISO 13287:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13634:2017
angleško: Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
slovensko: Varovalna obutev za voznike motornih koles - Zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 43.140 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15090:2012
angleško: Footwear for firefighters
slovensko: Obutev za gasilce
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.220.10 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15613:2008
angleško: Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods
slovensko: Ščitniki kolen in komolcev za dvoranske športne dejavnosti - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.30 13.340.50 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17249:2013
angleško: Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO 17249:2013)
slovensko: Varovalna obutev, odporna proti urezu z verižno žago (ISO 17249:2013)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 18690:2012
angleško: Guidance for the selection, use and maintenance of safety and occupational footwear and other personal protective equipment offering foot and leg protection (ISO/TR 18690:2012)
slovensko: Navodila za izbiro, uporabo in vzdrževanje delovne in zaščitne obutve ter druge osebne varovalne opreme, ki nudi zaščito nog in stopal (ISO/TR 18690:2012)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20344:2011
angleško: PPersonal protective equipment - Test methods for footwear (ISO 20344:2011)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Metode preskušanja obutve (ISO 20344:2011)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20345:2011
angleško: Personal protective equipment - Safety footwear (ISO 20345:2011)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev (ISO 20345:2011)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20346:2014
angleško: Personal protective equipment - Protective footwear (ISO 20346:2014)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Varovalna obutev (ISO 20346:2014)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20347:2012
angleško: Personal protective equipment - Occupational footwear (ISO 20347:2012)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Delovna obutev (ISO 20347:2012)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11393-2:2019
angleško: Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO 11393-2:2018)
slovensko: Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag - 2. del: Zahtevane lastnosti in preskusne metode za ščitnike nog (ISO 11393-2:2018)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11393-3:2018
angleško: Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 3: Test methods for footwear (ISO 11393-3:2018)
slovensko: Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag - 3. del: Preskusne metode za obutev (ISO 11393-3:2018)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11393-5:2019
angleško: Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters (ISO 11393-5:2018)
slovensko: Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag - 5. del: Zahtevane lastnosti in preskusne metode za zaščitne dokolenice (gamaše) (ISO 11393-5:2018)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13277-7:2009
angleško: Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors
slovensko: Varovalna oprema za borilne športe - 7. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike rok in nog
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.30 13.340.50 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13832-1:2018
angleško: Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
slovensko: Obutev za varovanje pred kemikalijami - 1. del: Izrazje in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13832-2:2018
angleško: Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
slovensko: Obutev za varovanje pred kemikalijami - 2. del: Zahteve za omejen stik s kemikalijami
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13832-3:2018
angleško: Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
slovensko: Obutev za varovanje pred kemikalijami - 3. del: Zahteve za podaljšan stik s kemikalijami
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20349-1:2017
angleško: Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO 20349-1:2017)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Obutev za zaščito pred tveganji v livarnah in pri varjenju - 1. del: Zahteve in preskusne metode za zaščito pred tveganji v livarnah (ISO 20349-1:2017)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20349-2:2017
angleško: Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO 20349-2:2017)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Obutev za zaščito pred tveganji v livarnah in pri varjenju - 2. del: Zahteve in preskusne metode za zaščito pred tveganji pri varjenju in sorodnih postopkih (ISO 20349-2:2017)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22568-1:2019
angleško: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Metallic toecaps (ISO 22568-1:2019)
slovensko: Ščitniki nog in stopal - Zahteve in preskusne metode za sestavne dele obutve - 1. del: Kovinske zaščitne kapice (ISO 22568-1:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22568-2:2019
angleško: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear component - Part 2: Non-metallic toecaps (ISO 22568-2:2019)
slovensko: Ščitniki nog in stopal - Zahteve in preskusne metode za sestavne dele obutve - 2. del: Nekovinske zaščitne kapice (ISO 22568-2:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22568-3:2019
angleško: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 3: Metallic perforation resistant inserts (ISO 22568-3:2019)
slovensko: Ščitniki nog in stopal - Zahteve in preskusne metode za sestavne dele obutve - 3. del: Kovinski vložki, odporni proti prediranju (ISO 22568-3:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22568-4:2019
angleško: Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts (ISO 22568-4:2019)
slovensko: Ščitniki nog in stopal - Zahteve in preskusne metode za sestavne dele obutve - 4. del: Nekovinski vložki, odporni proti prediranju (ISO 22568-4:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50321-1:2018
angleško: Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
slovensko: Delo pod napetostjo - Obutev za zaščito pred električnim udarom - Elektroizolacijska obutev in zaščitne gamaše
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.50 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi