ICS: 13.340.99 - Druga varovalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810:2015
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO 11810:2015)
slovensko: Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za operacijska pokrivala in/ali za varovalna pokrivala za paciente - Primarno zgorevanje, prodiranje, širjenje plamena in sekundarno zgorevanje (ISO 11810:2015)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25980:2014
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih (ISO 25980:2014)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100 13.340.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13374:2013+A1:2018
angleško: Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
slovensko: Začasne ograje - Specifikacija proizvoda - Metode preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.220 13.340.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1598:1997
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100 13.340.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1999
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1598:2011
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100 13.340.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Razveljavitev: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810:2002
angleško: Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Test method for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers (ISO 11810:2002)
slovensko: Optika in optični instrumenti - Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2003
Razveljavitev: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13374:2004
angleško: Temporary edge protection systems - Product specification, test methods
slovensko: Začasne ograje – Specifikacija proizvoda, metode preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.340.99 91.220
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13374:2013
angleško: Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
slovensko: Začasne ograje - Specifikacija proizvoda, metode preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.340.99 91.220
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810-1:2005
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
slovensko: Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente – 1. del: Primarno zgorevanje in prodiranje (ISO 11810-1:2005)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810-1:2009
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
slovensko: Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 1. del: Primarno zgorevanje in prodiranje (ISO 11810-1:2005)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810-2:2007
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007)
slovensko: Laserji in laserska oprema - Preskusna metoda in razvrstitev za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 2. del: Sekundarno zgorevanje (ISO 11810-2:2007)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11810-2:2009
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007)
slovensko: Laserji in laserska oprema - Preskusna metoda in razvrstitev za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 2. del: Sekundarno zgorevanje (ISO 11810-2:2007)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 13.340.99 11.040.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2009
Razveljavitev: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1598:1997/A1:2001
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih - Dopolnilo 1
TC: VAR - Varjenje ICS: 13.100 25.160.01 13.340.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 16716
angleško: Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods
slovensko: Gorniška oprema - Sistem zračnih blazin za zaščito v snežnih plazovih - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: SPO - Šport ICS: 97.220.40 13.340.99
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi