ICS: 17.020 - Meroslovje in merjenje na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-4:2019
angleško : Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO 80000-4:2019)
slovensko : Veličine in enote - 4. del: Mehanika (ISO 80000-4:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020 01.060
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3:1973
angleško : Preferred numbers -- Series of preferred numbers
slovensko : Standardna števila - Standardne vrste števil
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 17:1973
angleško : Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers
slovensko : Navodila za uporabo standardnih števil in osnovnih vrst standardnih števil
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC Guide 99:2007
angleško : International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
slovensko : Mednarodni slovar za meroslovje - Osnovni in splošni koncepti ter z njimi povezani izrazi (VIM)
TC : REM - Referenčni materiali ICS : 17.020 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 497:1973
angleško : Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers
slovensko : Navodila za izbiranje osnovnih vrst standardnih števil in standardnih vrst s prilagojenimi števili
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7726:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities (ISO 7726:1998)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 17.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10012:2003
angleško : Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)
slovensko : Sistemi vodenja meritev – Zahteve za procese merjenja in merilno opremo (ISO 10012:2003)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 17.020 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17511:2021
angleško : In vitro diagnostic medical devices - Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples (ISO 17511:2020)
slovensko : In vitro diagnostični medicinski pripomočki - Zahteve za vzpostavitev meroslovne sledljivosti vrednosti, dodeljenih kalibratorjem, kontrolnim materialom in vzorcem človeškega izvora (ISO 17511:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 17.020 11.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21748:2017
angleško : Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation
slovensko : Navodilo o uporabi ocen ponovljivosti, obnovljivosti in pravilnosti pri vrednotenju merilne negotovosti
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23131:2022
angleško : Ellipsometry - Principles (ISO 23131:2021)
slovensko : Elipsometrija - Načela (ISO 23131:2021)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-1:1994
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 1. del : Splošna načela in definicije
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-2:2019
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov - 2. del: Temeljna metoda določevanja ponovljivosti in obnovljivosti standardne merilne metode
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-3:1994
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 3. del : Vmesne mere natančnosti standardne merilne metode
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-4:2020
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov - 4. del: Temeljne metode določevanja pravilnosti standardne merilne metode
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-5:1998
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 5. del : Alternativne metode določanja natančnosti standardne merilne metode
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-6:1994
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 6: Use in practice of accuracy values
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 6. del : Uporaba vrednosti za točnost v praksi
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62419:2009
angleško : Control technology - Rules for the designation of measuring instruments
slovensko : Tehnologija nadzora - Pravila za označevanje merilnih instrumentov (IEC 62419:2008)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62703:2013
angleško : Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media (IEC 62703:2013)
slovensko : Izražanje zmogljivosti fluorometričnih analizatorjev kisika v tekočinah (IEC 62703:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 71.040.10 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18674-3:2017
angleško : Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 3. del: Meritve pomikov pravokotno na merilno os z inklinometri (ISO 18674-3:2017)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 17.020 93.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 1. del : Splošna načela in definicije ; tehnični popravek 1
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 3. del : Vmesne mere natančnosti standardne merilne metode ; tehnični popravek 1
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005
angleško : ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov – 5. del: Alternativne metode določanja natančnosti standardne merilne metode – Tehnični popravek 1
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5725-6:1994/Cor 1:2001
angleško : Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 6: Use in practice of accuracy values
slovensko : Točnost (pravilnost in natančnost) merilnih metod in rezultatov - 6. del : Uporaba vrednosti za točnost v praksi ; tehnični popravek 1
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 17.020 03.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18674-3:2017/A1:2020
angleško : Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers - Amendment 1 (ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 3. del: Meritve pomikov pravokotno na merilno os z inklinometri - Dopolnilo A1 (ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 17.020 93.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13005:1999
angleško : Guide to the expression of uncertainty in measurement
slovensko : Vodilo za izražanje merilne negotovosti
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Mar-2015
nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi