ICS: 17.040.10 - Tolerance in ujemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1101:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1660:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-1:2010
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:2010)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-2:2010
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Sistem ISO za tolerance dolžinskih mer - 2. del: Preglednice standardnih toleranc in mejnih odstopkov za luknje in gredi (ISO 286-2:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3040:2016
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2016)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Konusi (ISO 3040:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5458:2018
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5459:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems (ISO 5459:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Geometrijsko toleriranje - Reference in sistemi referenc (ISO 5459:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10363:2016
angleško: Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet cut from wide strip - Tolerances on dimensions and shape
slovensko: Kontinuirno vroče valjani vzorčasti jekleni trakovi in trakovi brez prevleke - Mejni odstopki mer in tolerance oblik
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.10 77.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13920:1996
angleško: Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
slovensko: Varjenje - Splošne tolerance za varjene konstrukcije - Dolžinske in kotne mere - Oblika in položaj (ISO 13920:1996)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.040.10 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2768-1:1989
angleško: General tolerances -- Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications
slovensko: Splošne tolerance - 1. del: Tolerance dolžinskih in kotnih mer brez posebnih tolerančnih oznak
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4759-3:2016
angleško: Tolerances for fasteners - Part 3: Washers for bolts, screws and nuts - Product grades A, C and F (ISO 4759-3:2016)
slovensko: Tolerance za mehanske vezne elemente - 3. del: Ravne podložke za vijake in matice - Razredi izdelave A, C in F (ISO 4759-3:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 21.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8062-1:2007
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007)
slovensko: Specifikacije geometrijskih izdelkov - Dimenzijske in geometrijske tolerance zaformanih delov – 1. del: Slovar (ISO 8062-1:2007)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.40 17.040.10 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 8062-2:2013
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules (ISO/TS 8062-2:2013)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzijske in geometrijske tolerance za formane dele - 2. del: Pravila (ISO/TS 8062-2:2013)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8062-3:2007
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007)
slovensko: Specifikacije geometrijskih izdelkov - Dimenzijske in geometrijske tolerance zaformanih delov – 3. del: Splošne dimenzijske in geometrijske tolerance in dodatki za obdelavo ulitkov (ISO 8062-3:2007)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12129-1:1995
angleško: Plain bearings -- Part 1: Fits
slovensko: Drsni ležaji - 1. del: Ujemi
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 21.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12129-2:2019
angleško: Plain bearings - Tolerances - Part 2: Tolerances on form and position and surface roughness for shafts and thrust collars
slovensko: Drsni ležaji - Tolerance - 2. del: Tolerance za obliko, lego in površinsko hrapavost gredi in opornih grebenov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 21.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14405-1:2016
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes (ISO 14405-1:2016)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerance dimenzij - 1. del: Dolžinske mere (ISO 14405-1:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14405-2:2019
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 2: Dimensions other than linear or angular sizes (ISO 14405-2:2018)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Prikazovanje dimenzij in toleranc - 2. del: Dimenzije, razen linearnih dimenzij ali velikosti kotov (ISO 14405-2:2018)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14405-3:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 3: Angular sizes (ISO 14405-3:2016)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tolerance dimenzij - 3. del: Velikosti kotov (ISO 14405-3:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 22768-1:1993
angleško: General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989)
slovensko: General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-1:2010/AC:2013
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits - Technical Corrigendum 1 (ISO 286-1:2010/Cor 1:2013)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010/Cor 1:2013)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 286-2:2010/AC:2013
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts - Technical Corrigendum 1 (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Sistem ISO za tolerance dolžinskih mer - 2. del: Preglednice standardnih toleranc in mejnih odstopkov za luknje in gredi (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8062-3:2007/AC:2009
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings
slovensko: Geometrijske specifikacije izdelkov - Dimenzijske in geometrijske tolerance zaformanih delov - 3. del: Splošne dimenzijske in geometrijske tolerance in dodatki za obdelavo ulitkov - Popravek AC
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.40 17.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1:1975
angleško: Standard reference temperature for industrial length measurements
slovensko: Standardna referenčna temperatura za industrijske meritve dolžin
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1999
Razveljavitev: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 370:1975
angleško: Toleranced dimensions -- Conversion from inches into millimetres and vice versa
slovensko: Tolerirane mere - Pretvarjanje col v milimetre in obratno
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 17.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1999
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi