ICS: 17.040.20 - Lastnosti površin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 167
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1370:2011
angleško : Founding - Examination of surface condition
slovensko : Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2178:2016
angleško : Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2178:2016)
slovensko : Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2361:1995
angleško : Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2361:1982)
slovensko : Galvansko nanašanje niklja na magnetne in nemagnetne podlage - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2361:1982)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3497:2000
angleško : Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods (ISO 3497:2000)
slovensko : Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Rentgenska spektrometrijska metoda (ISO 3497:2000)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 17.040.20 25.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3868:1994
angleško : Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO 3868:1976)
slovensko : Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje debelin prevleke – Interferometrijska metoda z več snopi po Fizeauju (ISO 3868:1976)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3882:2003
angleško : Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness (ISO 3882:2003)
slovensko : Kovinske in druge anorganske prevleke - Pregled metod za merjenje debeline (ISO 3882:2003)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4291:1985
angleško : Methods for the assessement of departure from roundness -- Measurement of variations in radius
slovensko : Metode za ugotavljanje odstopka od krožnosti – Meritev sprememb polmera
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8785:1999
angleško : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
slovensko : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8785:1998
angleško : Geometrical Product Specification (GPS) -- Surface imperfections -- Terms, definitions and parameters
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Nepopolnosti površine - Poimenovanja, definicije in parametri
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9013:2017
angleško : Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2017)
slovensko : Toplotno rezanje - Razvrstitev toplotnih rezov - Geometrijska specifikacija izdelkov in tolerance kakovosti (ISO 9013:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9220:2022
angleško : Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning electron microscope method (ISO 9220:2022)
slovensko : Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Postopek z vrstičnim elektronskim mikroskopom (ISO 9220:2022)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 17.040.20 25.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10049:2013
angleško : Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products
slovensko : Meritve srednje vrednosti hrapavosti Ra in števila konic RPc na ravnih kovinskih izdelkih
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10318:2005
angleško : Determination of thickness and chemical composition of zinc- and aluminium-based metallic coatings - Routine method
slovensko : Ugotavljanje debeline in kemične sestave kovinskih prevlek na osnovi cinka in aluminija – Rutinska metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14571:2005
angleško : Metallic coatings on nonmetallic basis materials - Measurement of coating thickness - Microresistivity method
slovensko : Kovinske prevleke na materialih z nekovinsko osnovo – Merjenje debeline prevleke – Metoda mikroupornosti
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15886:2010
angleško : Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Barvno merjenje površin
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.040.20 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16165:2021
angleško : Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
slovensko : Ugotavljanje odpornosti talnih površin proti zdrsu - Metoda vrednotenja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 93.080.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12180-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 1. del: Slovar in parametri valjaste oblike (ISO 12180-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12180-2:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2: Specification operators (ISO 12180-2:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12180-2:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12181-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 1. del: Slovar in parametri krožne oblike (ISO 12181-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.20 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12181-2:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators (ISO 12181-2:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12181-2:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-1:2010
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 1. del: Merjenje hrapavosti površine z volumetrično metodo
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13036-2:2010
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 2. del: Ocena torne sposobnosti cestne vozne površine z uporabo dinamičnih merilnih sistemov
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-3:2002
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 3: Measurement of pavement surface horizontal drainability
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 3. del: Merjenje vodoravne odvodnosti površine vozišča
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.10 17.040.20 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-4:2011
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu - Preskus z nihalom
TC : CES - Ceste ICS : 17.040.20 93.080.10 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13036-5:2019
angleško : Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
slovensko : Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 5. del: Določanje indeksov vzdolžnih neravnin
TC : CES - Ceste ICS : 93.120 93.080.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi