ICS: 17.040.20 - Lastnosti površin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 165
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1302:2002
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Označevanje površinskih tekstur v tehniški delavniški dokumentaciji izdelka (ISO 1302:2002)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.110 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1370:2011
angleško: Founding - Examination of surface condition
slovensko: Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2178:2016
angleško: Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2178:2016)
slovensko: Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.50 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2361:1995
angleško: Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2361:1982)
slovensko: Galvansko nanašanje niklja na magnetne in nemagnetne podlage - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2361:1982)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3497:2000
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods (ISO 3497:2000)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Rentgenska spektrometrijska metoda (ISO 3497:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.040.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3868:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO 3868:1976)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje debelin prevleke – Interferometrijska metoda z več snopi po Fizeauju (ISO 3868:1976)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3882:2003
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Review of methods of measurement of thickness (ISO 3882:2003)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Pregled metod za merjenje debeline (ISO 3882:2003)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4287:1998
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Poimenovanja, definicije in parametri teksture površine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 01.040.17 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4288:1997
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Pravila in postopki za ocenitev teksture površine (ISO 4288:1996)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4291:1985
angleško: Methods for the assessement of departure from roundness -- Measurement of variations in radius
slovensko: Metode za ugotavljanje odstopka od krožnosti – Meritev sprememb polmera
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8785:1999
angleško: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
slovensko: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8785:1998
angleško: Geometrical Product Specification (GPS) -- Surface imperfections -- Terms, definitions and parameters
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Nepopolnosti površine - Poimenovanja, definicije in parametri
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9013:2017
angleško: Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2017)
slovensko: Toplotno rezanje - Razvrstitev toplotnih rezov - Geometrijska specifikacija izdelkov in tolerance kakovosti (ISO 9013:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9220:1994
angleško: Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning electron microscope method (ISO 9220:1988)
slovensko: Kovinske prevleke - Merjenje debeline prevleke - Postopek z vrstičnim elektronskim mikroskopom (ISO 9220:1988)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10049:2013
angleško: Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products
slovensko: Meritve srednje vrednosti hrapavosti Ra in števila konic RPc na ravnih kovinskih izdelkih
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.50 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10318:2005
angleško: Determination of thickness and chemical composition of zinc- and aluminium-based metallic coatings - Routine method
slovensko: Ugotavljanje debeline in kemične sestave kovinskih prevlek na osnovi cinka in aluminija – Rutinska metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12085:1997
angleško: Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters (ISO 12085:1996)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Parametri motivov
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14571:2005
angleško: Metallic coatings on nonmetallic basis materials - Measurement of coating thickness - Microresistivity method
slovensko: Kovinske prevleke na materialih z nekovinsko osnovo – Merjenje debeline prevleke – Metoda mikroupornosti
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15886:2010
angleško: Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Preskusne metode - Barvno merjenje površin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.040.20 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16165:2021
angleško: Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
slovensko: Ugotavljanje odpornosti talnih površin proti zdrsu - Metoda vrednotenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 93.080.10 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12180-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 1. del: Slovar in parametri valjaste oblike (ISO 12180-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12180-2:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2: Specification operators (ISO 12180-2:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12180-2:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12181-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 1. del: Slovar in parametri krožne oblike (ISO 12181-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.20 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12181-2:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators (ISO 12181-2:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12181-2:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13036-1:2010
angleško: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique
slovensko: Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 1. del: Merjenje hrapavosti površine z volumetrično metodo
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.10 93.120 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi