ICS: 17.040.30 - Merila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 91
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 463:2006
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka – Merilni instrumenti za merjenje dolžin – Konstrukcijske in merilne značilnosti mehanskih merilnih instrumentov (ISO 463:2006)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1502:1996
angleško : ISO general-purpose metric screw threads -- Gauges and gauging
slovensko : Metrski navoj ISO za splošno uporabo - Mere in merjenje
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 21.040.10 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3274:1997
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
slovensko : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3274:1996
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Nominal characteristics of contact (stylus) instruments
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Imenske značilnosti kontaktnih instrumentov
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3611:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics (ISO 3611:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Instrumenti za merjenje dimenzij - Mikrometri za zunanje meritve: konstrukcijske in meroslovne značilnostii (ISO 3611:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3650:1998
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
slovensko : Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3650:1998
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Length standards -- Gauge blocks
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Dolžinski standardi - Merilne kladice
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7863:1984
angleško : Height setting micrometers and riser blocks
slovensko : Globinska vijačna merila in podložne klade
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9493:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological requirements (ISO 9493:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Oprema za merjenje dimenzij: merilne urice (z vzvodom) - Konstrukcijske in meroslovne zahteve (ISO 9493:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12179:2022
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2021)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: profilna metoda - Umerjanje kontaktnih (s tipalom) instrumentov (ISO 12179:2021)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12179:2021
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: Profilna metoda - Umerjanje kontaktnih (s tipalom) instrumentov
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13102:2012
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Electronic digital-indicator gauge - Design and metrological characteristics (ISO 13102:2012)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Oprema za merjenje dolžin: elektronski digitalni instrument - Konstrukcijske in merske značilnosti (ISO 13102:2012)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13225:2012
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment; Height gauges - Design and metrological characteristics (ISO 13225:2012)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Merilni instrumenti za merjenje dolžin - Merilni instrumenti za merjenje višin - Konstrukcijske in meroslovne značilnosti (ISO 13225:2012)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14978:2018
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO 14978:2018)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Osnove in zahteve za merilno opremo GPS (ISO 14978:2018)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1938-1:2015
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Plain limit gauges of linear size (ISO 1938-1:2015)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Oprema za merjenje dimenzij - 1. del: Ploščati mejni merilniki linearne velikosti (ISO 1938-1:2015)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1938-2:2017
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 2: Reference disk gauges (ISO 1938-2:2017)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Oprema za merjenje dimenzij - 2. del: Referenčne mere diskov (ISO 1938-2:2017)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5436-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 1: Material measures (ISO 5436-1:2000)
slovensko : Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 1: Material measures (ISO 5436-1:2000)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5436-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method; Measurement standards -- Part 1: Material measures
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: Profilna metoda; standardi za merjenje - 1. del: Meritve materiala
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5436-2:2012
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 2: Software measurement standards (ISO 5436-2:2012)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Standardi za merjenje - 2. del: Standardi za merilno programsko opremo (ISO 5436-2:2012)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8512-1:1990
angleško : Surface plates -- Part 1: Cast iron
slovensko : Ravne merilne plošče - 1. del: Litoželezne
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8512-2:1990
angleško : Surface plates -- Part 2: Granite
slovensko : Ravne merilne plošče - 2. del: Granitne
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10360-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
slovensko : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 01.040.17 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10360-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) -- Part 1: Vocabulary
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno verifikacijo koordinatnih merilnih strojev - 1. del: Slovar
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10360-2:2009
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 2: CMMs used for measuring linear dimensions (ISO 10360-2:2009)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno overjanje koordinatnih merilnih strojev (KMS) - 2. del: Koordinatni merilni stroji za merjenje dolžinskih mer (ISO 10360-2:2009)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10360-3:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 3: CMMs with the axis of a rotary table as the forth axis (ISO 10360-3:2000)
slovensko : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 3: CMMs with the axis of a rotary table as the forth axis (ISO 10360-3:2000)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi