ICS: 17.040.40 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 234
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1:2022
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Standard reference temperature for the specification of geometrical and dimensional properties (ISO 1:2022)
slovensko : Specifikacije geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Standardna referenčna temperatura za specifikacijo geometrijskih in dimenzijskih lastnosti (ISO 1:2022)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 463:2006
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka – Merilni instrumenti za merjenje dolžin – Konstrukcijske in merilne značilnosti mehanskih merilnih instrumentov (ISO 463:2006)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1101:2017
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2017)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2017)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1119:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and taper angles (ISO 1119:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Vrste konusov in njihovi koti (ISO 1119:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1660:2017
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2692:2021
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2021)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tolerance geometrijskih veličin - Zahteva po maksimalnem materialu, zahteva po minimalnem materialu in zahteva po usklajenosti materialov (ISO 2692:2021)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 286-1:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tolerančni sistem ISO za dolžinske mere - 1. del: Osnova za tolerance, odstopanja in ujeme (ISO 286-1:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 286-2:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Sistem ISO za tolerance dolžinskih mer - 2. del: Preglednice standardnih toleranc in mejnih odstopkov za luknje in gredi (ISO 286-2:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3040:2016
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2016)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Konusi (ISO 3040:2016)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.10 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3274:1997
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
slovensko : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3274:1996
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Nominal characteristics of contact (stylus) instruments
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Imenske značilnosti kontaktnih instrumentov
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3611:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics (ISO 3611:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Instrumenti za merjenje dimenzij - Mikrometri za zunanje meritve: konstrukcijske in meroslovne značilnostii (ISO 3611:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3650:1998
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
slovensko : Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3650:1998
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Length standards -- Gauge blocks
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Dolžinski standardi - Merilne kladice
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5458:2018
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.10 17.040.40 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5459:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems (ISO 5459:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Geometrijsko toleriranje - Reference in sistemi referenc (ISO 5459:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8015:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Osnove - Koncepti, načela in pravila (ISO 8015:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8785:1999
angleško : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
slovensko : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8785:1998
angleško : Geometrical Product Specification (GPS) -- Surface imperfections -- Terms, definitions and parameters
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Nepopolnosti površine - Poimenovanja, definicije in parametri
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9493:2010
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological requirements (ISO 9493:2010)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Oprema za merjenje dimenzij: merilne urice (z vzvodom) - Konstrukcijske in meroslovne zahteve (ISO 9493:2010)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9628:2019
angleško : Rolling bearings - Insert bearings and eccentric locking collars - Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values
slovensko : Kotalni ležaji - Pritrdilni ležaji in ekscentrični pritrdilni obroči - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) in vrednosti tolerance
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 21.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10579:2013
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Deli, ki niso togi (ISO 10579:2010 + Popravek 1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12179:2021
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: Profilna metoda - Umerjanje kontaktnih (s tipalom) instrumentov
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12179:2022
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2021)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: profilna metoda - Umerjanje kontaktnih (s tipalom) instrumentov (ISO 12179:2021)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13102:2012
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Electronic digital-indicator gauge - Design and metrological characteristics (ISO 13102:2012)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Oprema za merjenje dolžin: elektronski digitalni instrument - Konstrukcijske in merske značilnosti (ISO 13102:2012)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi