ICS: 17.060 - Merjenje prostornine, mase, gostote, viskoznosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 67
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 384:2015
angleško: Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments (ISO 384:2015)
slovensko: Laboratorijska steklena in plastična posoda - Načela za oblikovanje in konstruiranje volumetrijske steklovine (ISO 384:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.060 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 385:2005
angleško: Laboratory glassware - Burettes (ISO 385:2005)
slovensko: Laboratorijska steklovina – Birete (ISO 385:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 648:2008
angleško: Laboratory glassware - Single volume pipettes (ISO 648:2008)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Pipete z eno oznako volumna (ISO 648:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.060 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1042:1999
angleško: Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (ISO 1042:1998)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Volumetrijske steklenice z eno oznako (ISO 1042:1998)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3105:1994
angleško: Glass capillary kinematic viscometers -- Specifications and operating instructions
slovensko: Viskozimetri s stekleno kapilaro za merjenje kinematične viskoznosti - Specifikacije in delovna navodila
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3507:1999
angleško: Laboratory glassware -- Pyknometers
slovensko: Laboratorijska steklovina - Piknometri
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4787:2011
angleško: Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2010, Corrected version 2010-06-15)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010, popravljena verzija 2010-06-15)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4788:2005
angleško: Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders (ISO 4788:2005)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Graduirani merilni valji (ISO 4788:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6706:1981
angleško: Plastics laboratory ware -- Graduated measuring cylinders
slovensko: Plastična laboratorijska oprema - Graduirani merilni valji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7056:1981
angleško: Plastics laboratory ware -- Beakers
slovensko: Plastična laboratorijska oprema - Čaše
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7550:1985
angleško: Laboratory glassware -- Disposable micropipettes
slovensko: Laboratorijska steklovina - Mikropipete za enkratno uporabo
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7712:1983
angleško: Laboratory glassware -- Disposable Pasteur pipettes
slovensko: Laboratorijska steklovina - Pasteurjeve pipete za enkratno uporabo
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10111:2019
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods (ISO 10111:2019)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2019)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.060 71.040.40 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10352:2020
angleško: Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area (ISO 10352:2020)
slovensko: Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Zmesi za oblikovanje in preimpregniranje - Ugotavljanje mase na enoto površine in mase vlaken na enoto površine (ISO 10352:2020)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 17.060 83.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10563:2017
angleško: Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2017)
slovensko: Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Tesnilne mase - Ugotavljanje spremembe mase in prostornine (ISO 10563:2017)
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 17.060 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11272:2017
angleško: Soil quality - Determination of dry bulk density (ISO 11272:2017)
slovensko: Kakovost tal - Določevanje prostorninske gostote suhih vzorcev (ISO 11272:2017)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 17.060 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17828:2015
angleško: Solid biofuels - Determination of bulk density (ISO 17828:2015)
slovensko: Trdna biogoriva - Določevanje prostorninske mase (ISO 17828:2015)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.40 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18753:2017
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of absolute density of ceramic powders by pyknometer (ISO 18753:2017)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Določanje absolutne gostote keramičnih praškov s piknometrom (ISO 18753:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.060 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18847:2016
angleško: Solid biofuels - Determination of particle density of pellets and briquettes (ISO 18847:2016)
slovensko: Trdna biogoriva - Določevanje gostote delcev peletov in briketov (ISO 18847:2016)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 17.060 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29470:2020
angleško: Thermal insulating products for building applications - Determination of the apparent density (ISO 29470:2020)
slovensko: Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje prostorninske mase (ISO 29470:2020)
TC: TOP - Toplota ICS: 17.060 91.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45501:2015
angleško: Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
slovensko: Meroslovni vidiki neavtomatskih tehtnic
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8655-1:2002
angleško: Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2002)
slovensko: Volumetrične naprave, delujoče na bat - 1. del: Terminologija, splošne zahteve in priporočila za uporabnike (ISO 8655-1:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8655-2:2002
angleško: Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Piston pipettes (ISO 8655-2:2002)
slovensko: Volumetrične naprave, delujoče na bat - 2. del: Batne pipete (ISO 8655-2:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8655-3:2002
angleško: Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Piston burettes (ISO 8655-3:2002)
slovensko: Volumetrične naprave, delujoče na bat - 3. del: Batne birete (ISO 8655-3:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8655-4:2002
angleško: Piston-operated volumetric apparatus - Part 4: Dilutors (ISO 8655-4:2002)
slovensko: Volumetrične naprave, delujoče na bat - 4. del: Razredčevalci (ISO 8655-4:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi