ICS: 17.100 - Merjenje sile, teže in tlaka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 19 od 19


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 472:1994
angleško: Pressure gauges - Vocabulary
slovensko: Pressure gauges - Vocabulary
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 01.040.17 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5171:2019
angleško: Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2019)
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne tehnike (ISO 5171:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.100 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-1:1996
angleško: Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-2:1997
angleško: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
slovensko: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-3:1996
angleško: Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merila tlaka - 3. del: Merila tlaka z membrano in mehovi - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12645:2014
angleško: Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka v pnevmatikah - Naprave za nadzor tlaka in/ali napihovanje/izpuščanje pnevmatik motornih vozil - Meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 83.160.10 43.180 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16661:2015
angleško: Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements
slovensko: Cestna vozila in merilniki tlaka v pnevmatikah (TPG) - Medobratovalnost med sistemom podatkov o pnevmatikah (TIS) in TPG - Vmesniki in zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.80 35.240.99 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61518:2001
angleško: Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41,3 MPa)
slovensko: Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41, 3 MPa) (IEC 61518:2001) / Note: Includes Corrigendum of Februar 2002
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13016-1:2018
angleško: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Parni tlak - 1. del: Določevanje z zrakom nasičenega parnega tlaka (ASVP) in enakovrednega parnega tlaka suhega zraka (DVPE)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13016-3:2018
angleško: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Parni tlak - 3. del: Določevanje parnega tlaka in enakovrednega parnega tlaka suhega zraka (DVPE) (z uporabo trojne ekspanzijske metode)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 17.100 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-4:2020
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers (ISO 18674-4:2020)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 4. del: Meritve tlaka porne vode: piezometri (ISO 18674-4:2020)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 13.080.05 17.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62828-2:2018
angleško: Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters (IEC 62828-2:2017)
slovensko: Referenčni pogoji in postopki za preskušanje industrijskih in procesnih merilnih oddajnikov - 2. del: Posebni postopki za dajalnike tlaka (IEC 62828-2:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12094-10:2003
angleško: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
slovensko: Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike tlaka in tlačna stikala
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 17.100 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-1:1996/AC:1998
angleško: Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 562:1994
angleško: Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes
slovensko: Naprave za plinsko varjenje - Manometer za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30 17.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-dec-2003
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 562:2003
angleško: Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30 17.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5171:2010
angleško: Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2009)
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne postopke (ISO 5171:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.100 25.160.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Razveljavitev: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12645:1998
angleško: Pressure gauges - Apparatus for inspection of pressure and/or inflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka - Naprava za nadzor tlaka in/ali napihovanje gum za motorna vozila - Meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 83.160.10 43.180 17.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2001
Razveljavitev: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17019
angleško: Weigh-in-Motion of Road Vehicles
slovensko: Tehtanje cestnih vozil v gibanju
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100 43.180
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi