ICS: 17.100 - Merjenje sile, teže in tlaka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 19 od 19


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 472:1994
angleško : Pressure gauges - Vocabulary
slovensko : Pressure gauges - Vocabulary
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 01.040.17 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5171:2019
angleško : Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2019)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne tehnike (ISO 5171:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 17.100 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-1:1996
angleško : Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko : Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-2:1997
angleško : Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
slovensko : Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-3:1996
angleško : Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko : Merila tlaka - 3. del: Merila tlaka z membrano in mehovi - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12645:2014
angleško : Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
slovensko : Merilniki tlaka v pnevmatikah - Naprave za nadzor tlaka in/ali napihovanje/izpuščanje pnevmatik motornih vozil - Meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.160.10 43.180 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16661:2015
angleško : Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements
slovensko : Cestna vozila in merilniki tlaka v pnevmatikah (TPG) - Medobratovalnost med sistemom podatkov o pnevmatikah (TIS) in TPG - Vmesniki in zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.040.80 35.240.99 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61518:2001
angleško : Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41,3 MPa)
slovensko : Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41, 3 MPa) (IEC 61518:2001) / Note: Includes Corrigendum of Februar 2002
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13016-1:2018
angleško : Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Parni tlak - 1. del: Določevanje z zrakom nasičenega parnega tlaka (ASVP) in enakovrednega parnega tlaka suhega zraka (DVPE)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13016-3:2018
angleško : Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Parni tlak - 3. del: Določevanje parnega tlaka in enakovrednega parnega tlaka suhega zraka (DVPE) (z uporabo trojne ekspanzijske metode)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 17.100 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18674-4:2020
angleško : Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers (ISO 18674-4:2020)
slovensko : Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 4. del: Meritve tlaka porne vode: piezometri (ISO 18674-4:2020)
TC : KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS : 13.080.05 17.100 93.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62828-2:2018
angleško : Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters (IEC 62828-2:2017)
slovensko : Referenčni pogoji in postopki za preskušanje industrijskih in procesnih merilnih oddajnikov - 2. del: Posebni postopki za dajalnike tlaka (IEC 62828-2:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12094-10:2003
angleško : Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
slovensko : Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike tlaka in tlačna stikala
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 17.100 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 837-1:1996/AC:1998
angleško : Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko : Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 562:1994
angleško : Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes
slovensko : Naprave za plinsko varjenje - Manometer za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30 17.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Dec-2003
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 562:2003
angleško : Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30 17.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5171:2010
angleško : Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2009)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Manometri za varjenje, rezanje in sorodne postopke (ISO 5171:2009)
TC : VAR - Varjenje ICS : 17.100 25.160.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
Razveljavitev : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12645:1998
angleško : Pressure gauges - Apparatus for inspection of pressure and/or inflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing
slovensko : Merilniki tlaka - Naprava za nadzor tlaka in/ali napihovanje gum za motorna vozila - Meroslovje, zahteve in preskušanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 83.160.10 43.180 17.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
Razveljavitev : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 17019
angleško : Weigh-in-Motion of Road Vehicles
slovensko : Tehtanje cestnih vozil v gibanju
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.100 43.180
Stopnja : 5520 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi