ICS: 17.120.10 - Pretok v zaprtih vodih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2186:2007
angleško : Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
slovensko : Pretok tekočin v zaprtih kanalih - Povezave za prenos signala tlaka med primarnimi in sekundarnimi elementi
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8316:1995
angleško : Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)
slovensko : Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9300:2005
angleško : Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (ISO 9300:2005)
slovensko : Merjenje pretoka plina na podlagi kritičnega toka v Venturijevi šobi (ISO 9300:2005)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20456:2019
angleško : Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids (ISO 20456:2017)
slovensko : Merjenje pretoka fluida v zaprtih vodih - Navodilo za uporabo elektromagnetnih pretočnih meril za prevodne tekočine (ISO 20456:2017)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20456:2017
angleško : Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids
slovensko : Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih - Navodilo za uporabo elektromagnetnih merilnikov pretoka za prevodne tekočine
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 24006:1993
angleško : Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols (ISO 4006:1991)
slovensko : Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Slovar in simboli (ISO 4006:1991)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 24185:1993
angleško : Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method (ISO 4185:1980)
slovensko : Merjenje pretoka tekočin v zaprtih vodih - Metoda tehtanja (ISO 4185:1980)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2975-1:1974
angleško : Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 1: General
slovensko : Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part I: General
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2975-2:1975
angleško : Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 2: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
slovensko : Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part II: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2975-3:1976
angleško : Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 3: Constant rate injection method using radioactive tracers
slovensko : Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part III: Constant rate injection method using radioactive tracers
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2975-6:1977
angleško : Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 6: Transit time method using non-radioactive tracers
slovensko : Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part VI: Transit time method using non-radioactive tracers
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2975-7:1977
angleško : Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 7: Transit time method using radioactive tracers
slovensko : Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part VII: Transit time method using radioactive tracers
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4064-1:2017
angleško : Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements (ISO 4064-1:2014)
slovensko : Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 1. del: Metrološke in tehnične zahteve (ISO 4064-1:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4064-2:2017
angleško : Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods (ISO 4064-2:2014)
slovensko : Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 2. del: Preskusne metode (ISO 4064-2:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4064-3:2014
angleško : Water meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test report format (ISO 4064-3:2014)
slovensko : Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 3. del: Oblika poročila o preskusu (ISO 4064-3:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4064-4:2014
angleško : Water meters for cold potable water and hot water - Part 4: Non- metrological requirements not covered in ISO 4064-1 (ISO 4064- 4:2014)
slovensko : Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 4. del: Nemetrološke zahteve, ki niso zajete v ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4064-5:2017
angleško : Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
slovensko : Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 5. del: Zahteve za vgradnjo (ISO 4064-5:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-1:2003
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements (ISO 5167-1:2003)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom – 1. del: Splošna načela in zahteve (ISO 5167-1:2003)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-2:2003
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates (ISO 5167-2:2003)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom – 2. del: Zaslonke (ISO 5167-2:2003)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-3:2020
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles (ISO 5167-3:2019)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 3. del: Šobe in Venturijeve šobe (ISO 5167-3:2020)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-4:2003
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes (ISO 5167-4:2003)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom – 4. del: Venturijeve cevi (ISO 5167-4:2003)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-5:2016
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters (ISO 5167-5:2016)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 5. del: Stožčasta merila (ISO 5167-5:2016)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5167-6:2019
angleško : Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters (ISO 5167-6:2019)
slovensko : Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 6. del: Merilniki klinov (ISO 5167-6:2019)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 24185:1993/AC:1993
angleško : Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method (ISO 4185:1980)
slovensko : Merjenje pretoka tekočin v zaprtih vodih - Metoda tehtanja (ISO 4185:1980)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2186:1973
angleško : Fluid flow in closed conduits -- Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
slovensko : Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1997
Razveljavitev : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi