ICS: 17.120.20 - Pretok v odprtih kanalih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 748:2021
angleško : Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels - Velocity area methods using point velocity measurements (ISO 748:2021)
slovensko : Hidrometrija - Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode za določanje območja hitrosti z uporabo točkovnih meritev hitrosti (ISO 748:2021)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 772:2022
angleško : Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2022)
slovensko : Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1088:2007
angleško : Hydrometry - Velocity-area methods using current-meters - Collection and processing of data for determination of uncertainties in flow measurement
slovensko : Hidrometrija - Metode hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov - Zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah pretokov
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1438:2017
angleško : Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs
slovensko : Hidrometrija - Meritev pretoka odprtega kanala z uporabo jezov iz tanke plošče
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3455:2021
angleško : Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
slovensko : Hidrometrija - Kalibracija merilnikov tokov v ravnih odprtih cisternah
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4373:2022
angleško : Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2022)
slovensko : Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO 4373:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4375:2014
angleško : Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2014)
slovensko : Hidrometrične določbe - Žičniški sistemi za merjenje toka (ISO 4375:2014)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6416:2017
angleško : Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)
slovensko : Hidrometrija - Merjenje pretoka z ultrazvočno časovno prenosno metodo (čas letenja) (ISO 6416:2017)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15769:2010
angleško : Hydrometry - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and echo correlation methods
slovensko : Hidrometrija - Smernice za uporabo akustičnih merilnikov hitrosti s pomočjo Dopplerjeve in korelacijske metode z odmevom
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18365:2013
angleško : Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging station (ISO 18365:2013)
slovensko : Hidrometrija - Izbira, postavitev in delovanje merilne postaje (ISO 18365:2013)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 25377:2007
angleško : Hydrometric uncertainty guidance (HUG) (ISO/TS 25377:2007)
slovensko : Navodila za določevanje merilne negotovosti v hidrometriji (ISO/TS 25377:2007)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9555-1:1994
angleško : Measurement of liquid flow in open channels - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 1: General
slovensko : Meritve pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode z redčenjem markerja za merjenje enakomernega pretoka - 1. del: Splošno
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9555-3:1992
angleško : Measurement of liquid flow in open channels - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 3: Chemical tracers
slovensko : Meritve pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode z redčenjem markerja za merjenje enakomernega pretoka - 3. del: Kemični markerji
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9555-4:1992
angleško : Measurement of liquid flow in open channels - Tracer dilution methods for the measurement of steady flow - Part 4: Fluorescent tracers
slovensko : Meritve pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode z redčenjem markerja za merjenje enakomernega pretoka - 4. del: Fluorescenčni markerji
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
slovensko : Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in gravitacijskih vodih - Splošna informacija
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 13.060.30
Stopnja : 6260 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; Venturi flumes
slovensko : Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in gravitacijskih vodih - Venturijevi kanali
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 13.060.30
Stopnja : 6260 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 748:2000
angleško : Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods (ISO 748:1997)
slovensko : Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih - Metode hitrost-površina (ISO 748:1997)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
Razveljavitev : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 748:2007
angleško : Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats (ISO 748:2007)
slovensko : Hidrometrija - Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih z uporabo hidrometričnih kril ali plavačev (ISO 748:2007)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 772:2000
angleško : Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO 772:1996)
slovensko : Hidrometrične določbe - Slovar in simboli (ISO 772:1996)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 01.040.17
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 772:2011
angleško : Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011)
slovensko : Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2011)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 01.040.17
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-May-2022
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1438:2008
angleško : Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs
slovensko : Hidrometrija - Meritev pretoka odprtega kanala z uporabo jezov iz tanke plošče
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
Razveljavitev : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3455:2007
angleško : Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
slovensko : Hidrometrija - Kalibracija merilnikov tokov v ravnih odprtih cisternah
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
Razveljavitev : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4373:2008
angleško : Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2008)
slovensko : Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO 4373:2008)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
Razveljavitev : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4375:2004
angleško : Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2000)
slovensko : Hidrometrične določbe - Žičniški sistemi za merjenje toka (ISO 4375:2000)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6416:2005
angleško : Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic) method (ISO 6416:2004)
slovensko : Hidrometrija – Merjenje pretoka z ultrazvočno (akustično) metodo (ISO 6416:2004)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi