ICS: 17.140.01 - Akustična merjenja in blaženje hrupa na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 197
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1996-1:2016
angleško : Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures
slovensko : Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1996-2:2017
angleško : Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
slovensko : Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 2. del: Določanje ravni zvočnega tlaka
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61377:2016
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 801: Akustika in elektroakustika
TC : TRM - Terminologija ICS : 17.140.01 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 266:1997
angleško : Acoustics - Preferred frequencies (ISO 266:1997)
slovensko : Akustika - Prednostne frekvence (ISO 266:1997)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 354:2003
angleško : Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko : Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1683:2015
angleško : Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels (ISO 1683:2015)
slovensko : Akustika - Prednostne referenčne vrednosti akustičnih ravni in ravni vibracij (ISO 1683:2015)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1746:1998
angleško : Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards
slovensko : Varnost strojev - Smernica za oblikovanje poglavij o hrupu v varnostnih standardih
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3740:2019
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2019)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Smernice za uporabo temeljnih standardov (ISO 3740:2019)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3741:2010
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms (ISO 3741:2010)
slovensko : Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za odmevnice (ISO 3741:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3744:2010
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Inženirska metoda v pretežno prostem polju nad odbojno ravnino (ISO 3744:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3745:2012
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Precizijska metoda za gluhe in polgluhe prostore (ISO 3745:2012)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3746:2010
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)
slovensko : Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3747:2010
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747:2010)
slovensko : Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Inženirska/informativna metoda za uporabo na kraju samem (in situ) v odmevnem okolju (ISO 3747:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-1:2018
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:2017)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 1. del: Referenčni ekvivalentni prag ravni zvočnega tlaka za čiste tone in delne (supraauralne) naušnike (ISO 389-1:2017)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-3:2016
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators (ISO 389-3:2016)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 3. del: Referenčne ekvivalentne ravni za prag vibracijske sile za čiste tone in za kostne vibratorje (vzbujevalnike kostnih vibracij) (ISO 389-3:2016)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-7:2019
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO 389-7:2019)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 7. del: Referenčni prag slišnosti v razmerah prostega in difuznega zvočnega polja (ISO 389-7:2019)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6926:2016
angleško : Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels (ISO 6926:2016)
slovensko : Akustika - Zahteve za lastnosti in umerjanje referenčnih virov zvoka pri ugotavljanju ravni zvočnih moči (ISO 6926:2016)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7235:2009
angleško : Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
slovensko : Akustika - Laboratorijski merilni postopki za dušilnike v kanalih in elementih za dovod in odvod zraka - Dodano dušenje, hrup zaradi pretoka in padec celotnega tlaka (ISO 7235:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.140.30 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10847:1997
angleško : Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types
slovensko : Akustika - Ugotavljanje zmanjšanja hrupa na terenu zaradi vseh vrst protihrupnih pregrad na prostem
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11691:2020
angleško : Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO 11691:2020)
slovensko : Akustika - Merjenje dodanega dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez pretoka - Laboratorijska informativna metoda (ISO 11691:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11820:1996
angleško : Acoustics - Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996)
slovensko : Akustika – Merjenje dušilnikov na mestu delovanja (ISO 11820:1996)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11821:1997
angleško : Acoustics - Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen (ISO 11821:1997)
slovensko : Akustika - Merjenje zvočnega dušenja odstranljivih zaslonov na mestu postavitve (ISO 11821:1997)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11957:2009
angleško : Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins - Laboratory and in situ measurements (ISO 11957:1996)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje zvočnoizolacijskih lastnosti kabin - Merjenje v laboratoriju in na terenu (ISO 11957:1996)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13474:2009
angleško : Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment
slovensko : Akustika - Osnove za izračun porazdelitve ravni zvočne izpostavljenosti zaradi impulznih zvočnih dogodkov za potrebe vrednotenja hrupa v okolju
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14163:1998
angleško : Acoustics - Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)
slovensko : Akustika - Smernice za varstvo pred hrupom z dušilniki (ISO 14163:1998)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi