ICS: 17.140.20 - Emisija hrupa naprav in opreme

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 256
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1680:2013
angleško: Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013)
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za merjenje hrupa v zraku, ki ga povzročajo električni rotirajoči stroji (ISO 1680:2013)
TC: AKU - Akustika ICS: 29.160.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1999:2013
angleško: Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss
slovensko: Akustika - Ugotavljanje izgube sluha zaradi hrupa
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20 13.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2151:2008
angleško: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)
slovensko: Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 415-9:2009
angleško: Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3
slovensko: Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 17.140.20 55.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4871:2009
angleško: Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)
slovensko: Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)
TC: AKU - Akustika ICS: 21.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5131:2015
angleško: Tractors for agriculture and forestry - Measurement of noise at the operator's position - Survey method
slovensko: Traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo - Merjenje hrupa na voznikovem mestu - Pregledna metoda
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5135:1998
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room (ISO 5135:1997)
slovensko: Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:1997)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5136:2009
angleško: Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
slovensko: Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 23.120 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6395:2008
angleško: Earth-moving machinery -- Determination of sound power level -- Dynamic test conditions
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Ugotavljanje ravni zvočnih moči - Dinamični preskusni pogoji
TC: AKU - Akustika ICS: 53.100 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7779:2018
angleško: Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko: Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC: AKU - Akustika ICS: 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7960:1995
angleško: Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines
slovensko: Hrup, ki ga povzročajo obdelovalni stroji - Pogoji obratovanja lesnoobdelovalnih strojev
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 79.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8297:1994
angleško: Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -- Engineering method
slovensko: Akustika - Ugotavljanje ravni zvočne moči industrijskih postrojenj z več viri zvoka za vrednotenje ravni zvočnega tlaka v okolju - Inženirska metoda
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9295:2015
angleško: Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment (ISO 9295:2015)
slovensko: Akustika - Določanje visokofrekvenčnih ravni zvočne moči naprav in opreme (ISO 9295:2015)
TC: AKU - Akustika ICS: 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10843:1997
angleško: Acoustics - Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses
slovensko: Akustika - Metode za opis in fizikalne meritve posameznih ali zaporednih impulzov
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11200:2014
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11201:2010
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11202:2010
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11203:2009
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11204:2010
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11205:2009
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11689:1996
angleško: Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment (ISO 11689:1996)
slovensko: Akustika - Postopek za primerjavo podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 11689:1996)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12001:2009
angleško: Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)
slovensko: Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Pravila za oblikovanje in pripravo pravil za merjenje hrupa (ISO 12001:1996)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13487:2019
angleško: Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni kondenzatorji in hladilniki kapljevine s prisilno konvekcijo - Merjenje hrupa
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14462:2015
angleško: Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3
slovensko: Naprave za površinsko obdelavo - Preskusni postopek za merjenje hrupa naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.220.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14584:2013
angleško: Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Akustična emisija - Pregled kovinskih tlačnih naprav med preskušanjem
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi