ICS: 17.140.20 - Emisija hrupa naprav in opreme

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 272
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1680:2013
angleško : Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013)
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za merjenje hrupa v zraku, ki ga povzročajo električni rotirajoči stroji (ISO 1680:2013)
TC : AKU - Akustika ICS : 29.160.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1999:2013
angleško : Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss
slovensko : Akustika - Ugotavljanje izgube sluha zaradi hrupa
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20 13.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2151:2008
angleško : Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)
slovensko : Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.160 23.140 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 415-9:2009
angleško : Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3
slovensko : Pakirne naprave - Varnost pakirnih naprav - 9. del: Metode meritve hrupa pakirnih strojev, pakirnih linij in pomožne opreme - Razreda točnosti 2 in 3
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 17.140.20 55.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4871:2009
angleško : Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)
slovensko : Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)
TC : AKU - Akustika ICS : 21.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5131:2015
angleško : Tractors for agriculture and forestry - Measurement of noise at the operator's position - Survey method
slovensko : Traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo - Merjenje hrupa na voznikovem mestu - Pregledna metoda
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5135:2020
angleško : Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (ISO 5135:2020)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5136:2009
angleško : Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
slovensko : Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 23.120 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6395:2008
angleško : Earth-moving machinery -- Determination of sound power level -- Dynamic test conditions
slovensko : Stroji za zemeljska dela - Ugotavljanje ravni zvočnih moči - Dinamični preskusni pogoji
TC : AKU - Akustika ICS : 53.100 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7779:2018
angleško : Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko : Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC : AKU - Akustika ICS : 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7960:1995
angleško : Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines
slovensko : Hrup, ki ga povzročajo obdelovalni stroji - Pogoji obratovanja lesnoobdelovalnih strojev
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 79.120.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8297:1994
angleško : Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -- Engineering method
slovensko : Akustika - Ugotavljanje ravni zvočne moči industrijskih postrojenj z več viri zvoka za vrednotenje ravni zvočnega tlaka v okolju - Inženirska metoda
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9295:2015
angleško : Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment (ISO 9295:2015)
slovensko : Akustika - Določanje visokofrekvenčnih ravni zvočne moči naprav in opreme (ISO 9295:2015)
TC : AKU - Akustika ICS : 35.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10052:2021
angleško : Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)
slovensko : Akustika - Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom - Informativna metoda (ISO 10052:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10843:1997
angleško : Acoustics - Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses
slovensko : Akustika - Metode za opis in fizikalne meritve posameznih ali zaporednih impulzov
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11200:2014
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11201:2010
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih v pretežno prostem zvočnem polju nad odbojno ravnino z zanemarljivimi popravki zaradi okolja (ISO 11201:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11202:2010
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo približnih popravkov zaradi okolja (ISO 11202:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11203:2009
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z ravni zvočne moči (ISO 11203:1995)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11204:2010
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11205:2009
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Inženirska metoda za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih z merjenjem jakosti zvoka (ISO 11205:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11689:1996
angleško : Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipment (ISO 11689:1996)
slovensko : Akustika - Postopek za primerjavo podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 11689:1996)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12001:2009
angleško : Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)
slovensko : Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Pravila za oblikovanje in pripravo pravil za merjenje hrupa (ISO 12001:1996)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13487:2019
angleško : Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
slovensko : Prenosniki toplote - Zračno hlajeni kondenzatorji in hladilniki kapljevine s prisilno konvekcijo - Merjenje hrupa
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14462:2015
angleško : Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3
slovensko : Naprave za površinsko obdelavo - Preskusni postopek za merjenje hrupa naprav za površinsko obdelavo, vključno z dodajnimi in odvzemnimi napravami - Razreda točnosti 2 in 3
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.220.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi