ICS: 17.140.30 - Emisija hrupa transportnih sredstev

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 76
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2922:2020
angleško: Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO 2922:2020)
slovensko: Akustika - Merjenje zvoka plovil v zraku na kopenskih vodnih poteh in v pristaniščih (ISO 2922:2020)
TC: AKU - Akustika ICS: 03.220.40 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3095:2013
angleško: Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2013)
slovensko: Akustika - Železniške naprave - Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila (ISO 3095:2013)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3381:2011
angleško: Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles (ISO 3381:2005)
slovensko: Železniške naprave - Akustika - Merjenje hrupa v tirnih vozilih (ISO 3381:2005)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-4:2007
angleško: Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 17.140.30 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15610:2019
angleško: Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to rolling noise generation
slovensko: Železniške naprave - Akustika - Merjenje valovitosti vozne površine tirnice in kolesa, ki povzroča hrup med vožnjo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.080 93.100 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15874:2009
angleško: Railway applications - Noise emission - Road test of standard for rail roughness measurement EN 15610:2009
slovensko: Železniške naprave - Hrup - Izvedba preskusa z zahtevami, določenimi v standardu EN 15610:2009
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15892:2011
angleško: Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside driver's cabs
slovensko: Železniške naprave - Hrup - Meritev hrupa v voznikovi kabini
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.10 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16891:2016
angleško: Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions
slovensko: Železniške naprave - Akustika - Metode merjenja kombinirane hrapavosti, stopnje upadanja tirnice in prenosnih funkcij
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 93.100 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17285:2020
angleško: Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
slovensko: Železniške naprave - Akustika - Merjenje zvočnih opozoril pri vratih
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.20 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1793-1:2017
angleško: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 1. del: Karakteristike, značilne za absorpcijo zvoka pri razpršenem zvočnem polju
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1793-2:2018
angleško: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 2. del: Karakteristike, značilne za izolacijo pred zvokom v zraku pri razpršenem zvočnem polju
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1793-3:1997
angleško: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 3: Normalized traffic noise spectrum
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet – Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 3. del: Normalizirani spekter hrupa cestnega prometa
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1793-5:2016
angleško: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 5. del: Bistvene lastnosti - Terenske vrednosti odboja zvoka z uporabo usmerjenega zvočnega polja
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1793-6:2018
angleško: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 6. del: Bistvene karakteristike - Terenske vrednosti izolirnosti pred zvokom v zraku pri usmerjenem zvočnem polju
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 93.080.30 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1794-2:2020
angleško: Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Neakustične lastnosti - 2. del: Splošne zahteve za varnost in varovanje okolja
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 13.020.99 17.140.30 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61265:1995
angleško: Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure one-third-octave band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes
slovensko: Electoacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure one-third-octave band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes (IEC 61265:1995)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 17.140.30 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11819-1:2001
angleško: Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
slovensko: Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11819-2:2017
angleško: Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method (ISO 11819-2:2017)
slovensko: Akustika - Merjenje vpliva cestnih površin na prometni hrup - 2. del: Metoda merjenja v neposredni bližini (ISO 11819-2:2017)
TC: CES - Ceste ICS: 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13473-1:2019
angleško: Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth (ISO 13473-1:2019)
slovensko: Karakterizacija teksture vozišča z uporabo profilov površine - 1. del: Ugotavljanje povprečne globine profila (ISO 13473-1:2019)
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13473-5:2009
angleško: Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture (ISO 13473-5:2009)
slovensko: Karakterizacija teksture vozišča z uporabo profilov površine - 5. del: Ugotavljanje megateksture (ISO 13473-5:2009)
TC: CES - Ceste ICS: 93.080.20 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14389-1:2015
angleško: Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustical characteristics
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti - 1. del: Akustične lastnosti
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 17.140.30 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14389-2:2015
angleško: Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustical characteristics
slovensko: Protihrupne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti - 2. del: Neakustične lastnosti
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 17.140.30 93.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14509-1:2018
angleško: Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures (ISO 14509-1:2008)
slovensko: Mala plovila - Merjenje zvoka v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 1. del: Postopki merjenja pri vožnji mimo (ISO 14509-1:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 47.080 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14509-3:2018
angleško: Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures (ISO 14509-3:2009)
slovensko: Mala plovila - Zvok v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 3. del: Ocenjevanje hrupa z uporabo računskih in merilnih postopkov (ISO 14509-3:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 47.080 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16272-1:2012
angleško: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound absorption in the laboratory under diffuse sound field conditions
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Protihrupne ovire in pripadajoče naprave, ki vplivajo na širjenje zvoka v zraku - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 1. del: Posebne karakteristike - Absorpcija zvoka pri razpršenem zvočnem polju (laboratorijska metoda)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi