ICS: 17.140.30 - Emisija hrupa transportnih sredstev

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 96
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2922:2020
angleško : Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO 2922:2020)
slovensko : Akustika - Merjenje zvoka plovil v zraku na kopenskih vodnih poteh in v pristaniščih (ISO 2922:2020)
TC : AKU - Akustika ICS : 03.220.40 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3095:2013
angleško : Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2013)
slovensko : Akustika - Železniške naprave - Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila (ISO 3095:2013)
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3381:2021
angleško : Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles (ISO 3381:2021)
slovensko : Železniške naprave - Akustika - Merjenje hrupa v tirnih vozilih (ISO 3381:2021)
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1501-4:2007
angleško : Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
slovensko : Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.40 17.140.30 43.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15610:2019
angleško : Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to rolling noise generation
slovensko : Železniške naprave - Akustika - Merjenje valovitosti vozne površine tirnice in kolesa, ki povzroča hrup med vožnjo
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.080 93.100 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15874:2009
angleško : Railway applications - Noise emission - Road test of standard for rail roughness measurement EN 15610:2009
slovensko : Železniške naprave - Hrup - Izvedba preskusa z zahtevami, določenimi v standardu EN 15610:2009
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15892:2011
angleško : Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside driver's cabs
slovensko : Železniške naprave - Hrup - Meritev hrupa v voznikovi kabini
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16891:2016
angleško : Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions
slovensko : Železniške naprave - Akustika - Metode merjenja kombinirane hrapavosti, stopnje upadanja tirnice in prenosnih funkcij
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 93.100 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17285:2020
angleško : Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
slovensko : Železniške naprave - Akustika - Merjenje zvočnih opozoril pri vratih
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-1:2017
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 1. del: Karakteristike, značilne za absorpcijo zvoka pri razpršenem zvočnem polju
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-2:2018
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 2. del: Karakteristike, značilne za izolacijo pred zvokom v zraku pri razpršenem zvočnem polju
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-3:1997
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 3: Normalized traffic noise spectrum
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet – Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 3. del: Normalizirani spekter hrupa cestnega prometa
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1793-5:2016
angleško : Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 5. del: Bistvene lastnosti - Terenske vrednosti odboja zvoka z uporabo usmerjenega zvočnega polja
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.30 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1794-2:2020
angleško : Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Neakustične lastnosti - 2. del: Splošne zahteve za varnost in varovanje okolja
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 13.020.99 17.140.30 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11819-1:2001
angleško : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
slovensko : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11819-2:2017
angleško : Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method (ISO 11819-2:2017)
slovensko : Akustika - Merjenje vpliva cestnih površin na prometni hrup - 2. del: Metoda merjenja v neposredni bližini (ISO 11819-2:2017)
TC : CES - Ceste ICS : 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13473-1:2019
angleško : Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth (ISO 13473-1:2019)
slovensko : Karakterizacija teksture vozišča z uporabo profilov površine - 1. del: Ugotavljanje povprečne globine profila (ISO 13473-1:2019)
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13473-5:2009
angleško : Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture (ISO 13473-5:2009)
slovensko : Karakterizacija teksture vozišča z uporabo profilov površine - 5. del: Ugotavljanje megateksture (ISO 13473-5:2009)
TC : CES - Ceste ICS : 93.080.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14389-1:2015
angleško : Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustical characteristics
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti - 1. del: Akustične lastnosti
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 17.140.30 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14389-2:2015
angleško : Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustical characteristics
slovensko : Protihrupne ovire za cestni promet - Postopki za ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti - 2. del: Neakustične lastnosti
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 17.140.30 93.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14509-1:2018
angleško : Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures (ISO 14509-1:2008)
slovensko : Mala plovila - Merjenje zvoka v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 1. del: Postopki merjenja pri vožnji mimo (ISO 14509-1:2008)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 47.080 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14509-3:2018
angleško : Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures (ISO 14509-3:2009)
slovensko : Mala plovila - Zvok v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 3. del: Ocenjevanje hrupa z uporabo računskih in merilnih postopkov (ISO 14509-3:2009)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 47.080 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16272-1:2012
angleško : Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound absorption in the laboratory under diffuse sound field conditions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Protihrupne ovire in pripadajoče naprave, ki vplivajo na širjenje zvoka v zraku - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 1. del: Posebne karakteristike - Absorpcija zvoka pri razpršenem zvočnem polju (laboratorijska metoda)
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16272-2:2012
angleško : Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics - Airborne sound insulation in the laboratory under diffuse sound field conditions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Protihrupne ovire in pripadajoče naprave, ki vplivajo na širjenje zvoka v zraku - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 2. del: Posebne karakteristike - Izolacija zvoka v zraku pri razpršenem zvočnem polju (laboratorijska metoda)
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16272-4:2016
angleško : Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 4: Intrinsic characteristics - In situ values of sound diffraction under direct sound field conditions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Protihrupne ovire in pripadajoče naprave, ki vplivajo na širjenje zvoka v zraku - Preskusna metoda za ugotavljanje akustičnih lastnosti - 4. del: Specifične karakteristike - Terenske vrednosti difrakcije zvoka pri usmerjenem zvočnem polju
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 17.140.30 93.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi