ICS: 17.140.50 - Elektroakustika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 139
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 389-2:1996
angleško : Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994)
slovensko : Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 2. del: Referenčne ekvivalentne ravni zvočnega praga za čiste tone in slušalke za v oho (ISO 389-2:1994)
TC : AKU - Akustika ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 450.9 S1:1987
angleško : Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output
slovensko : [Not translated]
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15 17.140.50
Stopnja : 6660 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60263:2020
angleško : Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams (IEC 60263:2020)
slovensko : Merila in velikosti za risanje frekvenčnih karakteristik in polarnih diagramov (IEC 60263:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.100.25 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60565:2007
angleško : Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration in the frequency range 0,01 Hz to 1 MHz
slovensko : Podvodna akustika - Hidrofoni - Kalibracija v frekvenčnem območju od 0,01 Hz do 1 MHz (IEC 60565:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
Razveljavitev : 01-Jun-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60942:2018
angleško : Electroacoustics - Sound calibrators (IEC 60942:2017)
slovensko : Elektroakustika - Kalibratorji za zvokomere (IEC 60942:2017)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61012:1998
angleško : Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound
slovensko : Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound (IEC 61012:1990)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61043:1994
angleško : Electroacoustics - Instruments for the measurement of sound intensity - Measurement with pairs of pressure sensing microphones
slovensko : Electroacoustics - Instruments for the measurement of sound intensity - Measurement with pairs of pressure sensing microphones
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61157:2007
angleško : Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment
slovensko : Standardni načini poročanja o akustičnem izhodu medicinske ultrazvočne diagnostične opreme (IEC 61157:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 11.040.55 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61161:2013
angleško : Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements
slovensko : Ultrazvok - Močnostne meritve - Ravnotežje sevalnih jakosti in tehnične zahteve
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61183:1994
angleško : Electroacoustics - Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters
slovensko : Electroacoustics - Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters (IEC 61183:1994)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61205:1994
angleško : Ultrasonics - Dental descaler systems - Measurement and declaration of the output characteristics
slovensko : Ultrasonics - Dental descaler systems - Measurement and declaration of the output characteristics (IEC 61205:1993)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.060.25 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61206:1995
angleško : Ultrasonics - Continuous-wave Doppler systems - Test procedures
slovensko : Ultrasonics - Continuous-wave Doppler systems - Test procedures (IEC 61206:1993)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.040.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61252:1995
angleško : Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
slovensko : Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters (IEC 61252:1993)
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 13.140 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61265:2018
angleško : Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft (IEC 61265:2018)
slovensko : Elektroakustika - Instrumenti za merjenje hrupa zrakoplova - Zahteve za delovanje sistemov za merjenje zvočnega tlaka pri certificiranju hrupa zrakoplova (IEC 61265:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 49.020 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61266:1995
angleško : Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors - Performance requirements and methods of measurement and reporting
slovensko : Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors - Performance requirements and methods of measurement and reporting (IEC 61266:1994)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.040.55 17.140.50 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61329:1996
angleško : Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production)
slovensko : Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production) (IEC 61329:1995)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61669:2016
angleško : Electroacoustics - Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing aids
slovensko : Elektroakustika - Meritve akustičnih karakteristik slušnih pripomočkov v človeškem ušesu
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.180.15 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61685:2001
angleško : Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object
slovensko : Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object (IEC 61685:2001)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.120.01 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61828:2001
angleško : Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields
slovensko : Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields (IEC 61828:2001)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61828:2021
angleško : Ultrasonics - Transducers - Definitions and measurement methods regarding focusing for the transmitted fields (IEC 61828:2020)
slovensko : Ultrazvok - Pretvorniki - Definicije in merilne metode glede fokusiranja oddanih polj (IEC 61828:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 11.040.55 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61842:2002
angleško : Microphones and earphones for speech communications
slovensko : Microphones and earphones for speech communications (IEC 61842:2002)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.140.50 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61846:1998
angleško : Ultrasonics - Pressure pulse lithotripters - Characteristics of fields
slovensko : Ultrasonics - Pressure pulse lithotripters -Characteristics of field (IEC 61846:1998)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.50 11.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61847:1998
angleško : Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics
slovensko : Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics (IEC 61847:1998)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.50 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 61949:2008
angleško : Ultrasonics - Field characterization - In situ exposure estimation in finite-amplitude ultrasonic beams
slovensko : Ultrazvok - Določanje lastnosti polja - Ovrednotenje izpostavljenosti v ultrazvočnih žarkih, ki imajo amplitudo s končno velikostjo, na kraju samem (IEC/TS 61949:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62459:2011
angleško : Sound system equipment - Electroacoustic transducers - Measurement of suspension parts (IEC 62459:2010)
slovensko : Oprema zvokovnega sistema - Elektroakustični pretvorniki - Meritve obesnih delov (IEC 62459:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.140.50 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi