ICS: 17.160 - Vibracije, meritve udarcev in vibracij

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 37
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4662:2010
angleško : Aerospace series - Test specification for vibration control components
slovensko : Aeronavtika - Specifikacija preskusa za komponente za zmanjšanje vibracij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.035 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12096:1997
angleško : Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission values
slovensko : Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission values
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12786:2013
angleško : Safety of machinery - Rules for the drafting of the vibration clauses of safety standards
slovensko : Varnost strojev - Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.160 13.110 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 19664:2018
angleško : Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)
slovensko : Odzivanje človeka na vibracije - Navodilo in terminologija za instrumente in opremo za ocenjevanje dnevne izpostavljenosti vibracijam na delovnem mestu v skladu z zahtevami glede varnosti in zdravja (ISO/TR 19664:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.100 17.160 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60994:1992
angleško : Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
slovensko : Vodilo za terenske preskuse vibracij in pulzacij za vodne naprave (turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine) (IEC 60994:1991)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 7849-1:2009
angleško : Acoustics -- Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement -- Part 1: Survey method using a fixed radiation factor
slovensko : Akustika - Določanje ravni zvočnih moči v zraku, ki jih povzročajo stroji, z merjenjem vibracij - 1. del: Informativna metoda z uporabo konstantnega faktorja sevanja
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 7849-2:2009
angleško : Acoustics -- Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement -- Part 2: Engineering method including determination of the adequate radiation factor
slovensko : Akustika - Določanje ravni zvočnih moči v zraku, ki jih povzročajo stroji, z merjenjem vibracij - 2. del: Inženirska metoda, ki vključuje določanje ustreznega faktorja sevanja
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-9:2017
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 29.160.40 27.020 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10846-1:2008
angleško : Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines (ISO 10846-1:2008)
slovensko : Akustika in vibracije - Laboratorijsko merjenje vibro-akustičnih prenosnih lastnosti elastičnih elementov - 1. del: Načela in smernice (ISO 10846-1:2008)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10846-2:2008
angleško : Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO 10846-2:2008)
slovensko : Akustika in vibracije - Laboratorijsko merjenje vibro-akustičnih prenosnih lastnosti elastičnih elementov - 2. del: Neposredna metoda za določanje dinamične togosti elastičnih podpor za translatorno gibanje (ISO 10846-2:2008)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10846-3:2002
angleško : Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 3: Indirect method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO 10846-3:2002)
slovensko : Akustika in vibracije - Laboratorijsko merjenje vibro-akustičnih prenosnih lastnosti elastičnih elementov - 3. del: Posredna metoda za ugotavljanje dinamične togosti elastičnih podpor za translatorno gibanje (ISO 10846-3:2002)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10846-4:2003
angleško : Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acyustic transfer properties of resilient elements - Part 4: Dynamic stiffness of elements other than resilient supports for translatory motion (ISO 10846-4:2003)
slovensko : Akustika in vibracije - Laboratorijsko merjenje vibro-akustičnih prenosnih lastnosti elastičnih elementov – 4. del: Dinamična togost elementov, razen elastičnih podpor za translatorno gibanje (ISO 10846-4:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10846-5:2009
angleško : Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO 10846-5:2008)
slovensko : Akustika in vibracije - Laboratorijsko merjenje vibro-akustičnih prenosnih lastnosti elastičnih elementov - 5. del: Točkovna metoda za določanje nizkofrekvenčne prenosne togosti elastičnih podpor za translatorno gibanje (ISO 10846-5:2008)
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15242-3:2017
angleško : Rolling bearings - Measuring methods for vibration - Part 3: Radial spherical and tapered roller bearings with cylindrical bore and outside surface
slovensko : Kotalni ležaji - Metode za merjenje vibracij - 3. del: Dvoredni radialni kroglični in radialni stožčasti kotalni ležaji z valjasto luknjo in valjasto zunanjo ploskvijo
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.160 21.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15242-4:2017
angleško : Rolling bearings - Measuring methods for vibration - Part 4: Radial cylindrical roller bearings with cylindrical bore and outside surface
slovensko : Kotalni ležaji - Metode za merjenje vibracij - 4. del: Radialni valjčni kotalni ležaji z valjasto luknjo in valjasto zunanjo površino
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.160 21.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-14:2004
angleško : Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev, ki imajo gredi visoke 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti resnih vibracij (IEC 60034-14:2003)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-14:2018
angleško : Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2018)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev za višino gredi 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti stopenj jakosti (IEC 60034-14:2018)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61300-2-1:2009
angleško : Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal) (IEC 61300-2-1:2009)
slovensko : Optični spojni elementi in pasivne komponente - Postopki osnovnega preskušanja in merjenja - 2-1. del: Testi - Vibracija (sinusoidna) (IEC 61300-2-1:2009)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 17.160 33.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60068-2-85:2019
angleško : Environmental testing - Part 2-85: Tests - Test Fj: Vibration - Long time history replication (IEC 60068-2-85:2019)
slovensko : Okoljski preskusi - 2-85. del: Preskusi - Preskus Fj: Vibracije - Dolga časovna replikacija (IEC 60068-2-85:2019)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1299:1997+A1:2008
angleško : Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation
slovensko : Mehanske vibracije in udarci - Vibracijska izolacija strojev - Podatki za uporabo vrst izolacij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1915-3:2004+A1:2009
angleško : Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 3: Vibration measurement methods and reduction
slovensko : Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 3. del: Metode merjenja in zmanjševanje vibracij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.160 49.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-14:2004/A1:2007
angleško : Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003/A1:2007)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev, ki imajo gredi visoke 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti resnih vibracij (IEC 60034-14:2003/A1:2007)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1299:1997
angleško : Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation
slovensko : Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.160
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 7849:1987
angleško : Acoustics -- Estimation of airborne noise emitted by machinery using vibration measurement
slovensko : Akustika - Ocena emisije hrupa v zraku z merjenjem vibracij naprav
TC : AKU - Akustika ICS : 17.160 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12786:1999
angleško : Safety of machinery - Guidance for the drafting of the vibration clauses of safety standards
slovensko : Safety of machinery - Guidance for the drafting of the vibration clauses of safety standards
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.160 13.110 01.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi