ICS: 17.180.20 - Barve in merjenje svetlobe

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 103
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4630:2015
angleško : Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale (ISO 4630:2015)
slovensko : Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve z Gardnerjevo barvno lestvico (ISO 4630:2015)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.99 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4706:2019
angleško : Aerospace series - LED colour and brightness ranking
slovensko : Aeronavtika - LED barvna razvrstitev in svetlost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.180.20 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6271:2015
angleško : Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale (ISO 6271:2015)
slovensko : Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve s platina-kobaltovo barvno lestvico (ISO 6271:2015)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.99 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12646:2015
angleško : Graphic technology - Displays for colour proofing - Characteristics
slovensko : Grafična tehnologija - Zasloni za barvno preskušanje - Značilnosti
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 37.100.10 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13655:2017
angleško : Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images
slovensko : Grafična tehnologija - Spektrometrija in kolorimetrični izračuni za grafične upodobitve
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 37.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16237:2013
angleško : Classification of non-electrical sources of incoherent optical radiation
slovensko : Klasifikacija neelektričnih virov inkoherentnega optičnega sevanja
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 17.240 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16791:2017
angleško : Quantifying irradiance for eye-mediated non-image forming effects of light in humans
slovensko : Vrednotenje sevanja za ne-slikovne učinke svetlobe pri gledanju
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18619:2015
angleško : Image technology colour management - Black point compensation
slovensko : Barvno upravljanje upodobitvenih tehnologij - Kompenzacija črne točke
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 37.100.99 35.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20654:2017
angleško : Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value
slovensko : Grafična tehnologija - Merjenje in izračun barvne tonske vrednosti
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 37.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 21830:2018
angleško : Image technology colour management - Black point compensation for n-colour ICC profiles
slovensko : Barvno upravljanje slikovne tehnologije - Kompenzacija črne točke za n-barvne ICC-profile
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 37.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22598:2020
angleško : Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination (ISO 22598:2020)
slovensko : Zobozdravstvo - Barvna karta za določanje intraoralne obarvanosti zob (ISO 22598:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 17.180.20 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 23564:2020
angleško : Image technology colour management - Evaluating colour transform accuracy in ICC profiles
slovensko : Barvno upravljanje upodobitvenih tehnologij - Vrednotenje natančnosti barvne pretvorbe v ICC-profilih
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 37.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2846-2:2007
angleško : Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 2: Coldset offset lithographic printing
slovensko : Grafična tehnologija - Barvni učinki in prozornost procesnih tiskarskih barv za štiribarvni tisk - 2. del: Ofsetni tisk na rotacijah s hladnim sušenjem (cold-set)
TC : GRT - Grafična tehnologija ICS : 17.180.20 87.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61341:2011
angleško : Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps (IEC/TR 61341:2010)
slovensko : Merilne metode za intenzivnost osrednjega snopa in kot(i) snopa reflektorskih sijalk (IEC/TR 61341:2010)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 17.180.20 29.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/CIE 11664-1:2019
angleško : Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO/CIE 11664-1:2019)
slovensko : Kolorimetrija - 1. del: Standardizirani barvnometrični opazovalec CIE (ISO/CIE 11664-1:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11664-2:2011
angleško : Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants (ISO 11664-2:2007)
slovensko : Kolorimetrija - 2. del: CIE-standardizirani iluminanti (osvetljevala) (ISO 11664-2:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/CIE 11664-3:2019
angleško : Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values (ISO/CIE 11664-3:2019)
slovensko : Kolorimetrija - 3. del: Barvne vrednosti CIE (ISO/CIE 11664-3:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/CIE 11664-4:2019
angleško : Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space (ISO/CIE 11664-4:2019)
slovensko : Kolorimetrija - 4. del: Barvni prostor CIE 1976 L*a*b* (ISO/CIE 11664-4:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11664-5:2016
angleško : Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram (ISO/CIE 11664-5:2016)
slovensko : Kolorimetrija - 5. del: Barvni prostor L*u*v* in diagram enakomerne barvnosti u', v' po CIE 1976 (ISO/CIE 11664-5:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11664-6:2016
angleško : Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula (ISO/CIE 11664-6:2014)
slovensko : Kolorimetrija - 6. del: Formula barvne razlike CIEDE2000 (ISO/CIE 11664-6:2014)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12625-7:2021
angleško : Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) (ISO 12625-7:2021)
slovensko : Tissue papir in izdelki iz tissue papirja - 7. del: Določevanje optičnih lastnosti - Merjenje beline in barve z D65/10° (zunanja dnevna svetloba) (ISO 12625-7:2021)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 17.180.20 85.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-2:2017
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 2. del: Podajanje podatkov za delovna mesta v notranjih prostorih in na prostem
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13032-3:2021
angleško : Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 3. del: Podajanje podatkov za zasilno razsvetljavo delovnega mesta
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.10 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13523-3:2021
angleško : Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference and metamerism - Instrumental comparison
slovensko : Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika in metamerija - Primerjava z merilnim instrumentom
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 17.180.20 25.220.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14255-2:2005
angleško : Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 2: Visible and infrared radiation emitted by artificial sources in the workplace
slovensko : Merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti oseb inkoherentnemu optičnemu sevanju - 2. del: Vidno in infrardeče sevanje svetlobnih virov na delovnem mestu
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 17.180.20 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi