ICS: 17.200.20 - Instrumenti za merjenje temperature

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 257:2010
angleško: Mechanical thermostats for gas-burning appliances
slovensko: Mehanski termostati za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12830:2018
angleško: Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
slovensko: Registratorji temperature za prevoz, skladiščenje in prodajo blaga, občutljivega za toploto - Preskusi, značilnosti, primernost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13190:2001
angleško: Dial thermometers
slovensko: Kazalni termometri
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13485:2001
angleško: Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
slovensko: Termometri za merjenje zraka in registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Preskusi, značilnosti, ustreznost
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13486:2001
angleško: Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
slovensko: Registratorji temperature in termometri za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Periodično preverjanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 67.260 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15758:2010
angleško: Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje temperature zraka in površine predmetov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.200.20 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15760:2010
angleško: Heat Meters - Checklist documenting the relationship between the Directive 2004/22/EC (MID) and EN 1434:2007
slovensko: Toplotni števci - Kontrolni seznam za dokumentiranje povezave med Direktivo 2004/22/ES (MID) in EN 1434:2007
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 446.3 S1:1993
angleško: Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
slovensko: Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50212:1996
angleško: Connectors for thermoelectric sensors
slovensko: Connectors for thermoelectric sensors
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50212:2020
angleško: Connectors for thermoelectric sensors
slovensko: Priključki za termoelektrične senzorje
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50446:2006
angleško: Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube and accessories
slovensko: Ravni termočlen s kovinsko ali keramično zaščitno cevjo in priborom
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60751:2008
angleško: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors
slovensko: Industrijski uporovni termometri in temperaturni senzorji iz platine (IEC 60751:2008 (EQV))
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61152:1994
angleško: Dimensions of metal-sheathed thermometer elements
slovensko: Dimensions of metal-sheathed thermometer elements (IEC 61152:1992, modified)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61515:2016
angleško: Mineral insulated metal sheathed thermocouple cables and thermocouples (IEC 61515:2016)
slovensko: Mineralno izolirani kovinsko oplaščeni kabli termospojev in termospoji (IEC 61515:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62460:2008
angleško: Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko: Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60584-1:2013
angleško: Thermocouples - Part 1: EMF specifications and tolerances (IEC 60584-1:2013)
slovensko: Termočleni - 1. del: Specifikacije potencialov (EMF) in tolerance (IEC 60584-1:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60584-3:2008
angleško: Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
slovensko: Termočleni - 3. del: Podaljševalni in kompenzacijski kabli - Tolerance in sistemi identifikacije (IEC 60584-3:2007)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
Razveljavitev: 01-feb-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60584-3:2021
angleško: Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system (IEC 60584-3:2021)
slovensko: Termočleni - 3. del: Podaljševalni in kompenzacijski kabli - Tolerance in sistemi identifikacije (IEC 60584-3:2021)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61788-4:2020
angleško: Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors (IEC 61788-4:2020)
slovensko: Superprevodnost - 4. del: Meritve razmerja preostale upornosti - Preostala upornost za superprevodnike iz kompozita Nb-Ti in Nb3Sn (IEC 61788-4:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62828-3:2018
angleško: Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters (IEC 62828-3:2018)
slovensko: Referenčni pogoji in postopki za preskušanje industrijskih in procesnih merilnih oddajnikov - 3. del: Posebni postopki za oddajnike temperature (IEC 62828-3:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.200.20 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61757-2-1:2021
angleško: Fibre Optic Sensors - Part 2-1: Temperature measurement - Temperature sensors based on fibre Bragg gratings (IEC 61757-2-1:2021)
slovensko: Optični senzorji - 2-1. del: Merjenje temperature - Temperaturni senzorji na podlagi optovlakenskih Braggovih rešetk (IEC 61757-2-1:2021)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 17.200.20 33.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61757-2-2:2017
angleško: Fibre optic sensors - Part 3-1: Temperature measurement - Distributed sensing (IEC 61757-2-2:2016)
slovensko: Optična zaznavala - 3-1. del: Merjenje temperature - Razpršeno zaznavanje (IEC 61757-2-2:2016)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 17.200.20 33.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80601-2-56:2017
angleško: Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement (ISO 80601-2-56:2017)
slovensko: Medicinska električna oprema - 2-56. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti kliničnih termometrov za merjenje telesne temperature (ISO 80601-2-56:2017)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 17.200.20 11.040.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62110:2009/AC:2015
angleško: Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure
slovensko: Merilni postopki za merjenje nivoja električnih in magnetnih polj, ki jih generirajo izmenični napajalni sistemi, z vidika izpostavljenosti ljudi - Popravek AC
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 29.240.01 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12470-1:2000+A1:2009
angleško: Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers with maximum device
slovensko: Klinični termometri - 1. del: Zaprti stekleni termometri s tekočimi kovinami
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi