ICS: 17.200.20 - Instrumenti za merjenje temperature

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 257:2010
angleško : Mechanical thermostats for gas-burning appliances
slovensko : Mehanski termostati za plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12830:2018
angleško : Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
slovensko : Registratorji temperature za prevoz, skladiščenje in prodajo blaga, občutljivega za toploto - Preskusi, značilnosti, primernost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 67.260 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13190:2001
angleško : Dial thermometers
slovensko : Kazalni termometri
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13485:2001
angleško : Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
slovensko : Termometri za merjenje zraka in registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Preskusi, značilnosti, ustreznost
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 67.260 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13486:2001
angleško : Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
slovensko : Registratorji temperature in termometri za transport, skladiščenje in prodajo hladne, zamrznjene, globoko zamrznjene/hitro zamrznjene hrane in sladoleda - Periodično preverjanje
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 67.260 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1434-1:2022
angleško : Thermal energy meters - Part 1: General requirements
slovensko : Merilniki toplote - 1. del: Splošne zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1434-2:2022
angleško : Thermal energy meters - Part 2: Constructional requirements
slovensko : Merilniki toplote - 2. del: Konstrukcijske zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1434-4:2022
angleško : Thermal energy meters - Part 4: Pattern approval tests
slovensko : Merilniki toplote - 4. del: Preskusi za odobritev tipa
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1434-5:2022
angleško : Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests
slovensko : Merilniki toplote - 5. del: Preskusi prve overitve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1434-6:2022
angleško : Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
slovensko : Merilniki toplote - 6. del: Vgradnja, zagon, nadzor in vzdrževanje
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15758:2010
angleško : Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Postopki in instrumenti za merjenje temperature zraka in površine predmetov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.200.20 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15760:2010
angleško : Heat Meters - Checklist documenting the relationship between the Directive 2004/22/EC (MID) and EN 1434:2007
slovensko : Toplotni števci - Kontrolni seznam za dokumentiranje povezave med Direktivo 2004/22/ES (MID) in EN 1434:2007
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 446.3 S1:1993
angleško : Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
slovensko : Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50212:1996
angleško : Connectors for thermoelectric sensors
slovensko : Connectors for thermoelectric sensors
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
Razveljavitev : 01-Mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50212:2020
angleško : Connectors for thermoelectric sensors
slovensko : Priključki za termoelektrične senzorje
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50446:2006
angleško : Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube and accessories
slovensko : Ravni termočlen s kovinsko ali keramično zaščitno cevjo in priborom
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60751:2008
angleško : Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors
slovensko : Industrijski uporovni termometri in temperaturni senzorji iz platine (IEC 60751:2008 (EQV))
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60751:2022
angleško : Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors (IEC 60751:2022)
slovensko : Industrijski uporovni termometri in temperaturni senzorji iz platine (IEC 60751:2022)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61152:1994
angleško : Dimensions of metal-sheathed thermometer elements
slovensko : Dimensions of metal-sheathed thermometer elements (IEC 61152:1992, modified)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61515:2016
angleško : Mineral insulated metal sheathed thermocouple cables and thermocouples (IEC 61515:2016)
slovensko : Mineralno izolirani kovinsko oplaščeni kabli termospojev in termospoji (IEC 61515:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62460:2008
angleško : Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko : Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60584-1:2013
angleško : Thermocouples - Part 1: EMF specifications and tolerances (IEC 60584-1:2013)
slovensko : Termočleni - 1. del: Specifikacije potencialov (EMF) in tolerance (IEC 60584-1:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60584-3:2008
angleško : Thermocouples -- Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system
slovensko : Termočleni - 3. del: Podaljševalni in kompenzacijski kabli - Tolerance in sistemi identifikacije (IEC 60584-3:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60584-3:2021
angleško : Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system (IEC 60584-3:2021)
slovensko : Termočleni - 3. del: Podaljševalni in kompenzacijski kabli - Tolerance in sistemi identifikacije (IEC 60584-3:2021)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61557-6:2021
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems (IEC 61557-6:2019)
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 6. del: Učinkovitost naprav na preostali tok (RCD) v sistemih TT, TN in IT (IEC 61557-6:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi