ICS: 17.220.01 - Elektrika. Magnetizem. Splošni vidiki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50484:2009
angleško : Recommendations for shielded enclosures
slovensko : Priporočila za zaslonjene prostore
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 31.240 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50647:2017
angleško : Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
slovensko : Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem, ki jih oddajajo oprema in inštalacije za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 17.220.01 13.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60375:2018
angleško : Conventions concerning electric circuits (IEC 60375:2018)
slovensko : Konvencije o električnih tokokrogih (IEC 60375:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62493:2015
angleško : Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
slovensko : Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 17.220.01 91.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50147-1:1996
angleško : Anechoic chambers - Part 1: Shield attenuation measurement
slovensko : Gluhe sobe - 1. del: Meritev dušenja oklopa
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.01 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60865-1:2012
angleško : Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
slovensko : Kratkostični toki - Izračun učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:2011)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60909-0:2016
angleško : Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
slovensko : Kratkostični toki v izmeničnih trifaznih sistemih - 0. del: Računanje tokov
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60909-3:2010
angleško : Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth (IEC 60909-3:2009)
slovensko : Kratkostični toki v trofaznih izmeničnih sistemih - 3. del Toki med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijski-ozemljitveni vodnik in delnim kratkostičnim tokom, ki teče skozi ozemljitev (IEC 60909-3:2009))
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.20 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61660-1:1997
angleško : Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 1: Calculation of short-circuit currents
slovensko : Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 1. del: Računanje kratkostičnih tokov (IEC 61660-1:1997)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61660-2:1997
angleško : Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 2: Calculation of effects
slovensko : Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 2. del: Računanje učinkov (IEC 61660-2:1997)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62822-1:2018
angleško : Assessment of electric welding equipment related to restrictions of human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) - Part 1: Product family standard (IEC 62822-1:2016)
slovensko : Ocenjevanje električne varilske opreme z vidika omejitev izpostavljenosti delavcev električnim in magnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz) - 1. del: Standard za družino izdelkov (IEC 62822-1:2016)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.01 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 80000-6:2008
angleško : Quantities and units -- Part 6: Electromagnetism
slovensko : Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem (IEC 80000-6:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.060 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 80000-6:2008
angleško : Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
slovensko : Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.220.01 07.030 01.060
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61000-4-9:2016
angleško : Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.01 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 533 S1:1991
angleško : Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems
slovensko : Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems (IEC 60909:1988, modified)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 581 S1:1991
angleško : Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage radial systems
slovensko : Application guide for calculation of short-circuit currents in low voltage radial systems (IEC 60781:1989)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50445:2008
angleško : Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Standard za družino proizvodov za prikaz skladnosti opreme za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne procese z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.01 25.160.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60059
angleško : IEC standard current ratings
slovensko : Standardni tokovi IEC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
Razveljavitev : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60375:2003
angleško : Conventions concerning electric and magnetic circuits
slovensko : Conventions concerning electric and magnetic circuits (IEC 60375:2003)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60725 TRTR Ed. 1.0
angleško : Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment
slovensko : Considerations on reference for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R210-004:1999
angleško : Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko : Recommendations on filters for shielded enclosures
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 31.160 17.220.01 31.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R210-005:1999
angleško : Recommendations for shielded enclosures
slovensko : Recommendations for shielded enclosures
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.01 31.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50147-2:1996
angleško : Anechoic chambers -- Part 2: Alternative test site suitability with respect to site attenuation
slovensko : Anechoic chambers - Part 2: Alternative test site suitability with respect to site attenuation
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.01 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
Razveljavitev : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60865-1:1993
angleško : Short-circuit currents - Calculation of effects -- Part 1: Definitions and calculation methods
slovensko : Kratkostični toki - Računanje učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:1993)
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60909-0:2001
angleško : Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
slovensko : Kratkostični toki v izmeničnih trifaznih sistemih - 0. del: Računanje tokov
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.20 17.220.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi