ICS: 17.220.01 - Elektrika. Magnetizem. Splošni vidiki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50484:2009
angleško: Recommendations for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za zaslonjene prostore
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.240 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50647:2017
angleško: Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
slovensko: Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem, ki jih oddajajo oprema in inštalacije za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.220.01 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60375:2018
angleško: Conventions concerning electric circuits (IEC 60375:2018)
slovensko: Konvencije o električnih tokokrogih (IEC 60375:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62493:2015
angleško: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
slovensko: Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 17.220.01 91.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50147-1:1996
angleško: Anechoic chambers - Part 1: Shield attenuation measurement
slovensko: Gluhe sobe - 1. del: Meritev dušenja oklopa
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 17.220.01 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60865-1:2012
angleško: Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
slovensko: Kratkostični toki - Izračun učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:2011)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60909-0:2016
angleško: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
slovensko: Kratkostični toki v izmeničnih trifaznih sistemih - 0. del: Računanje tokov
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60909-3:2010
angleško: Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth (IEC 60909-3:2009)
slovensko: Kratkostični toki v trofaznih izmeničnih sistemih - 3. del Toki med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijski-ozemljitveni vodnik in delnim kratkostičnim tokom, ki teče skozi ozemljitev (IEC 60909-3:2009))
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.20 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61660-1:1997
angleško: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 1: Calculation of short-circuit currents
slovensko: Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 1. del: Računanje kratkostičnih tokov (IEC 61660-1:1997)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61660-2:1997
angleško: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 2: Calculation of effects
slovensko: Kratkostični toki v pomožnih enosmernih napeljavah elektrarn in transformatorskih postaj - 2. del: Računanje učinkov (IEC 61660-2:1997)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62822-1:2018
angleško: Assessment of electric welding equipment related to restrictions of human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) - Part 1: Product family standard (IEC 62822-1:2016)
slovensko: Ocenjevanje električne varilske opreme z vidika omejitev izpostavljenosti delavcev električnim in magnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz) - 1. del: Standard za družino izdelkov (IEC 62822-1:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.01 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 80000-6:2008
angleško: Quantities and units -- Part 6: Electromagnetism
slovensko: Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem (IEC 80000-6:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.060 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 80000-6:2008
angleško: Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
slovensko: Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.220.01 07.030 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-4-9:2016
angleško: Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 17.220.01 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 533 S1:1991
angleško: Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems
slovensko: Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems (IEC 60909:1988, modified)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 581 S1:1991
angleško: Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage radial systems
slovensko: Application guide for calculation of short-circuit currents in low voltage radial systems (IEC 60781:1989)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50445:2008
angleško: Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Standard za družino proizvodov za prikaz skladnosti opreme za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne procese z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.01 25.160.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2008
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60059
angleško: IEC standard current ratings
slovensko: Standardni tokovi IEC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01 29.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1996
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60375:2003
angleško: Conventions concerning electric and magnetic circuits
slovensko: Conventions concerning electric and magnetic circuits (IEC 60375:2003)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60725 TRTR Ed. 1.0
angleško: Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment
slovensko: Considerations on reference for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-1998
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-004:1999
angleško: Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko: Recommendations on filters for shielded enclosures
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.160 17.220.01 31.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-005:1999
angleško: Recommendations for shielded enclosures
slovensko: Recommendations for shielded enclosures
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 17.220.01 31.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50147-2:1996
angleško: Anechoic chambers -- Part 2: Alternative test site suitability with respect to site attenuation
slovensko: Anechoic chambers - Part 2: Alternative test site suitability with respect to site attenuation
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 17.220.01 29.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1997
Razveljavitev: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60865-1:1993
angleško: Short-circuit currents - Calculation of effects -- Part 1: Definitions and calculation methods
slovensko: Kratkostični toki - Računanje učinkov - 1. del: Definicije in računski postopki (IEC 60865-1:1993)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60909-0:2001
angleško: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
slovensko: Kratkostični toki v izmeničnih trifaznih sistemih - 0. del: Računanje tokov
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.20 17.220.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi