ICS: 17.220.20 - Merjenje električnih in magnetnih veličin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 418
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 368 S1:1978
angleško : Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories
slovensko : Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom (IEC 60258:1968 + A1:1976)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 587 S1:1993
angleško : Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
slovensko : Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
TC : MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50249:2002
angleško : Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
slovensko : Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50400:2006
angleško : Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko : Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.070.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50413:2008
angleško : Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.100.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50413:2019
angleško : Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (0 Hz–300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 13.280 17.220.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50482:2008
angleško : Instrument transformers - Three-phase inductive voltage transformers having Um up to 52 kV
slovensko : Instrumentni transformatorji - Trifazni induktivni napetostni transformatorji z Um do 52 kV
TC : MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50492:2008
angleško : Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
slovensko : Osnovni standard za terensko merjenje jakosti elektromagnetnega polja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi v okolici baznih postaj
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.070.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50500:2008
angleško : Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure
slovensko : Merilni postopki nivojev magnetnih polj, ki jih generirajo električni aparati v železniškem okolju glede na izpostavljenost človeka
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50564:2011
angleško : Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
slovensko : Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 17.220.20 97.030
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50579:2012
angleško : Electricity metering equipment - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 -150 kHz
slovensko : Oprema za merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50678:2020
angleško : General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
slovensko : Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo po popravilu
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60145
angleško : Var-hour (reactive energy) meters
slovensko : Števci jalove energije
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60270:2001
angleško : High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
slovensko : High-voltage test techniques - Partial discharge measurement (IEC 60270:2000)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.080 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60359:2002
angleško : Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance
slovensko : Električna in elektronska merilna oprema – Izražanje lastnosti (IEC 60359:2001)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60469:2013
angleško : Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko : Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.17 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60477:1997
angleško : Laboratory d.c. resistors
slovensko : Laboratorijski upori za enosmerni tok (IEC 60477:1974)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60523:1993
angleško : Direct-current potentiometers
slovensko : Potenciometri za enosmerni tok (IEC 60523:1975 + A1:1979 + corrigendum dec. 1980)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60524:1993
angleško : Direct-current resistive volt ratio boxes
slovensko : Uporovni enosmerni napetostni delilniki (IEC 60524:1975 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60548 Ed. 1.0
angleško : Expression of the properties of sampling oscilloscopes
slovensko : Izražanje lastnosti vzorčevalnih osciloskopov
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60564:1993
angleško : D.C. bridges for measuring resistance
slovensko : Enosmerni mostički za meritve upornosti (IEC 60564:1977 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60624
angleško : Expression of the performance of pulse generators
slovensko : Izražanje lastnosti impulznih generatorjev
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60688:2013
angleško : Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to analogue or digital signals (IEC 60688:2012)
slovensko : Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:2012)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60990:2016
angleško : Methods of measurement of touch current and protective conductor current
slovensko : Metode merjenja toka dotika in in toka v zaščitnem vodniku
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 17.220.20 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61028:1993
angleško : Electrical measuring instruments - X-Y recorders
slovensko : Električni merilni instrumenti – Koordinatni (X-Y) zapisovalniki (IEC 61028:1991)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi