ICS: 17.220.20 - Merjenje električnih in magnetnih veličin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 368 S1:1978
angleško: Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories
slovensko: Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom (IEC 60258:1968 + A1:1976)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 587 S1:1993
angleško: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
slovensko: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
TC: MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50249:2002
angleško: Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
slovensko: Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50383:2002
angleško: Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50383:2010
angleško: Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50400:2006
angleško: Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko: Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50401:2006
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz - 40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2008
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50482:2008
angleško: Instrument transformers - Three-phase inductive voltage transformers having Um up to 52 kV
slovensko: Instrumentni transformatorji - Trifazni induktivni napetostni transformatorji z Um do 52 kV
TC: MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50492:2008
angleško: Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
slovensko: Osnovni standard za terensko merjenje jakosti elektromagnetnega polja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi v okolici baznih postaj
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.070.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50500:2008
angleško: Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure
slovensko: Merilni postopki nivojev magnetnih polj, ki jih generirajo električni aparati v železniškem okolju glede na izpostavljenost človeka
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50564:2011
angleško: Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
slovensko: Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 17.220.20 97.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50579:2012
angleško: Electricity metering equipment - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 -150 kHz
slovensko: Oprema za merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60145
angleško: Var-hour (reactive energy) meters
slovensko: Števci jalove energije
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 91.140.50 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60270:2001
angleško: High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
slovensko: High-voltage test techniques - Partial discharge measurement (IEC 60270:2000)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.080 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60359:2002
angleško: Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance
slovensko: Električna in elektronska merilna oprema – Izražanje lastnosti (IEC 60359:2001)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60469:2013
angleško: Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko: Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.17 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60477:1997
angleško: Laboratory d.c. resistors
slovensko: Laboratorijski upori za enosmerni tok (IEC 60477:1974)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60523:1993
angleško: Direct-current potentiometers
slovensko: Potenciometri za enosmerni tok (IEC 60523:1975 + A1:1979 + corrigendum dec. 1980)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60524:1993
angleško: Direct-current resistive volt ratio boxes
slovensko: Uporovni enosmerni napetostni delilniki (IEC 60524:1975 + A1:1981)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60548 Ed. 1.0
angleško: Expression of the properties of sampling oscilloscopes
slovensko: Izražanje lastnosti vzorčevalnih osciloskopov
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60564:1993
angleško: D.C. bridges for measuring resistance
slovensko: Enosmerni mostički za meritve upornosti (IEC 60564:1977 + A1:1981)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60624
angleško: Expression of the performance of pulse generators
slovensko: Izražanje lastnosti impulznih generatorjev
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.160.20 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60688:2013
angleško: Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to analogue or digital signals (IEC 60688:2012)
slovensko: Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60990:1999
angleško: Methods of measurement of touch current and protective conductor current
slovensko: Methods of measurement of touch current and protective conductor current
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 17.220.20 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi