ICS: 17.220.99 - Drugi standardi v zvezi z elektriko in magnetizmom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16813:2016
angleško : Thermal spraying - Measurement of the electrical conductivity of thermal sprayed non-iron metal coatings by means of eddy current method
slovensko : Vroče brizganje - Merjenje električne prevodnosti vroče brizganih neželeznih prevlek z metodo vrtinčnih tokov
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 17.220.99 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60426:2007
angleško : Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko : Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60450:2004
angleško : Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko : Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60970:2007
angleško : Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles
slovensko : Izolacijske tekočine – Metode za štetje in ugotavljanje velikosti delcev (IEC 60970:2007)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.040.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61033:2006
angleško : Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate
slovensko : Preskusne metode za ugotavljanje vezalne moči impregnacijskih snovi na emajlirano žično podlago (substrat) (IEC 61033:1991 (EQV) + A1:2006)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61251:2016
angleško : Electrical insulating materials - A.C. voltage endurance evaluation (IEC 61251:2015)
slovensko : Elektroizolacijski materiali - Ocenjevanje vzdržljivosti pri izmenični napetosti (IEC 61251:2015)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 17.220.99 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60243-1:2013
angleško : Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests at power frequencies
slovensko : Električna prebojna trdnost izolacijskih materialov - 1. del: Preskušanje pri omrežnih frekvencah
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 17.220.99 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60243-2:2014
angleško : Electric strength of insulating materials - Test methods -- Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage
slovensko : Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 2. del: Dodatne zahteve za preskuse z enosmerno napetostjo (IEC 60243-2:2013)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 17.220.99 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60243-3:2014
angleško : Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests
slovensko : Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 3. del: Dodatne zahteve za preskušanje z 1,2/50 µs napetostnimi impulzi (IEC 60243-3:2013)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 17.220.99 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-2-1:2015
angleško : Electrostatics - Part 2-1: Measurement methods - Ability of materials and products to dissipate static electric charge
slovensko : Elektrostatika - 2-1. del: Merilne metode - Sposobnost materialov in izdelkov za odvajanje elektrostatičnega naboja
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-2-3:2016
angleško : Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation (IEC 61340-2-3:2016)
slovensko : Elektrostatika - 2-3. del: Preskusne metode za ugotavljanje upora in upornosti trdnih snovi, uporabljanih za preprečevanje akumulacije elektrostatičnega naboja (IEC 61340-2-3:2016)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-3-1:2007
angleško : Electrostatics -- Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms
slovensko : Elektrostatika - 3-1. del: Metode za simulacijo elektrostatičnih učinkov - Model človeškega telesa (HBM) - Preskušanje sestavnih delov (IEC 61340-3-1:2006)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-3-2:2007
angleško : Electrostatics -- Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects - Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms
slovensko : Elektrostatika - 3-2. del: Metode za simulacijo elektrostatičnih učinkov - Model stroja (MM) - Preskušanje sestavnih delov (IEC 61340-3-2:2006)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-4-1:2004
angleško : Electrostatics -- Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors
slovensko : Elektrostatika - 4-1. del: Standardne preskusne metode za določeno uporabo - Električna upornost talnih oblog in položenih tal
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.150 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61340-4-3:2018
angleško : Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear (IEC 61340-4-3:2017)
slovensko : Elektrostatika - 4-3. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Obutev (IEC 61340-4-3:2017)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 61.060 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61340-4-4:2018
angleško : Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
slovensko : Elektrostatika - 4-4. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Elektrostatična razvrstitev prožnih vmesnih vsebnikov (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 55.180.99 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61340-4-5:2018
angleško : Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person (IEC 61340-4-5:2018)
slovensko : Elektrostatika - 4-5. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Metode za karakterizacijo elektrostatične zaščite obutve in talnih oblog v kombinaciji z osebo (IEC 61340-4-5:2018)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 61.060 97.150 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-4-6:2015
angleško : Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for specific applications - Wrist straps
slovensko : Elektrostatika - 4-6. del: Standardne preskusne metode za posebne aplikacije - Zapestni trakovi
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-4-7:2017
angleško : Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization (IEC 61340-4-7:2017)
slovensko : Elektrostatika - 4-7. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Ionizacija (IEC 61340-4-7:2017)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-4-8:2015
angleško : Electrostatics - Part 4-8: Standard test methods for specific applications - Electrostatic discharge shielding - Bags
slovensko : Elektrostatika - 4-8. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami - Vrečke
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 55.080 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-4-9:2016
angleško : Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments (IEC 61340-4-9:2016)
slovensko : Elektrostatika - 4-9. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Oblačila (IEC 61340-4-9:2016)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.340.10 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-5-1:2016
angleško : Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements (IEC 61340-5-1:2016)
slovensko : Elektrostatika - 5-1. del: Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatskimi pojavi - Splošne zahteve (IEC 61340-5-1:2016)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 31.020 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61340-5-3:2015
angleško : Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices
slovensko : Elektrostatika - 5-3. del: Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatičnimi pojavi - Lastnosti in klasifikacija zahtev za embalažo naprav, ki so občutljive za elektrostatične razelektritve
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
Razveljavitev : 01-Jul-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61340-5-3:2022
angleško : Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices (IEC 61340-5-3:2022)
slovensko : Elektrostatika - 5-3. del: Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatičnimi pojavi - Lastnosti in klasifikacija zahtev za embalažo naprav, ki so občutljive za elektrostatične razelektritve (IEC 61340-5-3:2022)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61340-6-1:2018
angleško : Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities (IEC 61340-6-1:2018)
slovensko : Elektrostatika - 6-1. del: Elektrostatični nadzor na področju zdravstvenega varstva - Splošne zahteve za ustanove (IEC 61340-6-1:2018)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 11.020.99 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi