ICS: 17.220.99 - Drugi standardi v zvezi z elektriko in magnetizmom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16813:2016
angleško: Thermal spraying - Measurement of the electrical conductivity of thermal sprayed non-iron metal coatings by means of eddy current method
slovensko: Vroče brizganje - Merjenje električne prevodnosti vroče brizganih neželeznih prevlek z metodo vrtinčnih tokov
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 17.220.99 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60426:2007
angleško: Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko: Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60450:2004
angleško: Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko: Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60970:2007
angleško: Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles
slovensko: Izolacijske tekočine – Metode za štetje in ugotavljanje velikosti delcev (IEC 60970:2007)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61033:2006
angleško: Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje vezalne moči impregnacijskih snovi na emajlirano žično podlago (substrat) (IEC 61033:1991 (EQV) + A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61251:2016
angleško: Electrical insulating materials - A.C. voltage endurance evaluation (IEC 61251:2015)
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Ocenjevanje vzdržljivosti pri izmenični napetosti (IEC 61251:2015)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-1:2013
angleško: Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests at power frequencies
slovensko: Električna prebojna trdnost izolacijskih materialov - 1. del: Preskušanje pri omrežnih frekvencah
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-2:2014
angleško: Electric strength of insulating materials - Test methods -- Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage
slovensko: Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 2. del: Dodatne zahteve za preskuse z enosmerno napetostjo (IEC 60243-2:2013)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60243-3:2014
angleško: Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests
slovensko: Električna trdnost izolacijskih snovi - Preskusne metode - 3. del: Dodatne zahteve za preskušanje z 1,2/50 µs napetostnimi impulzi (IEC 60243-3:2013)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-2-1:2015
angleško: Electrostatics - Part 2-1: Measurement methods - Ability of materials and products to dissipate static electric charge
slovensko: Elektrostatika - 2-1. del: Merilne metode - Sposobnost materialov in izdelkov za odvajanje elektrostatičnega naboja
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-2-3:2016
angleško: Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation (IEC 61340-2-3:2016)
slovensko: Elektrostatika - 2-3. del: Preskusne metode za ugotavljanje upora in upornosti trdnih snovi, uporabljanih za preprečevanje akumulacije elektrostatičnega naboja (IEC 61340-2-3:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-3-1:2007
angleško: Electrostatics -- Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms
slovensko: Elektrostatika - 3-1. del: Metode za simulacijo elektrostatičnih učinkov - Model človeškega telesa (HBM) - Preskušanje sestavnih delov (IEC 61340-3-1:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-3-2:2007
angleško: Electrostatics -- Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects - Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms
slovensko: Elektrostatika - 3-2. del: Metode za simulacijo elektrostatičnih učinkov - Model stroja (MM) - Preskušanje sestavnih delov (IEC 61340-3-2:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-1:2004
angleško: Electrostatics -- Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors
slovensko: Elektrostatika - 4-1. del: Standardne preskusne metode za določeno uporabo - Električna upornost talnih oblog in položenih tal
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 97.150 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61340-4-3:2018
angleško: Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear (IEC 61340-4-3:2017)
slovensko: Elektrostatika - 4-3. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Obutev (IEC 61340-4-3:2017)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 61.060 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-4:2012
angleško: Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
slovensko: Elektrostatika - 4-4. del: Standardne preskusne metode za posebne aplikacije - Elektrostatična razvrstitev prožnih vmesnih vsebnikov (FIBC)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Razveljavitev: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61340-4-4:2018
angleško: Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
slovensko: Elektrostatika - 4-4. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Elektrostatična razvrstitev prožnih vmesnih vsebnikov (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 55.180.99 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-5:2004
angleško: Electrostatics -- Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
slovensko: Elektrostatika - 4-5. del: Standardne preskusne metode za posebne aplikacije – Metode za karakterizacijo elektrostatične zaščite obutve in talnih oblog v kombinaciji z osebo
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 61.060 97.150 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61340-4-5:2018
angleško: Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person (IEC 61340-4-5:2018)
slovensko: Elektrostatika - 4-5. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Metode za karakterizacijo elektrostatične zaščite obutve in talnih oblog v kombinaciji z osebo (IEC 61340-4-5:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 61.060 97.150 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-6:2015
angleško: Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for specific applications - Wrist straps
slovensko: Elektrostatika - 4-6. del: Standardne preskusne metode za posebne aplikacije - Zapestni trakovi
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-7:2017
angleško: Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization (IEC 61340-4-7:2017)
slovensko: Elektrostatika - 4-7. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Ionizacija (IEC 61340-4-7:2017)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-8:2015
angleško: Electrostatics - Part 4-8: Standard test methods for specific applications - Electrostatic discharge shielding - Bags
slovensko: Elektrostatika - 4-8. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami - Vrečke
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 55.080 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-4-9:2016
angleško: Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments (IEC 61340-4-9:2016)
slovensko: Elektrostatika - 4-9. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Oblačila (IEC 61340-4-9:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 13.340.10 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61340-5-1:2016
angleško: Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements (IEC 61340-5-1:2016)
slovensko: Elektrostatika - 5-1. del: Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatskimi pojavi - Splošne zahteve (IEC 61340-5-1:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 31.020 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 61340-5-2:2008
angleško: Electrostatics -- Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide
slovensko: Elektrostatika - 5-2. del: Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatičnimi pojavi - Vodilo za uporabnike (IEC/TR 61340-5-2:2007)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 31.020 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi