ICS: 17.240 - Merjenje sevanja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 173
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9696:2017
angleško: Water quality - Gross alpha activity - Test method using thick source (ISO 9696:2017)
slovensko: Kakovost vode - Skupna alfa aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira (ISO 9696:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9697:2019
angleško: Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source (ISO 9697:2018)
slovensko: Kakovost vode - Skupna beta aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira (ISO 9697:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10703:2021
angleško: Water quality - Gamma-ray emitting radionuclides - Test method using high resolution gamma-ray spectrometry (ISO 10703:2021)
slovensko: Kakovost vode - Radionuklidi, ki sevajo žarke gama - Preskusna metoda z gama spektrometrijo visoke ločljivosti (ISO 10703:2021)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11704:2018
angleško: Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting (ISO 11704:2018)
slovensko: Kakovost vode - Skupna alfa in skupna beta aktivnost - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 11704:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13160:2021
angleško: Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting (ISO 13160:2021)
slovensko: Kakovost vode - Stroncij Sr-90 in stroncij Sr-89 - Preskusne metode s štetjem s tekočinskim scintilatorjem ali proporcionalnim štetjem (ISO 13160:2021)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13161:2020
angleško: Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO 13161:2020)
slovensko: Kakovost vode - Polonij Po-210 - Preskusna metoda z alfa spektrometrijo (ISO 13161:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13162:2021
angleško: Water quality - Carbon 14 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13162:2021)
slovensko: Kakovost vode - Ogljik C-14 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 13162:2021)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13163:2013
angleško: Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting
slovensko: Kakovost vode - Svinec Pb-210 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13163:2019
angleško: Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)
slovensko: Kakovost vode - Svinec Pb-210 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 13163:2013)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16237:2013
angleško: Classification of non-electrical sources of incoherent optical radiation
slovensko: Klasifikacija neelektričnih virov inkoherentnega optičnega sevanja
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 17.240 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16641:2016
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors (ISO 16641:2014)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak - Radon 220: Integrirane merilne metode za ugotavljanje povprečne koncentracije aktivnosti s pasivnimi polprevodniškimi detektorji nuklearnih sledi (ISO 16641:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.040.99 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17216:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje koncentracije aktivnosti radija Ra-226, torija Th-232 in kalija K-40 v gradbenih proizvodih s polprevodniško gama spektrometrijo
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 17.240 91.100.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19017:2017
angleško: Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
slovensko: Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.30 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19238:2017
angleško: Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics (ISO 19238:2014)
slovensko: Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki izvajajo biološko dozimetrijo s citogenetiko (ISO 19238:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19361:2020
angleško: Measurement of radioactivity - Determination of beta emitters activities - Test method using liquid scintillation counting (ISO 19361:2017)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti - Ugotavljanje aktivnosti oddajnikov beta - Preskusna metoda s tekočinskim scintilacijskim štetjem (ISO 19361:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19581:2020
angleško: Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry (ISO 19581:2017)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti - Radionuklidi, ki sevajo gama žarke - Metoda hitrega presejanja z uporabo scintilacijskega zaznavala in gama spektrometrije (ISO 19581:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20899:2018
angleško: Water quality - Plutonium and neptunium - Test method using ICP-MS
slovensko: Kakovost vode - Plutonij in neptunij - Preskusna metoda masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21484:2019
angleško: Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)
slovensko: Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ugotavljanje razmerja O/M v peletih MOX z gravimetrično metodo (ISO 21484:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22017:2020
angleško: Water quality - Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation (ISO 22017:2020)
slovensko: Kakovost vode - Navodilo za hitre meritve radioaktivnosti v nujnih primerih (ISO 22017:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.280 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22515:2021
angleško: Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22515:2021)
slovensko: Kakovost vode - Železo Fe-55 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 22515:2021)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22908:2020
angleško: Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)
slovensko: Kakovost vode - Radij Ra-226 in Ra-228 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 22908:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4037-1:2021
angleško: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics and production methods (ISO 4037-1:2019)
slovensko: Radiološka zaščita - Referenčno sevanje z rentgenskimi in gama žarki za kalibracijo dozimetrov in merilnikov doze sevanja ter za ugotavljanje njihovega odzivanja kot funkcije fotonske energije - 1. del: Značilnosti sevanja in proizvodne metode (ISO 4037-1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4037-2:2021
angleško: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV (ISO 4037-2:2019)
slovensko: Radiološka zaščita - Referenčno sevanje z rentgenskimi in gama žarki za kalibracijo dozimetrov in merilnikov doze sevanja ter za ugotavljanje njihovega odzivanja kot funkcije fotonske energije - 2. del: Dozimetrija za zaščito pred sevanjem v energijskem območju od 8 keV do 1,3 MeV in od 4 MeV do 9 MeV (ISO 4037-2:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4037-3:2021
angleško: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence (ISO 4037-3:2019)
slovensko: Radiološka zaščita - Referenčno sevanje z rentgenskimi in gama žarki za kalibracijo dozimetrov in merilnikov doze sevanja ter za ugotavljanje njihovega odzivanja kot funkcije fotonske energije - 3. del: Kalibriranje zunanjih in osebnih dozimetrov ter merjenje njihovega odzivanja kot funkcije energije in vpadnega kota (ISO 4037-3:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4037-4:2021
angleško: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields (ISO 4037-4:2019)
slovensko: Radiološka zaščita - Referenčno sevanje z rentgenskimi in gama žarki za kalibracijo dozimetrov in merilnikov doze sevanja ter za ugotavljanje njihovega odzivanja kot funkcije fotonske energije - 4. del: Kalibriranje zunanjih in osebnih dozimetrov v območjih z nizko energijo rentgenskega referenčnega sevanja (ISO 4037-4:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi