ICS: 17.240 - Merjenje sevanja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 152
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9696:2017
angleško: Water quality - Gross alpha activity - Test method using thick source (ISO 9696:2017)
slovensko: Kakovost vode - Skupna alfa aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira (ISO 9696:2017)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9697:2019
angleško: Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source (ISO 9697:2018)
slovensko: Kakovost vode - Skupna beta aktivnost - Preskusna metoda robustnega vira (ISO 9697:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10703:2007
angleško: Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides - Method by high resolution gamma-ray spectrometry
slovensko: Kakovost vode - Določevanje koncentracije aktivnosti radionuklidov - Metoda z gama spektrometrijo visoke ločljivosti
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10703:2015
angleško: Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides - Method by high resolution gamma-ray spectrometry (ISO 10703:2007)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje koncentracije aktivnosti radionuklidov - Metoda z gama spektrometrijo visoke ločljivosti (ISO 10703:2007)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11704:2018
angleško: Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting (ISO 11704:2018)
slovensko: Kakovost vode - Skupna alfa in skupna beta aktivnost - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 11704:2018)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13160:2012
angleško: Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting
slovensko: Kakovost vode - Stroncij Sr-90 in Sr-89 - Preskusne metode s štetjem s tekočinskim scintilatorjem ali proporcionalnim štetjem
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13160:2015
angleško: Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting (ISO 13160:2012)
slovensko: Kakovost vode - Stroncij Sr-90 in stroncij Sr-89 - Preskusne metode s štetjem s tekočinskim scintilatorjem ali proporcionalnim štetjem (ISO 13160:2012)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13161:2011
angleško: Water quality - Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry
slovensko: Kakovost vode - Merjenje koncentracije aktivnosti polonija Po-210 v vodi z alfa spektrometrijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13161:2015
angleško: Water quality - Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry (ISO 13161:2011)
slovensko: Kakovost vode - Merjenje koncentracije aktivnosti polonija Po-210 v vodi z alfa spektrometrijo (ISO 13161:2011)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13162:2011
angleško: Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method
slovensko: Kakovost vode - Določevanje aktivnosti ogljika C-14 - Metoda štetja s tekočinskim scintilatorjem
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13162:2015
angleško: Water quality - Determination of carbon 14 activity -- Liquid scintillation counting method (ISO 13162:2011)
slovensko: Kakovost vode - Določanje aktivnosti ogljika C-14 - Metoda štetja s tekočinskim scintilatorjem (ISO 13162:2011)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13163:2013
angleško: Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting
slovensko: Kakovost vode - Svinec Pb-210 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13163:2019
angleško: Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)
slovensko: Kakovost vode - Svinec Pb-210 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 13163:2013)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16237:2013
angleško: Classification of non-electrical sources of incoherent optical radiation
slovensko: Klasifikacija neelektričnih virov inkoherentnega optičnega sevanja
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 17.240 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16641:2016
angleško: Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors (ISO 16641:2014)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak - Radon 220: Integrirane merilne metode za ugotavljanje povprečne koncentracije aktivnosti s pasivnimi polprevodniškimi detektorji nuklearnih sledi (ISO 16641:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.040.99 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17216:2018
angleško: Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry
slovensko: Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje koncentracije aktivnosti radija Ra-226, torija Th-232 in kalija K-40 v gradbenih proizvodih s polprevodniško gama spektrometrijo
TC: NES - Nevarne snovi ICS: 17.240 91.100.01 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19017:2017
angleško: Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
slovensko: Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.30 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19238:2017
angleško: Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics (ISO 19238:2014)
slovensko: Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki izvajajo biološko dozimetrijo s citogenetiko (ISO 19238:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19361:2020
angleško: Measurement of radioactivity - Determination of beta emitters activities - Test method using liquid scintillation counting (ISO 19361:2017)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti - Ugotavljanje aktivnosti oddajnikov beta - Preskusna metoda s tekočinskim scintilacijskim štetjem (ISO 19361:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19581:2020
angleško: Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry (ISO 19581:2017)
slovensko: Merjenje radioaktivnosti - Radionuklidi, ki sevajo gama žarke - Metoda hitrega presejanja z uporabo scintilacijskega zaznavala in gama spektrometrije (ISO 19581:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20899:2018
angleško: Water quality - Plutonium and neptunium - Test method using ICP-MS
slovensko: Kakovost vode - Plutonij in neptunij - Preskusna metoda masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21484:2019
angleško: Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)
slovensko: Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ugotavljanje razmerja O/M v peletih MOX z gravimetrično metodo (ISO 21484:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.30 17.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22908:2020
angleško: Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)
slovensko: Kakovost vode - Radij Ra-226 in Ra-228 - Preskusna metoda s štetjem s tekočinskim scintilatorjem (ISO 22908:2020)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 17.240 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50420:2006
angleško: Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from a stand alone broadcast transmitter (30 MHz - 40 GHz)
slovensko: Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem samostojnih oddajnikov (30 MHz–40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50421:2006
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of stand alone broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions related to public human exposure to radio frequency electromagnetic fields (30 MHz - 40 GHz)
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti samostojnih oddajnikov z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem (30 MHz–40 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 17.240 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi