ICS: 19.040 - Preskušanje v zvezi z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 315
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 13:2008
angleško : Validation of environmental test methods
slovensko : Validacija okoljskih preskusnih metod
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4864:2020
angleško : Aerospace series - Environmental testing - High dynamic abrasion, mar, scratch and punch test in cabin interior
slovensko : Aeronavtika - Okoljski preskusi - Preskus z močnim dinamičnim površinskim drgnjenjem, praskanjem, razenjem in udarjanjem v notranjosti kabine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 19.040 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16920:2016
angleško : Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
slovensko : Metodologija preskušanja vplivov na okolje med operativno uporabo evropskih sistemov ABC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 19.040 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 35103:2019
angleško : Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Environmental monitoring (ISO 35103:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Okoljsko nadzorovanje (ISO 35103:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 19.040 75.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 62264-3:2016
angleško : Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads
slovensko : Nadzemni vodi - Meteorološki podatki za ocenjevanje klimatskih obtežb
TC : NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS : 29.240.20 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137:2004
angleško : Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN
slovensko : Okoljsko in vzdržljivostno preskušanje – Preskusne metode za površinsko vgrajene plošče z ohišji s ploskovnimi nizi tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON in QFN
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 19.040 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13146-6:2012
angleško : Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Preskušanje pritrdilnih sistemov - 6. del: Učinek izrednih okoljskih razmer
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 93.100 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 478.2.4 S1:1989
angleško : Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Solar radiation and temperature
slovensko : Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 478.2.5 S1:1993
angleško : Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Section 5: Dust, sand, salt mist
slovensko : Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Section 5: Dust, sand, salt mist
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 478.2.6 S1:1993
angleško : Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Earthquake vibration and shock
slovensko : Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Earthquake vibration and shock
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 478.2.7 S1:1990
angleško : Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Fauna and flora
slovensko : Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50130-5:2011
angleško : Alarm systems - Part 5: Environmental test methods
slovensko : Alarmni sistemi - 5. del: Metode za preskušanje vplivov okolja
TC : EAL - Električni alarmi ICS : 19.040 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-1:2014
angleško : Environmental testing - Part 1: General and guidance
slovensko : Okoljsko preskušanje - 1. del: Splošno in navodila
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-4:1996
angleško : Environmental testing -- Part 4: Information for specification writers - Test summaries
slovensko : Environmental testing - Part 4: Information for specification writers - Test summaries
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60721-1:1995
angleško : Classification of environmental conditions -- Part 1: Environmental parameters and their severities
slovensko : Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60721-3-0:2020
angleško : Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction (IEC 60721-3-0:2020)
slovensko : Klasifikacija okoljskih pogojev - 3. del: Razvrščanje skupin okoljskih parametrov in njihove resnosti - Uvod (IEC 60721-3-0:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137-3:2012
angleško : Electronics assembly technology - Part 3: Selection guidance of environmental and endurance test methods for solder joints
slovensko : Tehnologija elektronskega sestavljanja - 3. del: Napotki za izbiro metod za preskušanje vplivov na okolje in vzdržljivosti s kositrom spajkanih spojev
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 323.2.20 S3:1988
angleško : Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test T: Soldering
slovensko : Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test T: Soldering
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 323.2.46 S1:1988
angleško : Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
slovensko : Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-2-1:2007
angleško : Environmental testing -- Part 2-1: Tests - Test A: Cold
slovensko : Okoljski preskusi - 2-1. del: Preskusi - Preskusi A: Mraz (IEC 60068-2-1:2007)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-2-2:2007
angleško : Environmental testing -- Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
slovensko : Okoljsko preskušanje - 2-2. del: Preskusi - Preskusi B: Suha vročina (IEC 60068-2-2:2007)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60068-2-5:2018
angleško : Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering (IEC 60068-2-5:2018)
slovensko : Okoljski preskusi - 2-5. del: Preskusi - Preskus S: Simulacija prizemnega sončnega obsevanja in navodilo za preskušanje sončnega obsevanja in vremenskih vplivov (IEC 60068-2-5:2018)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-2-6:2008
angleško : Environmental testing -- Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
slovensko : Okoljski preskusi - 2-6. del: Preskusi - Preskus Fc: Vibracije (sinusne) (IEC 60068-2-6:2007)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-2-7:1993
angleško : Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Ga: Acceleration, steady state
slovensko : Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ga and guidance: Acceleration, steady state
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60068-3-1:2011
angleško : Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests
slovensko : Okoljski preskusi - 3-1. del: Podporna dokumentacija in navodila - Preskus z mrazom in suho vročino
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi