ICS: 19.040 - Preskušanje v zvezi z okoljem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 313
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN Guide 13:2008
angleško: Validation of environmental test methods
slovensko: Validacija okoljskih preskusnih metod
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4864:2020
angleško: Aerospace series - Environmental testing - High dynamic abrasion, mar, scratch and punch test in cabin interior
slovensko: Aeronavtika - Okoljski preskusi - Preskus z močnim dinamičnim površinskim drgnjenjem, praskanjem, razenjem in udarjanjem v notranjosti kabine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 19.040 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16920:2016
angleško: Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
slovensko: Metodologija preskušanja vplivov na okolje med operativno uporabo evropskih sistemov ABC
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 19.040 35.240.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 35103:2019
angleško: Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Environmental monitoring (ISO 35103:2017)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Okoljsko nadzorovanje (ISO 35103:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 19.040 75.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62264-3:2016
angleško: Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads
slovensko: Nadzemni vodi - Meteorološki podatki za ocenjevanje klimatskih obtežb
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.240.20 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62137:2004
angleško: Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN
slovensko: Okoljsko in vzdržljivostno preskušanje – Preskusne metode za površinsko vgrajene plošče z ohišji s ploskovnimi nizi tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON in QFN
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 19.040 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13146-6:2012
angleško: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Preskušanje pritrdilnih sistemov - 6. del: Učinek izrednih okoljskih razmer
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 93.100 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 478.2.4 S1:1989
angleško: Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Solar radiation and temperature
slovensko: Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 478.2.5 S1:1993
angleško: Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Section 5: Dust, sand, salt mist
slovensko: Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Section 5: Dust, sand, salt mist
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 478.2.6 S1:1993
angleško: Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Earthquake vibration and shock
slovensko: Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Earthquake vibration and shock
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 478.2.7 S1:1990
angleško: Classification of environmental conditions -- Part 2: Environmental conditions appearing in nature -- Fauna and flora
slovensko: Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50130-5:2011
angleško: Alarm systems - Part 5: Environmental test methods
slovensko: Alarmni sistemi - 5. del: Metode za preskušanje vplivov okolja
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 19.040 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-1:2014
angleško: Environmental testing - Part 1: General and guidance
slovensko: Okoljsko preskušanje - 1. del: Splošno in navodila
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-4:1996
angleško: Environmental testing -- Part 4: Information for specification writers - Test summaries
slovensko: Environmental testing - Part 4: Information for specification writers - Test summaries
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60721-1:1995
angleško: Classification of environmental conditions -- Part 1: Environmental parameters and their severities
slovensko: Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60721-3-0:2020
angleško: Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction (IEC 60721-3-0:2020)
slovensko: Klasifikacija okoljskih pogojev - 3. del: Razvrščanje skupin okoljskih parametrov in njihove resnosti - Uvod (IEC 60721-3-0:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62137-3:2012
angleško: Electronics assembly technology - Part 3: Selection guidance of environmental and endurance test methods for solder joints
slovensko: Tehnologija elektronskega sestavljanja - 3. del: Napotki za izbiro metod za preskušanje vplivov na okolje in vzdržljivosti s kositrom spajkanih spojev
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 323.2.20 S3:1988
angleško: Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Test T: Soldering
slovensko: Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test T: Soldering
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 323.2.46 S1:1988
angleško: Basic environmental testing procedures -- Part 2: Tests - Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
slovensko: Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-2-1:2007
angleško: Environmental testing -- Part 2-1: Tests - Test A: Cold
slovensko: Okoljski preskusi - 2-1. del: Preskusi - Preskusi A: Mraz (IEC 60068-2-1:2007)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-2-2:2007
angleško: Environmental testing -- Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
slovensko: Okoljsko preskušanje - 2-2. del: Preskusi - Preskusi B: Suha vročina (IEC 60068-2-2:2007)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60068-2-5:2018
angleško: Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering (IEC 60068-2-5:2018)
slovensko: Okoljski preskusi - 2-5. del: Preskusi - Preskus S: Simulacija prizemnega sončnega obsevanja in navodilo za preskušanje sončnega obsevanja in vremenskih vplivov (IEC 60068-2-5:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-2-6:2008
angleško: Environmental testing -- Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)
slovensko: Okoljski preskusi - 2-6. del: Preskusi - Preskus Fc: Vibracije (sinusne) (IEC 60068-2-6:2007)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-2-7:1993
angleško: Environmental testing -- Part 2: Tests - Test Ga: Acceleration, steady state
slovensko: Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ga and guidance: Acceleration, steady state
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-3-1:2011
angleško: Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests
slovensko: Okoljski preskusi - 3-1. del: Podporna dokumentacija in navodila - Preskus z mrazom in suho vročino
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi