ICS: 19.060 - Mehansko preskušanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7845:1985
angleško : Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors -- Laboratory mechanical tests -- Effect of vertical loading and of moments transmitted by the floors
slovensko : Vodoravni stiki med nosilnimi stenami in betonskimi stropi - Laboratorijski mehanski preskusi - Vpliv navpične obremenitve in momentne obremenitve stropov
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 19.060 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13391:2004
angleško : Mechanical tests for post-tensioning systems
slovensko : Mehanski preskusi za ponapenjalne sisteme
TC : KON - Konstrukcije ICS : 19.060 91.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14589:2000
angleško : Blind rivets - Mechanical testing (ISO 14589:2000)
slovensko : Slepe kovice - Mehansko preskušanje (ISO 14589:2000)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 19.060 21.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15680:2007
angleško : Prefabricated timber stairs - Mechanical test methods
slovensko : Predizdelane lesene stopnice - Mehanske preskusne metode
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 19.060 91.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 32100:2018
angleško : Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method (ISO 32100:2018)
slovensko : Gumirane ali plastificirane tekstilije - Fizikalno in mehansko preskušanje - Ugotavljanje odpornosti proti upogibanju na fleksimetru (ISO 32100:2018)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 19.060 59.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60749-13:2018
angleško : Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 13: Salt atmosphere (IEC 60749-13:2018)
slovensko : Polprevodniški elementi - Metode za mehansko in klimatsko preskušanje - 13. del: Solna atmosfera (IEC 60749-13:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60749-42:2014
angleško : Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 42: Temperature humidity storage
slovensko : Polprevodniški elementi - Metode za mehansko in klimatsko preskušanje - 42. del: Shranjevanje pri določeni temperaturi in vlažnosti (IEC 60749-42:2014)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-1:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-1: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16a: Probe damage
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-1. del: Mehansko preskušanje kontaktov in priključkov - Preskus 16a: Poškodbe sonde (IEC 60512-16-1:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-2:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-2: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16b: Restricted entry
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-2. del: Mehansko preskušanje kontaktov in priključkov - Preskus 16b: Omejeni vstop (IEC 60512-16-2:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-3:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16c: Contact-bending strength (IEC 60512-16-3:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-3. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16c: Upogibna trdnost kontakta (IEC 60512-16-3:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-4:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-4: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16d: Tensile strength (crimped connections)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-4. del: Mehanski preskusi kontaktov in priključkov - Preskus 16d: Natezna trdnost (stisnjeni spoji) (IEC 60512-16-4:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-5:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-5: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16e: Gauge retention force (resilient contacts) (IEC 60512-16-5:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-5. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16e: Zadrževalna sila kalibra (elastični kontakti) (IEC 60512-16-5:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-6:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-6: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16f: Robustness of terminations (IEC 60512-16-6:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-6. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16f: Čvrstost priključkov (IEC 60512-16-6:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-7:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-7: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16g: Measurement of contact deformation after crimping (IEC 60512-16-7:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-7. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16g: Merjenje deformacije kontakta po stiskanju (IEC 60512-16-7:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-8:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-8: Mechanical tests on connections and terminations - Test 16h: Insulating grip effectiveness (crimped connections)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-8. del: Mehanski preskusi kontaktov in priključkov - Preskus 16h: Učinkovitost izolacijskega stiska (stisnjeni spoji) (IEC 60512-16-8:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-9:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-9: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16i: Grounding contact spring holding force
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-9. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16i: Držalna sila vzmeti ozemljitvenega kontakta (IEC 60512-16-9:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60794-1-21:2015
angleško : Optical fibre cables -- Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods (IEC 60794-1-21:2015)
slovensko : Optični kabli - 1-21. del: Splošne specifikacije - Osnovni preskusni postopki za optične kable - Mehanske preskusne metode (IEC 60794-1-21:2015)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 19.060 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-11:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-11: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16k: Stripping force, solderless wrapped connections
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-11. del: Mehanski preskusi kontaktov in priključkov - Preskus 16k: Sila odtrganja, nespajkani oviti spoji (IEC 60512-16-11:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-13:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-13: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16m: Un-wrapping, solderless wrapped connections
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-13. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16m: Odvito, nespajkani oviti spoji (IEC 60512-16-13:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-14:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-14: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16n: Bending strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-14:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-14. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16n: Upogibna trdnost, fiksni moški jezički (IEC 60512-16-14:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-16:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-16: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16p: Torsional strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-16:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-16. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16p: Torzijska trdnost, fiksni moški jezički (IEC 60512-16-16:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-17:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-17: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16q: Tensile and compressive strength, fixed male tabs (IEC 60512-16-17:2008)
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-17. del: Mehanski preskusi na kontaktih in priključkih - Preskus 16q: Natezna in stiskalna trdnost, fiksni moški jezički (IEC 60512-16-17:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-18:2008
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements -- Part 16-18: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16r: Deflection of contacts, simulation
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskušanje in meritve - 16-18. del: Mehanski preskusi kontaktov in priključkov - Preskus 16r: Upogibanje kontaktov, simulacija (IEC 60512-16-18:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60512-16-21:2012
angleško : Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-21: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16u: Whisker test via the application of external mechanical stresses
slovensko : Konektorji za elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 16-21. del: Mehanski preskusi kontaktov in priključkov - Preskus 16u: Preskus podaljševanja vlaken zaradi zunanje mehanske obremenitve
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 19.060 31.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60794-1-21:2015/A1:2020
angleško : Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods (IEC 60794-1-21:2015/A1:2020)
slovensko : Optični kabli - 1-21. del: Splošne specifikacije - Osnovni preskusni postopki za optične kable - Mehanske preskusne metode - Dopolnilo A1 (IEC 60794-1-21:2015/A1:2020)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 19.060 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi